ПГСАГ “Лубор Байер”

ПГСД “Инж. Недьо Ранчев”

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” – гр. ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО “ЦАР ИВАН АСЕН II” ХАСКОВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ “ИНЖ. НЕДЬО РАНЧЕВ” СТАРА ЗАГОРА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ – КОЛЬО ФИЧЕТО” БУРГАС

Сливен 1 Хасково 1 Стара Загора 4 Пазарджик 1 Пловдив 2 Смолян Кърджали София 3 Перник 1 Габрово 1 Ловеч Плевен Велико Търново 1 Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас 1 Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна 1 Силистра Русе 1 Благоевград