Добре дошли във форума на КСБ!

Този форум е предназначен за обмен на информация между строители, които са вписани в ЦПРС. Всеки подател на обява, съобщение или коментар в дадена тема, носи лична отговорност относно въведеното съдържание, като това не ангажира по никакъв начин Камарата на строителите в България относно достоверността на публикуваната информация. Всички контакти се осъществяват посредством посочените в обявата данни за контакт.

За вход във форума използвайте акаунта за достъп до уебсайта на КСБ.

За заявяване на акаунт е необходимо да посочите: име на фирмата, представляващ, актуален имейл и телефон. Използвайте бутона за регистрация, за да насочите заявлението към съответното областно представителство по регистрация на фирмата.