Уважаеми колеги,

Секция „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения” при Камара на строителите в България, на основание чл. 6.  (1) т.1 от Правилника за устройството, целите и дейността на секциите към КСБ, организира провеждане на редовно заседание на секцията и ви кани на 28 януари (вторник) 2020 г. от 13.00 часа в зала 1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” №6,

Заседанието ще се проведе при следния:

Дневен ред

 1. Информация за дейността на секцията и изпълнение на програмата за 2019 г.
 2. Изработване на Плана за работата на секцията през 2020 г.
 3. Обсъждане на възможности за обновяване на нормативната база.
 4. Сформиране на работни групи за изпълнение на приоритетни за секцията дейности.
 5. Избор на зам.- председател на секцията.
 6. Разни.

Ако желаете да участвате в заседанието на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, моля изпратете е-mail с потвърждение на  tdoncheva@ksb.bg

 Лице за контакт:

Инж. Татяна Дончева                                                                                                                                                  

Експерт дирекция „АСПКМ“ КСБ

Тел: +359 2 806 29 22

GSM: +359 878 97 11 84

e-mail: tdoncheva@ksb.bg

 

Наградата е създадена през 1995 г. и се дава за проекти в следните области:

 • Градско възстановяване и обществени места;
 • Строителство на устойчиви, иновативни и умни градове;
 • Поддържане на системи за осигуряване на храна в населените места;
 • Промени в климата и намаляване на замърсяването
 • Планиране и управление на инфраструктурата в населените места.

Наградата са дава за проект, реализиран от правителства, местни власти, неправителствени организации, агенции, общности, изследователски и научни институции, публични и частни фондации, медии или индивидуално.

Наградата за проект от всяка категория е 200 000 щ.д.

Подробности за критериите, на които кандидатстващите проекти трябва да отговарят, формуляр за кандидатстване  и допълнителна информация могат да бъдат намерени на адрес: www.dubaiaward.ae

Крайният срок за номиниране на проект е 30 април 2020 г.

Областно представителство Пазарджик на Камара на строителите в България отличи най-добрите строители в навечерието на най-светлите празници.

Гости на събитието  бяха Изпълнителният директор на КСБ г-н Валентин Николов, г-жа Ренета Николова – Прокурист и Главен редактор на вестник “Строител”, г-н Димитър Търпов – Директор на Дирекция “Инспекция по труда” в гр. Пазарджик, инж. Руслан Райчев – Началник на РДНСК, гр. Пазарджик и строители-ветерани от област Пазарджик.

В ресторант “Форум” се събраха участниците в строителния процес от Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, екипа на Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик и РДНСК – Пазарджик.

Тази година наградите са в три категории съгласно решението на Областния съвет на КСБ ОП – Пазарджик:

 • НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ФИРМА ЗА 2019 Г.

От 68 фирми-членове на КСБ по данни на ЦПРС, само 13 фирми имат ръст и в трите показателя – НПП, персонал и ДМА.

Строителят с най-високи показатели е  Елкоб ЕООД, гр. Пазарджик, с управител Александър Кобаков.

 • ФИРМА С НАЙ-ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ, ОПИТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Наградата се присъжда на фирма с дългогодишна история, с утвърдени добри практики и с традиции в създаването на утвърдени професионалисти.

Строителят-победител в тази категория е с дългогодишна история в строителния бранш, член на Българска строителна камара и един от учредителите на Областното представителство на КСБ – Брокс 2003 ООД, гр. Пазарджик, с управител инж. Благо Танков.

 • НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА

Наградата се присъжда на млад управител с впечатляващи резултати.

От 16 фирми с управители на възраст под 40 години и реализирали положителни резултати и в трите показатели: НПП, персонал и ДМА, строителят, който се откроява значително, е Тренд Билд ООД, град Пазарджик, с управител Цветан Савов.

Наградите връчи Изпълнителния директор на КСБ  г-н Валентин Николов.

В конкурса “Сграда на годината – 2019” постъпиха заявления за участие в две категории:

 Жилищни сгради /жилищни комплекси, многофамилни сгради, еднофамилни сгради и др./;

 Обществени сгради /хотели и ваканционни комплекси, търговски сгради, паметници на културата, училища, детски градини, спортни съоръжения и др./

Петчленна комисия от специалисти и професионалисти в бранша определи победителите в съответните категории.

