Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в задочните магистърски програми по „Енергийни пазари и услуги“ и „Фасилити мениджмънт“ за 2022/2023 учебна година. Сп. Ютилитис и сп. Фасилитис си партнират със Стопанския факултет и подкрепят програмите с осигуряване на практическо съдържание и популяризиране на инициативите, свързани с тях.

 Магистърските програми са модулни и с продължителност от 2 семестъра за икономисти и неикономисти.

 Лекциите по специалните дисциплини се провеждат модулно – общо 3 седмици през зимния и 2 седмици през летния семестър, от понеделник до петък, от 09:00 до 18:15 ч. (по една седмица през октомври, декември, януари, март и май).

 Със 17-годишна история и повече от 350 завършили магистри с реализация по специалността, програмите по „Енергийни пазари и услуги“ и „Фасилити мениджмънт“ се доказаха като успешна форма за обучение и връзка на теорията с практиката. През последните години обучението включваше индустриални посещения в АЕЦ „Козлодуй“, термични централи, ВЕЦ, бизнес и индустриални сгради и др.

 Щатни и гост-лектори в програмата през последните няколко години са били водещи мениджъри на енергийни и ютилити компании, както и фасилити и пропърти мениджъри от България и чужбина.

 Повече за двете програми можете да видите на следните кратки адреси:

– https://bit.ly/energy-markets

– https://bit.ly/fm-su

 През настоящата година Стопанският факултет обявява прием и в над 20 други магистърски програми, 5 от които се предлагат само на английски език.

Съгласно взето решение на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС срокът за подаване на заявленията по чл. 20, ал. 2 от ЗКС е удължен до 17.00 ч. на 30.09.2022 г.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е официален представител на германския бизнес в България и посредничи при търсенето и установяването на бизнес отношения и партньорства между български и германски фирми.

ГБИТК отправя предложение за бизнес сътрудничество:

CONCEPT BAU GmbH е строителна компания с 40-годишен опит на пазара на недвижими имоти и около 7000 новoпостроени жилища в Мюнхен и региона. Фирмата предоставя пълния набор от услуги от закупуване на парцел за строеж, планиране на нова сграда, конструкция до предаване на обекта.

Детайлна информация за компанията и за най-новите й проекти може да бъде откра на: www.conceptbau.de.

За осъществяване на своите проекти компанията търси български строителни фирми, с които да си партнират при реализирането на различни обекти в Бавария като подизпълнители на отделни дейности.

Предимство имат фирмите с опит и право на работа в Германия. Планирано е изграждането на 30 до 150 жилищни обекта. Фирмата търси сътрудничество с всякакви строителни фирми и по-конкретно такива, извършващи груб строеж, фасадни мазилки и WDVS /Външна топлоизолация/, вътрешни мазилки, сухо строителство, боядисване, производство и монтаж на дограма.

Поканата може да намерите тук.

При интерес, можете да попълнете на английски или немски език приложения формуляр и го изпратете заедно с кратък фирмен профил до 22.07.2022 г. на електронна поща: [email protected].

За допълнителни въпроси: г-н Цанко Цанков, тел.: 02/ 8163024

Описание на длъжността: преглед и анализ на заявления, подадени на хартиен носител или с квалифициран електронен подпис към електронната система на Централния професионален регистър на строителя. Консултации на строителните фирми във връзка с вписването им в регистъра и последващите процедури от него.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • средно техническо или икономическо образование;
  • професионален опит минимум 1 г.;
  • много добра компютърна грамотност;
  • отлични комуникативни умения.

Специфични изисквания: познаване на нормативни документи в сектор „строителство“: Закон за устройство на територията; Закон за камарата на строителите в България; Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя; Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Изборът ще се проведе на два етапа:

  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с кандидатите, допуснати след прегледа по документи.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография /CV/;

Документи се подават на Е-mail: [email protected]

Срок за подаване на документи: 30 юни 2022 г.