Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на КСБ е орган, който се избира от УС на КСБ. Той представлява самостоятелно или заедно с председателя на УС Камарата в страната и чужбина в съответствие с  правомощията, определени с решение на УС. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на УС на КСБ; ръководи оперативно цялостната дейност на организацията и служителите в нея; разпорежда се със средствата по делегирания му от УС бюджет; изготвя проект на бюджет за съответната финансова година и го предлага за разглеждане от Изпълнително бюро на КСБ; стопанисва имуществото на Камарата като съблюдава неговото съхранение, поддържане и др.

Валентин Николов

От ноември 2019 г. г-н Валентин Николов е изпълнителен директор на КСБ, но още от 2007 г. той е част от управлението на Камарата:

  • от 2007 до 2010 г. е член на УС на КСБ;
  • от 2010 до 2019 г. в три последователни мандата е председател на Контролен съвет (КС) на КСБ.

Г-н Николов е завършил специалности „Търговия“ и „Икономическа журналистика“ в УНСС. Професионалната си кариера започва в Министерство на земеделието и хранителната промишленост и до 1990 г. работи в управлението на селското стопанство и хранителната промишленост в страната.

От 1990 г. до 2003 г. работи в частния бизнес.

От 2003 г. до 2014 г. е изпълнителен директор на „Промишлено строителство Холдинг“ ЕАД.

От 2015 г. до настоящия момент е управител на „Адлон  Билдърс Къмпани“ ЕООД.

От 2020 г. е и изпълнителен директор на Сдружение за възстановяване на Голямата Базилика в Плиска.

Г-н Николов има богат опит в сферата на управлението, търговията и изграждането на промишлени, жилищни, обществени сгради и инфраструктурни обекти.