Централна Администрация

Централна администрация

Адрес:
София, 1784
кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6

Изпълнителен директор:

Валентин Николов

Секретариат

(+359 2) 8062911, 8062912 , факс 9632425

office@ksb.bg

Връзки с обществеността

site@ksb.bg

(+359 2) 8062947

Главен юрисконсулт

+359 2 8062 472

vdivekov@ksb.bg

Ръководител звено Регистър

Георги  Грънчаров

ggrancharov@ksb.bg

Областни представителства

Сливен Хасково Стара Загора Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали София Перник Габрово Ловеч Плевен Велико Търново Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна Силистра Русе Благоевград