Как технологиите променят съвременното строителство: отговорите на Архитектурно-строителна седмица.

Високите технологии са във всеки аспект на живота ни. Примерите черпим от интересни предложения, които ще видим на изложение Архитектурно-строителна седмица, от 16 до 19 юни, в Интер Експо Център.

Всеки, който иска да посети изложението може да направи електронната си регистрация в сайта www.buildingweek.bg.. С попълването ѝ, посетителите получават свободен и пълен достъп до всички изложбени зали и съпътстващи събития. „Тази стъпка е част от пакета мерки за осигуряване на здравната сигурност на присъстващите“, коментират организаторите.

Управлението е вече онлайн

В следващите редове отговаряме на въпроса, как технологиите промениха отоплението и климатизацията.

Сензорно управление и възможност за контрол от разстояние дава контролер на известен бранд. Той оптимизира работата на климатичните системи в дома и офиса и може да се внедри в Smart home. Ще се запознаем с интелигентни хибридни системи за отопление и охлаждане, избиращи най-икономичния режим на работа. Те бързо навлизат в новото строителство и реновирането на стари сгради, съчетавайки икономия, ефективност и екологичност. Следва още едно решение за търговски и офис сгради и за къщи – системите за рекуперация на топлина и свеж въздух. Едновременно и непрекъснато извличат застоялия въздух, обновявайки го със свеж. Захранващият и отвежданият потоци се насочват един срещу друг в отделни канали, а отработеният въздух загрява постъпващия. Системата пести енергия, подава въздух равномерно в помещенията и го пречиства. Цялата система може да се управлява онлайн през смарфон или таблет.

Съвременните технологии дават неограничени възможности. Доказват го стъклените системи от последно поколение, с които могат да се изградят стъклени преградни стени, безрамкови стъклени балкони, остъклявани тераси, зимни градини.  Акцент са и домашната и сградната автоматизации.

Наред с всичко това, на Архитектурно-строителна седмица ще откриете климатичната техника, фотоволтаичните панели, системите за окачване, работещи решения за изграждане на пасивни сгради. За нуждите на управлението на автопарка, се предлагат и демонстрират софтуери за флийт мениджмънт – достъпни за интеграция и осигуряващи намаляване на оперативните разходи.

Да поговорим и за материалите

Безспорно е, че оптималните нива на отопление и охлаждане се постигат чрез иновативните продукти. Такива са изолиращите кофражни форми, с които се строят енергоефективни сгради с двойноизолирани стени, земетръсоустойчиви и екологични съоръжения.

Екологичността е водеща при кофражните блокове, създадени от остатъчна дървесина. Представени на изложението са битумни хидроизолационни мембрани от ново поколение с повишена огъваемост при ниски и устойчивост на високи температури. Ще се запознаем и  качествата на топлоизолационните панели тип „сандвич“, ще се представят нови продуктови гами на български и чуждестранни брандове. Компаниите ще представят и системи за пречистване на битови отпадъчни води с био реактор с циклична последователност на SBR принцип.

Професионалистите ще открият и цялостни решения за строителството с конструктивна дървесина, интериорни и екстериорни решения.

Привлекли сме вниманието Ви. Всичко, споменато можете да видите наживо от 16 до 19 юни на изложение Архитектурно-строителна седмица. И разбира се богата съпътстваща програма с кръгли маси и конференция по важни за сектора теми, продуктови и фирмени презентации.

Нужно е само да се регистрирате за свободно посещение на www.buildingweek.bg.

Интер Експо Център насърчава онлайн регистрацията за посетители като част от пакета мерки за здравна сигурност.

Посолството на Арабска република Египет в София информира за налични възможности за инвестиране в основни проекти за развитие в Египет, в това число за развитие на „интелигентни градове“ в цялата страна.

Всички заинтересовани търговски дружества, които биха искали да участват в тези проекти, като инвеститори или доставчици, чрез партньорства или самостоятелно, трябва да се регистрират в базата данни на Органа за нови градски общности и на Административното столично дружество за градско развитие. Регистрираните компании ще бъдат уведомени за всички търгове, предложени в тези проекти.

Регистрацията може да се извърши на следния уебсайт: www.etenders.gov.eg

 

 

Стартира интерактивна карта за дейността на компании от трети държави с държавно финансиране на пазара на обществените поръчки в ЕС. Инициативата предоставя информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от 2009 г. насам, както и информация за това, дали участията в тези търгове са успешни, неуспешни или резултатът все още се очаква.

