В брой 78 на Държавен вестник, 30 септ. 2022 г. е публикувана Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета съгласно постановление № 290 на Министерски съвет от 27.09.2022 г.

 

 

Софийскияt университет „Св. Климент Охридски“ отправя покана за участие от страна на фирми в 2 кариерни борси, които се провеждат на 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г., на следния адрес: СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15, гр. София, зала 289 и фоайе 3 ет., северно крило.

Във всеки един от двата дни ще участват по около 40-50 студента от СУ.

Фирмите могат да участват само на 6-ти и на 7-ми октомври, и/или и двата дни и е необходимо да попълнят следните документи:

 1. Два регистрационни формуляра за участие на фирми в кариерните борси (за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.)
 2. Два формуляра за представяне на фирма (за 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.) – за разпространение сред студентите.
 3. Две покани към фирми за участие в кариерните борси са налични както следва:  за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.
 4. Програми на кариерните борси са представени и в следните линкове:  6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.

Участието е безплатно.

Регистрацията от страна на фирмите е до 30-ти септември 2022 г. , на е-мейл адреса, посочен в регистрационния формуляр.

Събитията могат да бъдат от полза за намирането на нови стажанти или бъдещи служители.

 

Уважаеми дами и господа,

Стартира националният конкурс „Кмет на годината“ 2022, организиран от Kmeta.bg. В десетото юбилейно издание всички български граждани могат да оценят работата на градоначалниците с гласуване в платформата Kmetnagodinata.bg .

Гласуването започна на 15 септември и ще продължи до 23.59 ч. на 30 септември, само от IP от адреси от България.

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната. Изключение тази година е направено само за общините Вълчидол, област Варна, и Разлог, област Благоевград, където в момента управляват и длъжността кметове и предстоят частични местни избори.

Категориите в конкурса „Кмет на годината“ 2022 са:

– Кмет на годината 

– Кмет на гражданите

– Смарт сити

– Зелена община

– Градска среда

– Туризъм и култура

– Развитие на спорта

Всеки може да гласува за своя фаворит само в една от петте специализирани категории, както и да даде подкрепата си в една от двете основни категории – Кмет на годината или Кмет на гражданите.

Регистрацията за гласуването става през профил в социалната мрежа Facebook, профил в Google или с друг имейл, като в последния случай вотът трябва да бъде потвърден през посочения имейл.

Победителите във всяка категория ще са трима – за малка, средна и голяма община, според населението в нея. (Малка община – с население до 20 000 жители; Средна община – с население от 20 000 до 50 000 жители; Голяма община – с население над 50 000 жители). Типовете общини са определени според официалните данни на НСИ от преброяването на населението през 2011 г.

Победителите в 10-ия юбилеен конкурс ще бъдат обявени на официалната церемония „Кмет на годината“ 2022, която ще се проведе на 4 октомври 2022 г. и ще бъде излъчена същата вечер по БНТ1 и БНТ 4.

Големите награди ще връчат президентът и вицепрезидентът на Република България г-н Румен Радев и г-жа Илияна Йотова, които ще са и специални гости на церемонията.

Дайте своята подкрепа на кметовете, които наистина работят за гражданите и бизнеса в общините!

На основание чл. 117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки Министерският съвет прие Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С нея се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на закона, в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителство. Основната цел на методиката е да отчете инфлационния риск чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че стартира приемането на кандидатури в рамките на първия форум в България, който ще отличи вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка са уверени, че бизнесът в България има много какво да разкаже за участието на жените в ръководния и лидерски капацитет на организациите, както и добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

„Многообразието е ключово за успеха на обществото, от което сме част. В бизнеса няма съмнение за това и резултатите на компаниите, които насърчават разнообразието, равнопоставеността и приобщаването, го доказват. Нека бъдем активни и разкажем историите, които стоят зад това. Споделянето на инициативите, които променят обществото и бизнес средата днес, са трамплин за следващото поколение лидери” споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България чрез подаване на формуляр за участие или чрез номинация от трето лице, съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните 5 категории, в които ще се приемат номинации:

 • Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място;
 • Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и децата;
 • Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания;
 • Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти;
 • Компания шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции

Срокът за подаване на кандидатури е 15 октомври 2022г.

 Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълният текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване, можете да намерите на сайта на наградите: womeninbusiness.bg

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес  [email protected]

Успех на всички!

