Централна Администрация

Адрес:
София, 1784 кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6

Централен професионален регистър – деловодство:
(+359 2) 8062981; 8062396

Секретариат:
(+359 2) 8062911, 8062912, office@ksb.bg

Телефонен указател

Адреси на областни представителства

Сливен Хасково Стара Загора Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали София Перник Габрово Ловеч Плевен Велико Търново Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна Силистра Русе Благоевград