• Управител: Кристиян Тодоров Нушев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4000 бул. Шести септември 112, вх. А, ет. 1
  • Телефон: 878 562 904
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Ремонтни и строителни услуги. Проектиране, консултации и изграждане на строителни скелета, производство, търговия, дистрибуция и отдаване под наем на строителен инвентар и техника.
  • Булстат: 115829680