За контакти и допълнителна информация:
Екипът на СЖББ
Mobile: 0894 656130
Office e-mail: [email protected]

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВСПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА

Национална конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“, 2627 септември 2022 г. в рамките на изпълнението на проекти BeSmart, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рамките на изпълнението на проект BeSmart, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕК, по който КСБ е партньор, координаторът ЕнЕфект, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организира следващата национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Това е шестото по ред издание на форума и ще се проведе на 26-и и 27-и септември 2022 г. в комбиниран присъствен и онлайн формат.

Предстоящите поредни парламентарни избори привличат приоритетно вниманието на обществото, но не намаляват въздействието на енергийната и икономическа криза, а бързо приближаващата зима поставя неотложни въпроси пред местните власти и бизнеса, които първи понасят непосредственото въздействие на бързо растящите цени и социалната несигурност. В този контекст  на преден план излизат и проблемите, свързани със забавянето и неяснотата около очакваните реформи, от които зависи финансирането на проектите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост с потенциал да ограничат негативните последици от кризата.

Тези основни акценти са заложени в националния форум за финансиране на устойчивата енергия, която ще предложи пространство за координиране на действията на националните и местните власти с цел да се ускори реалното изпълнение на проектите в полза на местните предприятия и гражданите. За тази цел, след представянето на актуална информация за предстоящите реформи, насоките и очакваните срокове за кандидатстване по програмите за обновяване на обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията, услугите и туризма, ще се проведе специална паралелна сесия с участието на всички заинтересовани страни с идентифицирането на възможности и бариери пред активното участие на общините и местните предприятия. В допълнение ще се обсъди и ролята на системите за енергиен мениджмънт, като дискусиите в двете сесии ще бъдат подкрепени от представяния на резултатите от техническите работни групи на BeSMART, проправяйки пътя за разработването на специализирани политически препоръки.

Водещи теми:

 • Финансовите институции като ключови фактори за изпълнението на националните програми за подпомагане
 • Ролята на общинските системи за енергиен мениджмънт и стандарти за привличане на пазарно финансиране
 • Задачи пред националните и местните власти за осигуряване на възможност за ефективно реализиране на проекти за устойчива енергия

КСБ насърчава участието във форума на заинтересовани фирми и лица, за които темите за предстоящите възможности за финансиране на проекти в областта на строителството и енергийната ефективност представляват професионален и бизнес интерес.

Регистрация за онлайн излъчването на форума може да се направи на следния адресhttps://forms.gle/fuccAqCrs8URjsiz6.

Програмата за форума можете да откриете на следния линк.

85% от българите посочват, че се отнасят с уважение към професията на строителите. 51% са на мнение, че строителният бранш е от тежко пострадалите вследствие на инфлацията и скока на цените на материалите.  67% са на мнение, че държавата трябва да актуализира старите цени, за да могат строителите да завършат обществените обекти.

85% от българите декларират, че се отнасят с уважение към професията на строителите. Едва 6% са на противоположното мнение. Не се отчита особена динамика по демографски характеристики. Малко над половината от населението е на мнение, че строителният бранш е от тежко пострадалите вследствие на инфлацията и скока на цените на материалите. 21% не споделят това мнение, докато 28% не могат да преценят.

38% от българите са чували, че липсата на адекватна индексация на договорите между държавата/ общините и строителите ще доведе до незавършени обекти и връщане на европейски пари. 46% не са чували. Най-младите (18-29 г.) в най-голям дял не са чували тази информация.

44% е делът на тези, които са чували, че при липса на адекватна индексация на договорите между държавата/ общините и строителите от неизпълнение са застрашени ЖП, ВиК, пътни и много други обекти. 45% от своя страна не са чували.

67% смятат, че държавата трябва да актуализира старите цени, за да могат строителите да завършат обществените обекти. Едва 8% не споделят това мнение. Отново най-младите (18-29 г.) в най-голям дял не знаят/ не могат да преценят какво трябва да се направи в тази ситуация.

91% от хората смятат, че държавата трябва спешно да реши проблема с поддържането на пътищата.

80% от българите са на мнение, че не е допустимо държавата да възлага строителство на различни обекти и да забавя тяхното плащане. Едва 8% не са съгласни с това.

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на Камарата на строителите в България, посветено на обществените нагласи към строителния сектор. Изследването е реализирано в периода между 15 и 22 август 2022 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1007 души на възраст 18+. 

Още информация за резултатите от проучването можете да откриете на следния линк.