Почетни председатели

Съгласно Устава на КСБ, всеки председател на Управителен съвет, който има особени заслуги към Камарата и успешно е изпълнявал функциите си в продължение на два пълни последователни мандата, с решение на УС получава нейния почетен знак и става почетен председател на Камарата. Почетните председатели имат право на съвещателен глас в Разширения УС. Почетни председатели на КСБ са инж. Симеон Пешов и инж. Светослав Глосов.

Инж. Симеон Пешов е председател на УС на КСБ от учредяването на Камарата през 2007 г. до 2010 г.  През 2010 г. е избран за почетен председател на КСБ.

Инж. Светослав Глосов е председател на УС на КСБ от 2010 г. до 2016 г.  През 2016 г. е избран за почетен председател на УС на КСБ.

Почетни председатели

инж. Светослав Глосов

Симеон Пешов (1941 - 2020)