Комисия по професионална етика

Законодателят на Р. България възлага на професионалната организация на строителите в България регламентирането на етични, професионални отношения в строителния бранш и контрола върху коректното им изпълнение. С решение на Уравителния съвет е приет „Кодекс за професионална етика на строителя“. С него КСБ конкретизира основни етични и морални норми и стандарти за поведение на всички, извършващи строителна дейност на територията на Република България, като правилата за професионална строителна етика произтичащи  от практикуването на  строителната професия  са задължителни за всеки СТРОИТЕЛ , вписан в ЦПРС и член на КСБ.

Контролът за спазване на нормите от настоящия кодекс се осъществява от Комисията по професионална етика (КПЕ) към КСБ. Тя се избира от Управителния съвет и се състои от председател и шестима членове. Председателят на Контролен съвет на КСБ е член на комисията по право.

Комисията разработва основни насоки за своята дейност и изготвя Правилник за работа, който се приема от Управителния съвет.

Председател

инж. Розета Маринова

Инж. Розета Маринова е била председател два мандата на Областното представителство гр. Плевен към Българска строителна камара. Участва в учредяването на Камарата на строителите в България.  Председател е един мандат на Областното представителство в гр. Плевен и в новата КСБ. Била е член на УС на КСБ, на Изпълнителното бюро на КСБ, както и 4 мандата е Председател на Комисията по професионална етика към КСБ.

Завършила е през 1980г. ВИАС гр.София със специалност „Промишлено и гражданско стройтелство”. Има придобита магистърска степен „Мениджмънт и стопански бизнес” в ИУ гр.Варна. Трудовият й стаж започва в Завода за строителни конструкции „Крум Бъчваров“ във Видин, после  в СМК –II –ри строителен район гр.Плевен, впоследствие преименуван „Стройпродукт”. Професионалната и кариера приминава през много длъжности – ОТК, началник цех бетонови изделия, проектанска дейност, началник офертен отдел, главен инженер. От 1999 г. е зам.управител, а от 2000 г. е и управител на „Стройпродукт ЕООД гр.Плевен. През 1998 г. става Председател на Съвета на директорите и впоследсвие  Изпълнителен Директор  на „Стройпродукт” АД  гр.Плевен.

Инж. Розета Маринова има опит в цялостно изграждане на жилищни ,промишлени и търговски сгради, в реконструкции на стари сгради и паметници на културата.

Членове

инж. Богомил Петков

инж. Георги Ганджов

инж. Егмонт Якимов

инж. Таня Каменова

Пламен Иванов