ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ,

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание писмо от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с покана за включване в бизнес делегация, която ще съпровожда Президента на Република България, г-н Румен Радев, по време на неговото държавно посещение в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия в периода 11 – 16 май 2023 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на български компании от следните сектори от взаимен интерес: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), финтех, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), машиностроене, електроника и електротехника, автомобилостроене (аутомотив), строителство, хранително-вкусова промишленост (ХВП) и селско стопанство, минерални торове, фармация и фармакология, отбранителна индустрия, енергетика в областта на ВЕИ и зелени технологии.

В случай, че желаете да се включите в бизнес делегацията, е необходимо да направите регистрация най-късно до 28.04.2023 г. на следния линк https://docs.google.com/forms/d/1ssXSwFDP5AhYASeAEPGcBSVRzDqPr1aOb861bbhGGiM/edit.

Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, тел: 02/940 79 75; е-mail: [email protected] .

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Администрацията на Президента и българските посолства в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

С пълният текст на доклада може да се запознаете тук.

Търговска секция при Посолството на Република Турция уведомява за новосъздадения В2В портал https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr.

Порталът цели да посочи адрес за чуждестранните купувачи, чрез  който те да се свържат с турските фирми за строителни материали. По този начин се подготвя основата за създаване на двустранни бизнес отношения между фирмите от сектора с чуждестранните купувачи.

Порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr обслужва на турски, английски, арабски и руски език, като предоставя информация за фирмите от сектора в 3 основни направления: строителни материали, оборудване и машини.

При необходимост от допълнителна информация във връзка с функционирането на В2В порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr, може да се свържете с г-н Синем Таштан, Търговски съветник в Посолство на Република Тюркийе, тел: 02 958 12 02, 854 87 25, www.trade.gov.tr

.

С текста на становището на КСБ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията може да се запознаете тук.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Строителите винаги сме били хората, които не просто изграждаме обекти и формираме облика на държавата. Ние сме меценати, дарители на благородни каузи, помагаме на изпаднали в беда.

Управителният съвет на КСБ реши да подкрепи инициативата за изграждане на най-високия пилон на емблематичните Роженски поляни, на който гордо да се извиси българският трикольор.

Събирането на дарения от всички строители и физически лица, които желаят да се включат в благотворителната инициатива, ще се реализира чрез Фондацията на КСБ  „Български строител“.

Подробна информация за инициативата можете да намерите на страниците на в.“Строител“.

Средствата ще се събират до края на месец юни, а на 13.07.2023 г. е планирано голямото събитие в сърцето на Родопите. Цялата сума, която строителните компании съберем за каузата, ще бъде предоставена на инициаторите в лицето на Фондация „Наследство в бъдещето“.

Даренията се събират по следната банкова сметка:

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ

Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN:BG29STSA93000027602955

 

Контакти на Фондация „Български строител“: [email protected]  или [email protected].

Нека ние, строителите на България, подкрепим тази инициатива и всички заедно да допринесем за благополучното й реализиране!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

 

Инж. Николай Николов бе избран за изп. директор на Фондация „Български строител“. Това стана на заседание на Управителния съвет (УС) на организацията, което се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ). На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на Съвета на настоятелите (СН) на Фондацията и почетен председател
членовете на УС на Фондацията инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, и Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ.

Повече информация за събитието можете да намерите на страниците на в. „Строител“.