На днешното отчетно-изборно събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) издигнатата от Камарата на строителите в България номинация на инж. Любомир Качамаков, член на Управителния съвет на КСБ и председател на ОП София, беше единодушно подкрепена за втори мандат като вицепрезидент на FIEC за периода 2020-2022. От името на КСБ по тази точка, както и по другите дискутирани теми от дневния ред, електронното гласуване беше предоставено на гласуващия от името на КСБ делегат инж. Николай Николов, заместник-председател на УС на КСБ, член на ИБ на КСБ и председател на ОП Бургас.

В резултат на взетите решения на днешното заседание на ОС на FIEC инж. Качамаков ще представлява в Управителния съвет на FIEC групата на страните членки от Централна и Източна Европа, която освен България включва и следните държави: Чехия, Естония, Унгария, Хърватия, Литва, Латвия, Румъния, Словения, Словакия и Украйна.

През следващите две години президент на FIEC ще бъде Томас Бауер, който досега представляваше немската строителна индустрия в Европейската федерация.

Заседанието се проведе под формата на видео връзка и с участието на 54 делегати от представляваните във FIEC организации, които в момента възлизат на 32 национални федерации от 28 държави.

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, Центърът за фирмено обслужване към БТПП и фирма Интрак ЕООД, в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие – ЕБВР могат да окажат съдействие за стратегическото развитие на малки и средни предприятия (МСП) и анализ на необходимите инвестиции мерки за преодоляване на кризата, постепенното възстановяване и преструктуриране чрез:

  • Анализиране на фирмената стратегия и предложение за подобряване и преструктуриране
  • Финансов анализ, прогнозиране и бизнес планиране;
  • Стратегия за намиране и за излизане на нови пазари
  • Анализ и оценка за увеличаване на производствения капацитет и обхвата на продуктите
  • Анализ при въвеждане на нов продукт или услуга
  • Анализ на необходимостта от инвестиции и разработване на инвестиционен проект
  • Привличане на външно финансиране/инвестиции за развитие на фирмата

Фирмите могат да използват и програмите на EБВР, които субсидират 70 % от стойността на консултантските услуги.

Отправяме покана да вземете участие в  уебинар, на който ще се обсъдят възможностите за подкрепа и финансиране на МСП.

Събитието ще се проведе в електронна среда – Zoom платформа на 29 април 2020 г. от 10.00 ч.

Необходима е предварителна регистрация: https://forms.gle/8HCTYac6Z7nB4DcJ6.

За допълнителна информация: Владимир Томов, мейл: tomov@intrac-investment.com; Маргарита Дамянова, мейл: m.damyanova@bcci.bg;

Габриела Димитрова, тел. 028117489, мейл: interdpt@bcci.bg.

 

Дарения за над 1,1 млн. лева са направени до момента от Камарата, строителни компании и физически лица, работещи в бранша.

Десет респираторни апарата,  системи за аспирация, мониторни станции, екстрактори и др. медицинско оборудване, предпазни средства – маски, шлемове, спирт, дезинфектанти, както и над 360 хил. лева   са дарени до момента  от КСБ, строителни фирми и физически лица, работещи в бранша, на болници, здравни и социални учреждения, общини, БЧК и др. Общата сума на даренията от Камарата, строителните фирми и физическите лица  е над 1,1 млн. лева.

„Не можем да останем встрани от тази битка, защото се касае за човешки животи. Камарата и фирмите подкрепят и ще продължат да подкрепят българските медици и здравните заведения в усилията им за справяне с безпрецедентната заплаха, пред която страната ни е изправена“, заяви  изп. директор Валентин Николов.

„Не е имало тежка ситуация, инцидент или природен катаклизъм, при който КСБ и българските строители да не са се включили на първа линия, за да помогнат. Искам да благодаря на всички фирми и колеги, които и сега даряват и подкрепят болници, общини, домове за възрастни хора. Бъдете здрави и продължавайте тази благородна дейност!, коментира председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев.