Годишната фотоизложба на тема „Виж София“ е съвместна инициатива на КСБ, вестник „Строител“ и Столична община, която през есента на 2019 г. се проведе за шести пореден път в центъра на София – Моста на влюбените край НДК.

Традиционната фотоизложба представя знакови строителни обекти, които преобразяват лика на столицата през всяка изминала година. В нея са включени обекти, реализирани както с публични средства, така и в резултат от частни инвестиции.

Изложбата представя новоизградени и реновирани обекти от целия строителен спектър – улици, булеварди, метро, площади, храмове, паркове, частни и обществени сгради и др., в т.ч. и проекти, изпълнявани с цел съхраняване на културно-историческото наследство.

Десетките пана със снимки на внушителни строителни обекти могат да бъдат разглеждани свободно както от представители на строителния бранш, така и от останалите граждани.

Традиционно изложбата се открива дни преди Деня на строителя (26 октомври). Всяка година с настъпването на есента идва и краят на активния строителен сезон. Съответно в навечерието на Деня на строителя настъпва моментът на равносметка за строителния бранш. Фотоизложбата цели да покаже с какви темпове се променя София всяка изминала година, а чрез нея Камарата на строителите в България изказва своята признателност към труда на българския строител.

Във всеки представен в изложбата обект са вложени душата и сърцето на изпълнителите
инж. Илиян Терзиев – председател на УС на КСБ.