• Управител: ИВАН МОЛЛОВ
  • Град: София
  • Седалище: София 1324 бул. Джавахарлал Неру 28, Силвeр център, ет. 3
  • Телефон: 02 9251444, 9251333
  • Fax: 9251213
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.raicommerce.bg
  • Предмет на дейност: проектиране и изграждане на ВиК мрежи, строителство на сгради, системи за газификация, отопление
  • Булстат: 131458468