Проектът е изготвен от Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Европейските международни контрактори (EIC), Европейската асоциация на драгажните предприятия (EuDA) и Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE).

Интерактивната карта може да разгледате тук.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Изпълнител е „Ефективни и Ефикасни Обучения“ ДЗЗД.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проекта предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприятия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия .
Ще бъдат проведени най-малко 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно).

За всички участници, провеждането и присъствието на обучителните семинари е безплатно.

Още за проекта, предстоящи дати и РЕГИСТРАЦИЯ за обучителни семинари можeте да направите, като кликнете върху банера по-долу.

 

 

Онлайн семинар „New European Bauhaus-unleashing the potential of the Circular Еconomy across Europe“  ще се проведе на 27 Май от 13.30 (часова зона Брюксел).

Новият европейски Bauhaus (NEB) е индустриален, екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия. Чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции, той цели да постигне целите за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно в целия Европейски съюз. NEB предлага нов начин на мислене за това как да изградим бъдещия си живот в светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация и научните разработки. Такъв подход е особено необходим във връзка с  новата реалност и предизвикателствата, породени от COVID-19.

Предстоящият онлайн семинар предпоставя диалог, който преплита множеството теми, обхванати в NEB. Той ще обедини перспективите на  Европейската комисия, националните експерти, заинтересованите страни от различни държави-членки и членовете на Европейския парламент от Renew Europe.

Сред основните дискусионни теми са:

• Решения за подобряване на качеството на живот, като изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин чрез алтернативни строителни методи, които зачитат природата, и прилагането на креативни архитектурни идеи,  трансформиращи нашите пространства по по-зелен и естетически приятен начин .

• Синергия със съответните европейски инициативи като Европейската зелена сделка, Вълната за обновяване и кръговата икономика.

• Местни перспективи – чрез включване в диалога на различни градове, общини и селски райони, за да чуят техните перспективи, семинарът ще разгледа какви са техните нужди и пред какви предизвикателства са изправени.

• Възможности за съживяване на културния и творческия сектор, които продължават да бъдат сериозно засегнати от здравната и икономическа криза, по-специално чрез цифрови технологии.

• Разглеждане на европейската Зелена сделка през призмата на културата – със специален фокус върху културното наследство, реконструкцията и обновяването на исторически сгради и дигитализацията на културното наследство като средство за осигуряване на неговото опазване и популяризиране.

• Потенциалното развитие на младите хора и изграждането на мостове между поколенията през NEB.

• Необходими действия от политиците, като определяне на приоритети на политическите цели и координиране на инвестициите.

Всички заинтересовани страни, които желаят да наблюдават семинара в реално време могат да използват следния уеб адрес: New European Bauhaus: Unleashing the Potential of the Circular Economy Across Europe :: Livecasts.

Град Хелзинки организира конкурс за намиране на партньор за проектиране и изпълнение на мащабен строителен проект за реконструкция и промяна на предназначението на Makasiiniranta – най старата пристанищна част на града, която ще бъде трансформирана в публично пространство. Конкурсът е отворен за кандидатстване от 12-и май до 21-и юни 2021 г.

Следвайки стратегията Хелзинки да се позиционира като най-функционалния град в света с по-добър градски живот, двуетапният конкурс за изработване на концептуален проект цели да трансформира изцяло тази крайбрежна дестинация от 83 000 кв. м. в пространство за култура с висококачествени пешеходни пространства, интегрирани с центъра на града, с възможност за изграждане на хотел, търговски площи и други развлекателни обекти.

Кандидатите ще се оценяват от комисия, преди да бъдат обявени публично. Конкурсът е насочен към фирми от сектор „Строителство“ и „Недвижими имоти“ или консорциум от фирми, който има необходимите технически, финансови и други умения, за да изпълни този взискателен и високо-качествен строителен проект.

Четири от избраните кандидати ще бъдат поканени за участие във втората фаза на конкурса през м. февруари 2022 г., за да представят подробен проект. Победителят в конкурса ще бъде избран през есента на 2022 г.

Във връзка с кандидатстването се организира семинар на 27-и май 2021 г. от 12 ч. местно време, където кандидатите ще могат да задават въпроси относно процедурата за участие.

