Камарата на строителите в България (КСБ) е авторитетна браншова организация, която през годините се утвърди като защитник на интересите на сектора, търсен и необходим партньор на институциите и отговорен фактор в обществения живот на страната.  За това свидетелства благотворителната дейност на КСБ, която заема важна част от работата на организацията. КСБ организира и участва в редица благотворителни инициативи, като оказва експертна и финансова помощ. Водени от убеждението, че браншовата организация на строителите е и обществено отговорна, ръководството на Камарата и фирмите членове са сред първите, които реагират при природни бедствия, като съдействат на институциите, местните власти и гражданите. По традиция браншът ревностно отстоява и запазването на българските корени. Още от времето на Колю Фичето до наши дни българските строители даряват, не щадят средства, усилия и време за осъществяване на благородни начинания.  Многобройни са делата в обществена полза, реализирани от Камарата както на централно ниво, така и по места.*

Представяме някои от най-значимите благотворителни инициативи на КСБ, реализирани благодарение на българските строителни фирми, членове на Камарата:

*Източник: в. „Строител“