УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви информираме, че Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете за 2023 г.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Целта на неговото присъждане е да се насърчат усилията на все повече институции/организации за провеждане на по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите са:

  1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
  2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
  3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване съобразно спецификите на професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
  4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
  5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
  6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
  7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете.

Срокът за подаване на необходимите документи е до 17:30 ч. на 13.02.2023 г. Кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

  1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
  2. Декларация, удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
  3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Подробна информация можете да намерите в раздел „Новини“ (https://www.mlsp.government.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrchvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-efektivnoto-izplnenie-na-politikata-po-ravnopost) и в „Новини“ на раздел „Равни възможности“ (https://www.mlsp.government.bg/novini-11) на интернет страницата на МТСП.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че е удължен срокът за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – най-престижния национален конкурс за компании с кауза.

Поради повишения интерес в последните дни Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) удължава срока за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – юбилейното 20-о издание на първия и най-престижен конкурс за компании с кауза. Авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие с мото „Дай добър пример“ ще отличи успешни инициативи в подкрепа на хората, обществото и природата, осъществени през 2022 г. Компании от всички сектори от цялата страна могат да кандидатстват самостоятелно или да бъдат номинирани от своите партньори от гражданския сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Целта на БФБЛ e да насърчи добрите практики за социална отговорност и да популяризира корпоративните програми с най-голямо въздействие.

Новият краен срок е 31 януари 2023 г., участието е безплатно, а регламентът и други подробности са публикувани на уеб страницата на БФБЛ.

Уважаеми дами и господа,

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извършва проучване на интересите Ви към разширяване на икономическото сътрудничество в чужбина и държавите, към които бихте имали интерес за бизнес, включително пътувания през 2023 година в пост-ковид периода и динамичната геополическа обстановка по света.

Резултатите от анкетата ще послужат за подготовка на програмата на БТПП за бизнес форуми – виртуални и присъствени, с оглед да се дипринесе за намиране на нови партньори и подобряване на Вашата дейност в международен аспект.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/QN5TZKZ  

БТПП ще очаква Вашите отговори до 20-ти янаури (петък) 2023 година. 

Катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в следните магистърски програми, стартиращи от летния семестър за учебната 2022/2023 г.:
• МП „Митнически и данъчен контрол“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен във всички професионални направления.

Повече информация е налична на следния линк https://bit.ly/CusTax-MP  и от доц. д-р Цветан Мадански, имейл: [email protected] и телефон: 0897 98 19 60.

• МП „Икономика и финанси“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен в специалности, различни от „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“. Допълнителна информация на https://bit.ly/EcFin-MP и от доц. д-р Димитър Златинов, имейл: [email protected] и телефон: 0888 63 71 38.

Предлаганите от Катедра „Икономика“ магистърски програми, сред които са МП Икономика и право (https://bit.ly/EconLaw) и МП Бизнес икономика (https://bit.ly/BussEcon) с прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година, традиционно се радват на висок интерес. В процеса на обучение се акцентира върху съчетаването на теоретични знания и практически умения от различни области на икономиката и граничещите с нея науки при отчитане на значението на дигиталната трансформация в съвременния свят. Учебните планове са разработени по начин, позволяващ на кандидат-магистрите да не се откъсват от работа в рамките на два семестъра.

Приемът от летния семестър на учебната 2022/2023 година е с изцяло електронно подаване на документи от 1 декември 2022 г. до 31 януари 2023 г. на следния линк: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/.

Подробна информация за кандидатстването и условията за прием е налична на: https://bit.ly/FEBA_MP-info.

Уважаеми колеги,

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бих искал от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България и от мое име да се обърна към Вас с най-сърдечни поздрави и пожелания. Отиващата си 2022 г. беше специална за КСБ – отбелязахме 15 г. от създаването на браншовата организация. Посветихме традиционната фотоизложба по случай Деня на строителя, която КСБ и в. „Строител“ организират със съдействието на Столичната община, на годишнината ни. Паната на „Виж София – 15 години заедно строим за хората“ показаха значими постижения на българските строители от 1990 г. до сега. Възстановихме традицията на КСБ да връчва отличията на най-добрите компании в сектора на Бала по повод Деня на строителя, на който отпразнувахме и 15 г. КСБ.

