ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО „ЦАР ИВАН АСЕН II“ ХАСКОВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПАЗАРДЖИК

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИНЖ.НЕДЬО РАНЧЕВ“ СТАРА ЗАГОРА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ – КОЛЬО ФИЧЕТО“ БУРГАС

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „АНГЕЛ ПОПОВ“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Сливен 2 Хасково 1 Стара Загора 2 Пазарджик 1 Пловдив 2 Смолян Кърджали София 3 Перник 1 Габрово 1 Ловеч Плевен Велико Търново 1 Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас 1 Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна 1 Силистра Русе 1 Благоевград