Дигитализация в строителството

Един от основните приоритети на Камара на строителите в България е повишаването на конкурентоспособността на строителните фирми посредством внедряване на високотехнологични и иновативни решения, а фокусът му попада върху дигитализацията и дигиталната трансформация на строителния сектор в България. През 2019 г. КСБ създаде първата по рода си работна група “Дигитализация и иновации в строителството”, която обединява експерти, учени, представители на бизнеса, неправителствени организации и всички заинтересовани строителни фирми. Работната група на КСБ работи активно за постигане на целите, заложени в дългосрочната стратегия за дигитализацията на строителната индустрия до 2050 г., а именно:

  • Понижаване на производствените разходи: намаляване на разходите за целия жизнен цикъл на строителния обект;
  • Ресурсна ефективност: поефективно използване на ресурсите и подобряване управлението на отпадъците;
  • Подпомагане на бизнеса: подобряване на качеството на крайния строителен продукт и повишаване на конкурентоспособността на предприятията;
  • Зелени и устойчиви инвестиции: финансиране на нови продукти и решения за строителната индустрия;
  • Усъвършенстване на професионалната квалификация и усъвършенстване на процеса на вземане на управленски решения: създаване на профилиран строителен цифров иновативен хъб, които да работи активно за цифровата трансформация на бранша в България.

снимка: Милена Желязкова