Централна Администрация

Централна Администрация

Адрес:
София 1784
кв.Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6

Изпълнителен директор:

инж. Мирослав Мазнев

 

Секретариат

(+359 2) 8062911, 8062912 , факс9632425

mmaznev@ksb.bg

office@ksb.bg

Връзки с обществеността

Ренета Николова

office@ksb.bg

Главен юрисконсулт

+359 2 8062 472

vdivekov@ksb.bg

Главен счетоводител

Капка Василева-Асенова

+359 2 8062 973

kasenova@ksb.bg

Ръководител звено регистър

Георги  Грънчаров

+359 2 8062 989

ggrancharov@ksb.bg

+359 2 8062 391; +359 2 8062 396; +359 2 8062 397; +359 2 8062 398; +359 2 8062 401; +359 2 8062 404;+359 2 8062 981;  +359 2 8062 983; +359 2 8062 984; +359 2 8062 985; +359 2 8062 986

Началник отдел „Стопанска дейност и управление на собствеността“

Борис Жотев

Областни представителства

Сливен Хасково Стара Загора Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали София Перник Габрово Ловеч Плевен Велико Търново Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна Силистра Русе Благоевград