Областен председател

Пламен Иванов

Член на областен съвет

Велка Арабаджиева

Владислав Кънчев

инж. Васил Спануров

инж. Николай Хасковлиев

Кристиян Нушев

Член на контролен съвет

Димитър Петров

инж. Тенчо Динев

Мима Дългърска

Член на комисия по професионална етика

Велка Арабаджиева

инж. Иван Петков

Пламен Иванов