  Жилищни сгради:

Многофункционална жилищна сграда

гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 65а

Възложител: Артстрой Инвест ЕООД, гр. Пазарджик

Проектант: арх. Стефан Гюрджеклиев

Строител: Артстрой Про ООД, гр. Пазарджик

В категория  Обществени сгради Комисията избра:

Многофункционална зала към професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” гр. Велинград”, бул. “Хан Аспарух” № 111а

Възложител: Община Велинград

Проектант: Делчев инженеринг ЕООД, гр. Пазарджик

Изпълнител: Делчев инженеринг ЕООД, гр. Пазарджик

Наградите връчи Председателят на комисията инж. Тодор Калоянов – Председател на РК на КИИП – Пазарджик.

Голямата награда  на Областното представителство “Златната либела 2019”, която  се присъжда на строител с професионално достойнство, избира се от членовете на Камарата и определящи са личните качества на управителя,  тази година отново е за Гарси ООД, град Пазарджик с управител  инж. Георги Сираков. Наградата връчи инж. Иван Делчев.

Поздравителни адреси до Председателя на Областното представителство на КСБ инж. Иван Делчев изпратиха кметът на община Пазарджик господин Тодор Попов и Председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Екипът на Областното представителство благодари на любезните домакини от ресторант “Форум” за вълшебната празнична обстановка,  на невероятните танцьори от танцов състав “Пловдивъ”,  които ни накараха да се докоснем до красотата и магията на танцовото шоу, и на всички присъстващи за чудесната вечер.

 

 

 

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви  тръжна процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на 7 км от второкласния път от Костинброд до Монтана през Берковица. Ведомството е обявило и търг за компания, която да извърши строителен надзор на проекта. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е малко над 5,5 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по програмата за развитие на граничните зони „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“. Оферти могат да се подават до 13 януари 2020 г.

Проектът предвижда полагане на нова асфалтова настилка и разширяванете на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Освен това ще бъде укрепено свлачището при 95-ти км, в близост до язовир „Чернила“. Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Прогнозната стойност за изпълнение на строителния надзор е 175 465 лв. без ДДС. Оферти за него се приемат до 20 януари 2020 г.

Камарата на строителите в България (КСБ) и Китайската асоциация на международните контрактори (CHINCA) ще подпишат Меморандум за сътрудничество. Това стана ясно по време на официална визита на китайска делегация в Камарата. Двете страни ще излъчат представители, които да работят по текстовете на документа за съвместни инициативи. Очаква се меморандума да бъде подписан следващата година по време на международен форум по инфраструктурни проекти и инвестиции, където ще присъстват ръководители на правителствени структури от 57 страни, 35 банкови институции и 20 международни организации.

„Нашата асоциация има подписани подобни с над 20 страни в света“, каза Фанг Чиучен, председател на СHINCA. Той покани КСБ да се включи в международната платформа, наречена „План за съвместни действия по международно сътрудничество в областта на инфраструктурата“, където асоциации от различни държави си сътрудничат.

„България е в етап интензивно изграждане на своята транспортна и енергийна инфраструктура и възможностите за инвестиции и публично-частно партньорство в страната са много големи, каза председателят на УС на КСБ Илиян Терзиев. Убеден съм, че заедно можем да направим значими крачки за развитие на сътрудничеството в тази сфера на строителството, каза председателят на УС на КСБ Илиян Терзиев. По думите му предстоящият Китайско-български инфраструктурен форум за инвестиции и сътрудничество, който ще се проведе утре в хотел „Балкан“ в София, е реална стъпка в засилването на двустранните отношения. „Камарата е готова за съвместни инициативи и проекти и пожелавам заедно да поставим основите на едно устойчиво и перспективно партньорство“, допълни Терзиев.

„Китайските компании идват в България не, за да се конкурират с българските строителни фирми, а да си сътрудничат и да помогнат с експертиза и финансиране и други видове възможности“, каза председателят на СHINCA. Той изрази надежда, че членовете на асоциацията на китайските контрактори, които наброяват над 1500 фирми, ще намерят допирни точки с българските фирми и ще започнат интензивно сътрудничество.

