Шестата фотоизложба „Виж София – променяме я заедно“, ще бъде открита от председателя на Управителния съвет на Камарата на строителите в България  инж. Илиян Терзиев на 21 октомври от 10:00 часа на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. Поканени са да присъстват г-жа Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на СО, заместник-кметове на Столичната община, главният архитект на София, общински съветници, представители на фирми, членове на КСБ, възложители и изпълнители на включените обекти, партньори на в. „Строител“, медии и др.

Експозицията е организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“, със съдействието на Столичната община. Традиционно тя е посветена на Деня на строителя – Димитровден. Изложбата е съставена от 60 пана с авторски творби на екипа на в. „Строител“ и въздушно заснети снимки с квадрокоптер (дрон) на знакови обекти, изградени в столицата.

До 2 ноември включително гражданите и гостите на София ще могат да видят как градът се променя благодарение на реализацията на различните строителни проекти и съхраняването на културно-историческото ни наследство.

И през тази година 60-те пана представят редица обновени улици и булеварди, санирани детски градини и училища, столичното метро, нови сгради, цветни мозайки, изградени или рехабилитирани паркове и зони за отдих, храмове и други красиви обекти в София.

За регистрация: тел. 02/806 29 19 и e-mail: news.stroitel@gmail.com

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че на сайта за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане – Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в:

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
  • Закона за местните данъци и такси,
  • Закона за акцизите и данъчните складове,
  • Закона за данъка върху добавената стойност и
  • Закона за счетоводството.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване: 02.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.10.2019 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

https://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=3729&f=1&dp=12