Годишната класация  на Камарата на строителите в България за строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), е ежегодна церемония, провеждана в рамките на традиционния бал по повод професионалния празник на строителя – Димитровден.

В класацията участват български юридически и физически лица, както и клонове на чуждестранни юридически лица, регистрирани на територията на Р България, имащи приключени най-малко две финансови години и декларирани в ЦПРС.

Класацията се организира и провежда от 3-членна техническа комисия, в състава на която влизат: заместник-председател на КСБ; изпълнителния директор на КСБ и ръководител звено регистър.

Отличаването на най-добрите строители за годината се извършва в четири групи съгласно структурата на ЦПРС и три раздели на база средносписъчен персонал. Всеки строител участва и може да бъде класиран само в една група и един раздел.

Класирането се извършва на базата на три показателя, съдържащи се в публичната част на ЦПРС за последната финансова година:

  • нетни приходи от продажби;
  • дълготрайни материални активи;
  • средносписъчен персонал.

През 2019 г. КСБ връчи и три специални награди за:

  • “Цялостен принос в строителството”;
  • “Най-динамично развиваща се компания”;
  • “Инвеститор в човешки капитал”.

Класираните строители на първо място във всяка група и раздел се удостояват със статуетка, изобразяваща в умален вид колоната на хан Омуртаг и сертификат, а класираните на второ и трето място – със сертификат.

Победители през годините

Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София Златна
2. ГЕОСТРОЙ АД София Сребърна
3. ИСА 2000 ЕООД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София Златна
2. ЮНГ ПРОЕКТ ООД София Сребърна
3. ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ЕАД София Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. БИ ДЖИ АР ГРУП ООД София Златна
2. ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД В. Търново Сребърна
3. ЕН И СИ ГРУП ООД София Бронзова

Втора група – строежи от транспортната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София Златна
2. ХИДРОСТРОЙ АД София Сребърна
3. ДЖИ ПИ ГРУП АД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. МОНИ – 07 ЕООД Девин Златна
2. ЛОГ – СИБЕРИЯ ЕООД София Сребърна
3. ТОНИ ТОДОРОВ ООД Перник Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София Златна
2. ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД Пловдив Сребърна
3. ЛИН ПАРТНЪРС ООД Враца Бронзова

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД София Златна
2. АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД Козлодуй Сребърна
3. ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. ЕЛЕМОН ООД Варна Златна
2. ЕЛМИ ООД Стара Загора Сребърна
3. МЕТИКС ООД Петрич Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД София Златна
2. ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД София Сребърна
3. ДЕЛТА СТАР АД Севлиево Бронзова

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ПАЙП СИСТЕМ AД София Златна
2. РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София Сребърна
3. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. ИВКОМПЛЕКТ ЕООД София Златна
2. ВЕНИГАЗ ЕООД с. Баните, обл. Смолян Сребърна
3. СЕВЕРНИ ВОДИ ООД Бургас Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. ВА  И  БО – М ООД София Златна
2. СТАТУС – Н ООД София Сребърна
3. ЧАВДАРОВ ЕООД Хасково Бронзова

Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София Златна
2. ИСА 2000 ЕООД София Сребърна
3. ПЛАНЕКС ЕООД Варна Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. ОБОНАТО БИЛД ЕООД София Златна
2. ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ София Сребърна
3. СИТИ БИЛД СТУДИО ООД София Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. ЗСК МОНТАЖИ ООД Стара Загора Златна
2. ДАСКОН ООД Бургас Сребърна
3. НЕКСТ БИЛД ЕООД София Бронзова

Втора група – строежи от транспортната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София Златна
2.
ХИДРОСТРОЙ АД
София Сребърна
3. ДЖИ ПИ ГРУП АД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1.
СИМЕКС ЕООД
Кърджали Златна
2. КОСМОС ШИПИНГ АД Варна Сребърна
3. ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД София Златна
2. ТРАКИЯ БИЛД ЕООД Пловдив Сребърна
3. ГРАФИТ – КОМЕРС ООД Кърджали Бронзова

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД София Златна
2. ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово Сребърна
3. ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД Благоевград Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Варна Златна
2. ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД София Сребърна
3. МЕТИКС ООД Петрич Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. ПРОТЕХ АД София Златна
2. ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД София Сребърна
3. ДЕЛТА СТАР АД Севлиево Бронзова

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда
1. ПАЙП СИСТЕМ AД София Златна
2. РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София Сребърна
3. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда
1. МИКО – Д ООД София Златна
2. ВОДОКАНАЛСТРОЙ-КОСТОВИ ЕООД Бургас Сребърна
3. ХИДРОМАТ ООД София Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда
1. КОЦЕВ и ЦВЕТАНОВ ООД Бургас Златна
2. ГЛОБУС ООД Абланица, обл. Благоевград Сребърна
3. СТАТУС – Н ООД София Бронзова

снимка: в. Строител