• Управител: МАЯ ПЕНЧЕВА
  • Град: София
  • Седалище: София 1619 ул. Дамяница 3-5
  • Телефон: 02 9151600, 9151858, 9151703
  • Fax: 9571088
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://gbs-bg.com/
  • Предмет на дейност: Инженерингова фирма, всички видове СМР, производство на строителни материали.
  • Булстат: 831652485