• Управител: МАРИН СТЕФАНОВ ЦОНЕВ
  • Град: В.ТЪРНОВО
  • Седалище: 5002 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. Н. ГАБРОВСКИ 21
  • Телефон: +359 62 62 02 44, 0885599844
  • Fax: +359 62 62 0094
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Средно професионално образование и обучение
  • Булстат: 000123637