АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД

„Атоменергоремонт“ АД е предприятие с над 45 годишна история и опит при изпълнението на следните основни дейности:

  • Изграждане на обекти от енергийната инфраструктура, изпълнение на реконструкции и модернизации на енергийни блокове на атомни и топлоелектрически централи, изграждане и въвеждане в експлоатация на ко-генериращи и сероочистващи инсталации, изграждане на други енергийни и производствени съоръжения, изпълнение на строително-монтажни, електромонтажни и топлоизолационни и др. дейности.
  • Производство, монтаж и ремонт на метални конструкции, тръбопроводи и опори, комини, газоходи, въздухопроводи, съдове под налягане, резервни части и друго нестандартно оборудване.

Когенерираща инсталация Топлофикация Плевен

  • Ремонт и възстановяване на основно и спомагателно оборудване за електрически централи – турбини, генератори, електродвигатели, трансформатори, помпи, арматура, съдове, топлообменници, тръбопроводи, подемно-транспортни съоръжения.
  • Изпитвания, контрол и анализ.

„Атоменергоремонт“ АД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП Враца.