Френска гимназия , София

Столична община обяви обществена поръчка за избор на строителна компания, която да изгради нова пристройка към 9-та  Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в София. Поръчката включва още строителството на  учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, електрическо и топлозахранване. Финансирането е със средства по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи до 17.30 часа на 16 декември 2019 г. За целта те задължително трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за I група, 3-та категория. Прогнозната стойност на поръчката е малко под 5 млн. лв. без ДДС. При определяне на победителя в търга 30 на сто от тежеста на оценката ще се определи от технологичната последователност и организация за изпълнение на поръчката, а 70% от избора ще зависи от предложената цена на изпълнение, става ясно от обявлението, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Срокът за изпълнение на поръчката ще зависи от предложенията на участниците в търга, но все пак възложителите са заложили и краен такъв – 1 септември 2020 г. Получените оферти ще бъдат отворени на 17 декември от 13 часа.

 

 

оферти Струма

Българо-словашки консорциум ще строи 13,2 километра от трасето на автомагистрала “Струма” през Кресненското дефиле. Председателят на УС на Агенция “Пътна инфраструктура” Георги Терзийски подписа заповедта за избор на ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“  за изпълнител на участъка между Крупник и Кресна. Това е новото платно от автомагистралата в посока София.

В дружеството, избрано за проектиране и строителство на трасето – „АПП ЛОТ 3.2.1“ участват Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и словашкта строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Подадената от обединението техническа оферта бе оценена с най-много точки – 58. Стойността на договора, който предстои да бъде подписан с обединението ще е Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС.

автомагистрала Струма

На тази отсечка от АМ “Струма” ще бъдат изградени 3 тунела – „Симитли“ /211 м/, „Ракитна“ /1 135 м/ и „Стара Кресна“ /1 052 м/. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Както и 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлеза и подлеза.

Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възела. Пътен възел „Полето“ при 379-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София. Пътен възел „Мечкул“ при 384-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока столицата. Пътен възел „Стара Кресна“ при км 387-ми километър ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

Проектът за изграждане на участъка от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле се планира да се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

 

В “Държавен вестник”, бр. 89 от 12.11.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

Наредба № 2 за гаранционните срокове

Проект Наредба 2 Сравнение гаранционни срокове

В преходните и заключителни разпоредби, съгласно § 9 “Наредбата се прилага за сключени договори между възложителя и изпълнителя за съответните строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след влизането ù в сила.”

оферти Струма

В Агенция “Пътна инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за изграждане на 13,2 км от новото трасе на автомагистрала “Струма” през Кресненското дефиле. Едва три от подадените 10 оферти бяха допуснати до този етап на търга.

С най-много точки за техническото си предложение е оценено българо-чешкото обединение “ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“. В обединението влизат българските компани „Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и чешката строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Обединението получава общо 58 точки за техническата си оферта – 10 точки за предложения проект, 25 точки за предложените технически решения, 20 точки за предложените технологии и 3 точки за концепция за опазване на околната среда.  Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС. 

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД получи 33 точки за техническото си предложение. Проектът, предложен от компанията е оценен на 10 точки, предложените технически решения на 15 точки, предложените технологии на 5 точки и предложената концепция за опазване на околната среда на 5 точки. Цената, която предлага „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за изграждане на участъка е 529 977 187 лв. без ДДС или 635 972 625.41 лв. с ДДС. От тях 6 млн. лв. без ДДС са за проектиране, а 509, 47 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи. За допълнителни разходи всички кандидати предлагат 4% от стойността на СМР, като в случая това се равнява на малко над 20,379 млн. лв. без ДДС. Всички участници предлагат и 100 000 лв. за информационна и комуникационна стратегия. 

Най-ниската цена, предложена за изграждане на отсечката от допуснатите до този етап на конкурса кандидати, е малко над 420  млн. лв. без ДДС или 504 037 616.93 лв. с ДДС. Офертата е на обединението „ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1“. В него влизат компаниите „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД. Според изчисленията на кандидатите близо 400 млн. лв. от сумата са предвидени за строително-монтажни работи, малко над 6,5 млн. лв. за проектиране на трасето и близо 15,9 млн. лв. за допълнителни разходи. Техническото предложение на този кандидат оценено от комисията на 33 точки, като за проектиране, технически решения и използвани технологии те получават по 10 точки, а за концепция за опазване на околната среда – 3 точки. 

На 13,2 -километровата нова отсечка от магистрала „Струма“ ще бъдат построени 3 тунела – „Симитли“ (211 м), „Ракитна“ (1 135 м) и „Стара Кресна“ (1 052 м). Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление и управление на движението. Проектът предвижда още 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, 3 надлеза и подлеза и 3 пътни възела. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.