ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ на основание чл. 20 от Устава на НКСВ свиква РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА НКСВ на 20 януари 2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на КСБ.