Информация по темата можете да откриете на следния линк:

Становище на КСБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

П О К А Н А

Ръководството на секция ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, В и К МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯпри Камара на строителите в България Ви кани да участвате в работата на редовно заседание на секцията, което ще се проведе на 01.06.2023 г. (четвъртък) от  15,00 ч.  в зала 1.5. в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ №6 при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Отчет за работата на секцията през 2022 г.
  2. Запознаване членовете на секцията с предложените от председателя на секцията проект за План за работата на секцията през 2023 г. и План-сметката за финансова обезпеченост за изпълнение на дейностите за 2023 год. Обсъждане.
  3. Приемане на Годишен План за работа на секцията през 2023 г.
  4. Създаване на списък от членове на секцията за участие в работни групи за промени на нормативната уредба към МРРБ и други ведомства.
  5. Насоки за развитие – насоченост, предложения и теми:

      5.1. Обсъждане на проблемите и предизвикателствата при изпълнение на строителни обекти в условията на кризи: динамично променяне на цените на строителни материали, суровини, горива и др.

      5.2. Предложения с искания за промени на нормативни актове и/или тяхното осъвременяване, разработване на нови нормативни актове с  определяне на техния обхват и съдържание по предложение на строителните фирми чрез професионалните секции към КСБ и др.

  1. Предложения за промени в ръководството на секцията.
  2. Разни.

Вашата заявка за участие очакваме до 31 май 2023 г. (сряда) на тел. 0879 001 805 или на е-мейл: [email protected] Елена Нeдева, експерт „Професионални секции и анализи“.

инж. Николай Иванов,

председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Строителите винаги сме били хората, които не просто изграждаме обекти и формираме облика на държавата. Ние сме меценати, дарители на благородни каузи, помагаме на изпаднали в беда.

Управителният съвет на КСБ реши да подкрепи инициативата за изграждане на най-високия пилон на емблематичните Роженски поляни, на който гордо да се извиси българският трикольор.

Събирането на дарения от всички строители и физически лица, които желаят да се включат в благотворителната инициатива, ще се реализира чрез Фондацията на КСБ  „Български строител“.

Подробна информация за инициативата можете да намерите на страниците на в.“Строител“.

Средствата ще се събират до края на месец юни, а на 13.07.2023 г. е планирано голямото събитие в сърцето на Родопите. Цялата сума, която строителните компании съберем за каузата, ще бъде предоставена на инициаторите в лицето на Фондация „Наследство в бъдещето“.

Даренията се събират по следната банкова сметка:

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ

Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN:BG29STSA93000027602955

 

Контакти на Фондация „Български строител“: [email protected]  или [email protected].

Нека ние, строителите на България, подкрепим тази инициатива и всички заедно да допринесем за благополучното й реализиране!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

 

Инж. Николай Николов бе избран за изп. директор на Фондация „Български строител“. Това стана на заседание на Управителния съвет (УС) на организацията, което се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ). На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на Съвета на настоятелите (СН) на Фондацията и почетен председател
членовете на УС на Фондацията инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, и Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ.

Повече информация за събитието можете да намерите на страниците на в. „Строител“.