Зареждане Събития

Събития for декември 2019

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Обучение на тема „Представяне и работа с ЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – EЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦАИС ЕОП)“.

26

Обучение по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Конференция „Да печелим от отпадъци – ПРОДЪЛЖЕНИЕТО“

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ БИЗНЕС ФОРУМ – 28.11., София

Обучителен курс по Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради в гр. Разград

Българския институт по стандартизация организира семинар на тема “Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска””

30
1
2

Български икономически форум 2019

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ Експортиране на събития

Камарата на строителите в България

През годините Камарата на строителите в България (КСБ) се доказа не само като основен фактор в строителния сектор на национално ниво, но и се утвърди като стратегически партньор в международен аспект. В този смисъл Камарата се стреми да засили и подпомогне международните позиции на българските строители, както и да допринесе за внедряването на модерни методи на управление в бранша.