Под егидата на Камара на строителите в България се изпълняват редица инициативи, чрез които организацията се стреми да отстоява интересите на бранша и да реализира политика в защита на българските строители. Сред тях отчетливо изпъкват благотворителната дейност на Камарата и нейните членове в реализирането на благородни обществено полезни каузи; оказването на подкрепа за бъдещето на работната сила чрез изграждане на знания и умения у младите строителни специалисти; провежданата, в рамките на традиционния годишен Бал на строителя, церемония по отличаване на най-добрите компании в сектора; организирането на редица национални и международни форуми, в които браншът очертава своята визия за бъдещето и формулира тенденциите си за развитие.

Фотоизложба