Областен председател

инж. Пламен Иванов

Член на областен съвет

Велка Арабаджиева

инж. Валентин Кънчев

инж. Васил Спануров

инж. Тенчо Динев

Член на контролен съвет

инж. Николай Хасковлиев

Йорданка Маркова

Член на комисия по професионална етика

Велка Арабаджиева

инж. Иван Петков

инж. Пламен Иванов