Добре дошли във форума на КСБ!

Този форум е предназначен за обмен на информация между строители, които са вписани в ЦПРС. Всеки подател на обява, съобщение или коментар в дадена тема, носи лична отговорност относно въведеното съдържание, като това не ангажира по никакъв начин Камарата на строителите в България относно достоверността на публикуваната информация. Всички контакти се осъществяват посредством посочените в обявата данни за контакт.

За вход във форума използвайте акаунта за достъп до уебсайта на КСБ.

За заявяване на акаунт е необходимо да посочите: име на фирмата, представляващ, актуален имейл и телефон. Използвайте бутона за регистрация, за да насочите заявлението към съответното областно представителство по регистрация на фирмата.  • Форум
  • Теми
  • Публикации
  • Последна публикация
  • Участие в проекти
   Обмен на информация между участниците във форума за участие в проекти, за актуални и предстоящи процедури по Оперативни програми, ПРСР, Интеррег, Европа 2020, Еразъм +, Норвежки финансов механизъм и др.
  • 0
  • 0
  • Няма тема

  • Търси / Предлага – общи
   Обяви за търсене/предлагане на работна ръка, строителни материали, услуги със строителна механизация, отдаване под наем на строителна техника и механизация и др.
  • 0
  • 0
  • Няма тема

  • Търси / Предлага – услуги
   Обяви за специализирани строителни дейности или определени видове строително – монтажни работи.
  • 0
  • 0
  • Няма тема