Централна Администрация

Централна Администрация

Адрес:
София 1784
кв.Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6

Изпълнителен директор:

инж. Мирослав Мазнев

 

Секретариат

(+359 2) 8062911, 8062912 , факс9632425

site@ksb.bg

Връзки с обществеността

site@ksb.bg

(+359 2) 8062947

+359 877 526 069

Главен юрисконсулт

+359 2 8062 472

vdivekov@ksb.bg

Ръководител звено регистър

Георги  Грънчаров

+359 2 8062 989

ggrancharov@ksb.bg

+359 2 8062 391

Областни представителства

Сливен Хасково Стара Загора Пазарджик Пловдив Смолян Кърджали София Перник Габрово Ловеч Плевен Велико Търново Монтана Враца Кюстендил Видин Бургас Ямбол Разград Търговище Шумен Добрич Варна Силистра Русе Благоевград