Камара на строителите в България има удоволствието да Ви покани за участие във второто събитие за изграждане на капацитет, насочено към осигуряване на ключови умения у социалните партньори за подпомагане на индустриалните отношения в сектор строителство в Централна и Югоизточна Европа. Повече информация можете да намерите в поканата и дневния ред.

Това е второто от четирите взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за стратегическо планиране на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Виртуалните събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог на участниците. Уоркшопите ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво. Следващите две събития са планирани за:

 • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
 • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Вярваме, че избраните теми за семинарите и практическите уъркшопи ще бъдат интересни и полезни за Вас и Ви очакваме на нашите онлайн сесии за изграждане на капацитет.

Агенция по заетостта провежда своето първо за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Участие в анкетното проучване могат да вземат всички работодатели, извършващи дейност на територията на Софийска област (без значение от седалището на фирмата).

Краен срок: 16.04.2021 г.

Заинтересованите лица могат да попълнят анкетата на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/713738?langbg

Среща на 22.02.2021г.  във връзка с Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (обн. ДВ бр. 105/2020 год.), чиито разпоредби влизат в сила от 12.06.2021 год.

 

На работна среща, инициирана от Камарата на строителите в България ОП – Шумен и Дирекция „Инспекция по труда – Шумен“, бяха представени основните моменти в Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ.

Срещата бе открита от инж. Красимир Костадинов – председател на КСБ ОП-Шумен и зам. обл. управител на област  Шумен  – Петко Шаренков.

По време на срещата бяха коментирани новите регламенти, които засягат безопасността на работа на строежите, както и новите задължения за Строител –  Проектант и Строителен надзор.     Инж. Пламен Събев – инспектор от Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен обърна внимание на специфичните детайли и отделни текстове на документа.                                                                      Активно участие в дискусията взеха представители на фирмите от областното представителство, на РДНСК гр. Шумен, на КАБ гр.Шумен и на КИИП гр. Шумен.

Целта на тази среща бе фирмите да бъдат подготвени и да бъдат готови вече за влизането в сила на Наредбата.

Новата Наредба, синхронизирана с европейските директиви, влиза в сила от 12 юни тази година.

 

На 26.01.2021 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Една от основните цели на Наредбата е да се отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката чрез стимулиране  на обучението във важни за развитието на страната специалности, по които има недостиг на висококвалифицирани кадри. Постигането на тази цел ще бъде подкрепена чрез осигуряването на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода да обучението срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване. По този начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се възвърнат в българската икономика.

С Наредбата се уреждат:

 • Условията и редът за заявяване и включване на работодатели в списък на работодателите, които могат да сключват договори със студентите/висшите училища;
 • Условията и редът за сключване, изменение и прекратяване на договорите за осигуряване на стаж на студента по време на обучението му и на работно място след успешното му завършване;
 • Условията и редът за предоставянето на информацията от висшите училища за договорите;
 • Условията и редът за напълно или частично възстановяване на средствата от държавния бюджет към висшите училища за финансиране на обучението на студенти със сключен договор;
 • Минималният срок, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението не по-малък от 5 години.

В тази връзка Министерство на образованието и науката се обръща към организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите.

На база на набраната информация се предвижда до 31 май 2021 министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

Пълният текст на Наредбата може да бъде намерена тук.

В случай на проявен интерес за участие, строителни фирми имат възможност да попълнят приложената „Заявка за включване в Списък с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват договори със студентите“ в срок до 12.02.2021 г. и да я изпратят до e-mail: [email protected]

 

Във връзка с текущото обновяване на ИТ инфраструктурата на КСБ в периода от 18.12.2020 г. до 04.01.2021 г., част от дейностите, свързани с комуникацията и кореспонденцията по електронен път с КСБ, ще бъдат затруднени, а в някои от дните изцяло спрени.

За връзка със служителите на КСБ в този период, можете да използвате следните контакти:

Моля да ни извините за причиненото неудобство!

Камара на строителите в България организира анкетно проучване за използването на многофункционални информационни системи от фирмите в строителни бранш. Целта на проучването  е да се използва за да се установи, дали българските фирми в строителния бранш използват софтуерни продукти.

За допълнителна информация относно анкетното проучване, можете да се обърнете към Вашето областно представителство.

 

Уебинарът „Гранични процедури и митнически изисквания след излизането на Великобритания от ЕС“, който се проведе на 16 ноември 2020 г. е вече достъпен онлайн. Всички заинтересовани лица могат да изтеглят запис на събитието на български чрез следните два линка:

или

Търговският отдел към британското посолство в София, също си партнира с Британско-българската бизнес асоциация Delamode international logistics, за организирането на уебинар относно Движението на стоки след Брекзит, който ще се проведе от 16:00 ч. на 10 декември 2020 г.

Желаещите да се присъединят към онлайн събитието е необходимо да попълнят регистрационната форма на следния линк: https://bbba.bg/posts/show/webinar-moving-good-after-brexit

Уебинарът ще се проведе на български език с превод на английски език.

За допълнителна информация за събитието, можете да се обърнете към г-н Димитър Анев на тел. +359 892289499, или на email: [email protected] 

Най-големият форум у нас – FORUM REAL ще се проведе виртуално на 3-5 декември 2020 г.

Над 30 000 посетители ще гледат и разговарят онлайн с водещите експерти на България в областта на недвижимите имоти, строителството, инвестициите и иновациите.

За да заявите регистрация за безплатно участие във форума е необходимо да посетите следния линк:

https://forum-real.com/bileti.php

     Основни теми на форума:

 • Възможности по време на криза;
 • Дали по време на Ковид-19 покупката на имот е сигурна инвестиция;
 • Кои градове и райони са атрактивни за инвестиции?

     С безплатната си регистрация ще може да присъствате на разговори за:

 • Бъдещето на офиса и как ще работим след Ковид?
 • Колко е умен Умният дом?
 • Как ще се променят градовете?
 • Как ще се промени транспорта?

     След регистрация ще имате достъп до:

 • над 300 лектори;
 • десетки работни срещи и семинари;
 • виртуално експо и над 100 щандове на изложители;

На участниците ще бъде предоставена възможност за виртуални срещи с инвеститори, анализатори, брокери, архитекти, дизайнери и строители.

Експерти ще обсъждат чистотата на въздуха и решения за подобряването й.

Събитието е под патронажа на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството и под егидата на кмета на София – Йорданка Фандъкова.

Посолството на Република България в Париж предоставя информация относно организирането на Бизнес форумът ITER, който ще се проведе от 5 до 7 април 2022 г. в Palais du Pharo в град Марсилия, Франция. Международният изследователски проект ITER във Франция е най-мащабния съвременен научно-изследователски проект, чиято цел и мисия първоначално са експериментални, а в последствие свързани с производство на енергия в резултат на ядрен синтез.

Бизнес форумът предоставя възможност за запознаване с дейността на международния изследователски проект ITER, за срещи на заинтересовани компании, както и на отделни експерти, като целта е да се улеснят контактите с потенциални партньори или подизпълнители на европейски или международно ниво.

Повече информация относно изследователския проект ITER и форума може да намерите на следния линк: https://www.iterbusinessforum.com/