Повече информация за конкурса е налична тук: makasiiniranta.hel.fi

Кратко информационно видео: https://www.youtube.com/watch?v=Tl29vwqgrSc

Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно промяната в режима на работа след пиковете от пандемията от COVID-19, както и дейностите, които компаниите предприемат във връзка с възстановяване към нормалното функциониране на дейността.

Анкетата е поместена в следния линк:https://www.surveymonkey.com/r/JYQ9NCC

Вашите отговори може да изпращате в срок до 28 май (петък) 2021 година.

На 19-и май 2021 г. от 10:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София и онлайн ще се проведе третото издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия в рамките на едноименната инициатива ЕК. Събитието ще се фокусира върху възможностите за обновяване на сградния фонд в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2021 г., като специално внимание ще бъде отделено на осигуряване на качество на изпълнението и гарантиране на реалните ползи за гражданите и бизнеса.

В конференцията ще вземат участие представители на централни и местни власти, браншови организации, финансови институции, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции. Сред водещите лектори са:

  • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
  • Юлиан Попов, Европейски институт за сградните характеристики
  • Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове
  • Йордан Николов, БАИС / Камара на строителите в България
  • Иван Велков, БГФМА / Българска стопанска камара

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите в сайта на организаторите от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и във фейсбук страницата на събитието.

Санирането на съществуващите сгради вече привлича значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж. В актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, за осъществяване на програми за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени близо 3 милиарда лева. От своя страна, Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 милиарда лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Въпреки безспорните икономически и социални ползи от сградното обновяване, тези инвестиции предизвикват сериозна политическа и обществена реакция, което е знак за необходима незабавна промяна в начина на изпълнение на проектите. Скорошна декларация на 11 професионални асоциации, неправителствени организации и експерти предложи 12 мерки за подобряване на политиките за сградно обновяване, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

 

Снимка: https://www.openaccessgovernment.org/clean-energy-investment/57092/

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) отправя покана за включване в проучване на ефектите от COVIDизацията на икономиката чрез попълване на анкета.

Целта на проучването е да установи как изследваните фирми са се справили с възникналите обстоятелства през 2020 г. и какви са очакванията им за 2021 г. Цели се и събирането на допълнителна информация, която касае стратегическите намерения на фирмите, тяхната пазарна и дигитална дейност.


Колко време ще отнеме попълването на анкетата?
10-15 минути
Период на провеждане:
12-30 април, 2021 г.

Организатори на проучването са представители: Бизнес факултета на УНСС , Стопанския факултет на ИУ-Варна, Стопански факултет  на УХТ – гр. Пловдив, Стопански факултет на СА „“Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.
Инициатори на проучването:  Научноизследователски център „Иновации и конкурентоспособност(U2B)“ и консултантска фирма BUSINESS MODEL DESIGN Ltd.

Как ще се използва събраната информация?
Настоящото проучване няма за цел да събира конфиденциална информация за отделните фирми по какъвто и да е начин.
Всички участници в проучването ще получат резултатите от анализа от проучването на своите имейли.
Резултатите ще бъдат използвани за научноизследователските цели на организаторите в проучването.
Предвижда се WEBinar, в който да вземат участие включилите се в проучването фирми. Целта на WEBinarа е да се представят получените резултати, като участниците обменят своя опит и виждане за развитие в настоящите и бъдещите условия, в които се очаква да функционират фирмите в България.

Линк към анкетата: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgD72Hz0YKpSciFdp0nAGJMGD81iirkB_CUMIe608RmOCQvg/viewform?usp=sf_link

 

Търговско-икономическият отдел на Посолството на Република Аржентина в България представя  следните аржентински фирми:

1. TECNOPERFILES S.A. – дограми, ламинати, цокли
Link: http://www.tecnoperfiles.com.ar/tecnoperfiles

2. INDELAMA S.R.L. – врати, подови настилки, обков, обзавеждане
Link: http://www.indelama.com.ar/productos

3. ADALTIUM S.A. – бои с нано-покритие, анти-бактериални, инновативни
Link: http://www.adaltium.com/es/productos

Аржентинските фирми предлагат богат асортимент висококачествени продукти – които могат да бъдат разгледани на горепосочените линкове – и желаят да осъществят контакти с потенциални купувачи, вносители и/или представители за българския пазар.

Допълнителна информация може да бъде намерена тук