ДО

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС

 

ОТКРИТО ПИСМО

 

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, с настоящото бихме желали да Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на Камарата на строителите в България /Камарата/ за създаването и поддържането на ЦПРС.

      В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камарата голям брой вписани строители в ЦПРС продължават да получават предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра” и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със задълженията на всеки вписан в ЦПРС строител.

      С настоящото открито писмо, адресирано до всеки вписан в ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица, стремящи се да печелят от дейността  си, сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове,  евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от  изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.

      Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание чл. 3 от Закона за камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата на вписване, се заплащат по цени, определени от общото събрание на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по сметка на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. Платежният документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия строителя или лице с нотариално заверено пълномощно. В случаите на подаване на документи с КЕП процедурата се извършва от офиса на строителя, без да е необходимо посещаване на областното звено регистър.

       Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с ЦПРС. При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към експертите в областните звена регистър на Камарата.

Комисия за воденето, поддържането и ползването на

Централния професионален регистър на строителя

 

На сайта https://www.nextgeneration.bg/  е публикувана и съответно е налична за обществено обсъждане Ревизираната версия 1.3 (20.07.2021 г.)  на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Пълният текст на документа е наличен тук

Посолството на Република Албания в София предоставя информация за откриване на международна тръжна процедура за изграждане на Тунел Логара, в пътния участък Орикум–Химара, част от магистрала SH8 Вльора – Саранда.

Крайният срок за подаване на оферти е 28.07.2021 г.

Допълнителна информация във връзка с условията за участие в процедурата, можете да намерите на следния линк.

 

LUXOR ESTATES GmbH би желала да установи контакти с български строителни фирми с референци в Германия или Австрия през последните 5 до 10 години за жилищно строителство.

Лице за контакт:

г-н Недялко Латинов

0899 577757

+491607108875

+49 351 31448800

Под шапката на Българската асоциaция за изолации в строителството (БАИС) излезе от печат първото в България техническо „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев, участвал  като проектант, изпълнител или инвеститорски контрол на зелени покриви и паркинг-покриви с площ над 40 000 кв.м. в България, Австрия, Италия и Белгия.

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници.

Редакционен съвет:

проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор

доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност

ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати

проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство

ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство

гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела и на https://ciela.com/rakovodstvo-za-proektirane-i-izpalnenie-na-zeleni-pokrivi-i-parking-pokrivi.html, както и в книжарниците на УАСГ и САБ.

 

Във връзка със стартиралата нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете, Българска стопанска камара се обръща с молба за попълване на приложената на този линк: АНКЕТА

Краен срок:30.06.2021 г.

Как технологиите променят съвременното строителство: отговорите на Архитектурно-строителна седмица.

Високите технологии са във всеки аспект на живота ни. Примерите черпим от интересни предложения, които ще видим на изложение Архитектурно-строителна седмица, от 16 до 19 юни, в Интер Експо Център.

Всеки, който иска да посети изложението може да направи електронната си регистрация в сайта www.buildingweek.bg.. С попълването ѝ, посетителите получават свободен и пълен достъп до всички изложбени зали и съпътстващи събития. „Тази стъпка е част от пакета мерки за осигуряване на здравната сигурност на присъстващите“, коментират организаторите.

Управлението е вече онлайн

В следващите редове отговаряме на въпроса, как технологиите промениха отоплението и климатизацията.

Сензорно управление и възможност за контрол от разстояние дава контролер на известен бранд. Той оптимизира работата на климатичните системи в дома и офиса и може да се внедри в Smart home. Ще се запознаем с интелигентни хибридни системи за отопление и охлаждане, избиращи най-икономичния режим на работа. Те бързо навлизат в новото строителство и реновирането на стари сгради, съчетавайки икономия, ефективност и екологичност. Следва още едно решение за търговски и офис сгради и за къщи – системите за рекуперация на топлина и свеж въздух. Едновременно и непрекъснато извличат застоялия въздух, обновявайки го със свеж. Захранващият и отвежданият потоци се насочват един срещу друг в отделни канали, а отработеният въздух загрява постъпващия. Системата пести енергия, подава въздух равномерно в помещенията и го пречиства. Цялата система може да се управлява онлайн през смарфон или таблет.

Съвременните технологии дават неограничени възможности. Доказват го стъклените системи от последно поколение, с които могат да се изградят стъклени преградни стени, безрамкови стъклени балкони, остъклявани тераси, зимни градини.  Акцент са и домашната и сградната автоматизации.

Наред с всичко това, на Архитектурно-строителна седмица ще откриете климатичната техника, фотоволтаичните панели, системите за окачване, работещи решения за изграждане на пасивни сгради. За нуждите на управлението на автопарка, се предлагат и демонстрират софтуери за флийт мениджмънт – достъпни за интеграция и осигуряващи намаляване на оперативните разходи.

Да поговорим и за материалите

Безспорно е, че оптималните нива на отопление и охлаждане се постигат чрез иновативните продукти. Такива са изолиращите кофражни форми, с които се строят енергоефективни сгради с двойноизолирани стени, земетръсоустойчиви и екологични съоръжения.

Екологичността е водеща при кофражните блокове, създадени от остатъчна дървесина. Представени на изложението са битумни хидроизолационни мембрани от ново поколение с повишена огъваемост при ниски и устойчивост на високи температури. Ще се запознаем и  качествата на топлоизолационните панели тип „сандвич“, ще се представят нови продуктови гами на български и чуждестранни брандове. Компаниите ще представят и системи за пречистване на битови отпадъчни води с био реактор с циклична последователност на SBR принцип.

Професионалистите ще открият и цялостни решения за строителството с конструктивна дървесина, интериорни и екстериорни решения.

Привлекли сме вниманието Ви. Всичко, споменато можете да видите наживо от 16 до 19 юни на изложение Архитектурно-строителна седмица. И разбира се богата съпътстваща програма с кръгли маси и конференция по важни за сектора теми, продуктови и фирмени презентации.

Нужно е само да се регистрирате за свободно посещение на www.buildingweek.bg.

Интер Експо Център насърчава онлайн регистрацията за посетители като част от пакета мерки за здравна сигурност.

Стартира интерактивна карта за дейността на компании от трети държави с държавно финансиране на пазара на обществените поръчки в ЕС. Инициативата предоставя информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от 2009 г. насам, както и информация за това, дали участията в тези търгове са успешни, неуспешни или резултатът все още се очаква.

Проектът е изготвен от Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Европейските международни контрактори (EIC), Европейската асоциация на драгажните предприятия (EuDA) и Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE).

Интерактивната карта може да разгледате тук.

Synergy Group предоставя възможност за участие в обучение на тема „Сливания и придобивания на фирми“.

Съдържанието на курса обхваща 60 видеа или над 7 часа материал на английски език.

За кого е предназначен този курс?

  • Собственици на семеен бизнес
  • Предприемачи
  • Старши мениджъри, участващи в сделки за сливания и придобивания
  • Всеки, който се интересува от сливания и придобивания

Цената за включване е в размер на 146,40 долара, а членовете на КСБ могат да ползват 30% отстъпка.

Допълнителна информация може да намерите тук

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Изпълнител е „Ефективни и Ефикасни Обучения“ ДЗЗД.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проекта предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприятия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия .
Ще бъдат проведени най-малко 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно).

За всички участници, провеждането и присъствието на обучителните семинари е безплатно.

Още за проекта, предстоящи дати и РЕГИСТРАЦИЯ за обучителни семинари можeте да направите, като кликнете върху банера по-долу.