Ще запомним 2022 г. и с полученото одобрение от Европейската комисия за проекта „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, съучредител и координатор. Проектът не само стартира, но и получи престижна награда от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Много са постигнатите успехи през годината, но и преминахме през сериозни предизвикателства, които направиха бранша още по обединен и още по-силен. Бяхме изправени пред непрекъснато покачващите се цени на строителните материали, на електроенергията и горивата, сблъскахме се със забавени и липсващи доставки на основни суровини. Сред трудностите бяха и остават неразплатените средства от държавата към пътностроителните фирми, поредните опи­ти за уронване на престижа на българския строител, някои предлагани промени в нормативната уредба, касаещи строително-инвестиционния процес, в противоречие с интересите на бранша. Най-сериозното предизвикателство категорично продължава да е индексацията на договорите в строителството. През цялата 2022 г. КСБ работи за въвеждането на Методика. На 21 септември Министерският съвет прие такава, но все още не сме довели битката докрай, защото три месеца по-късно тя не се прилага реално. Застрашени от неизпълнение са проекти за над 4,2 млрд. лева. КСБ ще продължава да настоява да се намери решение по този въпрос в най-кратки срокове. Убеден съм, че в диалог с институциите ще успеем да преодолеем проблема, който стои не само пред строителните фирми, но и пред общините, държавните агенции, министерствата и всички възложители. Индексацията е не само в интерес на бранша, тя е важна за икономиката, за развитието на регионите и за цялото обществото.

През 2022 г. КСБ води диалог с институциите по актуалните проблеми на строителния сектор и укрепи партньорствата си и с бизнес и работодателските организации и синдикатите. Камарата сключи нов Отраслов колективен трудов договор с двете строителни федерации в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Бяхме изключително активни в Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Ръководството на КСБ бе близо и до Областните представителства и проведе редица срещи и инициативи в подкрепа на строителните фирми на местно ниво.

КСБ традиционно бе дейна и в европейски и международен план. Камарата на строителите в България вече има вицепрезидент на Конфедерацията на международните контактори (CICA) в лицето на инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София.
Пред прага на Новата година нека гледаме напред с очакване тя да бъде по-добра и успешна, да има повече предвидимост в бранша и повече отговорност от институциите към него и заетите стотици хиляди работници и служители в отрасъла. Политиките на Камарата са ясни, а целите, които си поставяме, са амбициозни, но изключително важни за бъдещето на сектор „Строителство”. Нека не забравяме, че можем да ги постигнем само когато сме обединени, заедно.

Уважаеми колеги, по повод настъпващите светли Коледни празници позволете ми да отправя най-сърдечните си пожелания към Вас, Вашите семейства и близки, Вашите екипи. Желая Ви здраве, сили да се справим с предстоящите предизвикателства, вяра и оптимизъм, че най- доброто предстои. Нека Новата година Ви донесе вдъхновение за нови проекти и нестихваща енергия за реализацията им, изпълнени обекти, които да Ви носят удовлетворение от съграденото.

Светла Коледа и щастлива 2023 г.!

Инж. Илиян Терзиев,
Председател на
УС на КСБ

Стойността й за деветмесечието на т.г. е 10,6 млрд. лв.

Започналият през 2021 г. спад в произведената строителна продукция продължава с още 8,2 на сто през деветмесечието на тази година спрямо същия период на м.г. Това сочи новият Икономически отчет на строителния сектор на Камарата на строителите в България. По предварителни данни на НСИ произведената през деветмесечието на тази година строителна продукция е на обща стойност 10, 6 млрд. лв. като от нея за 6 милиарда лв.  е сградното строителство /жилищно и нежилищно/, а за останалите 4,6 млрд. лв. – инженерното /ВиК, жп, пътна, енергийна инфраструктура/. За сравнение за деветмесечието на 2020 г., след която започва спадът, продукцията е била за над 4 млрд. лв. повече – 14,8 млрд. лв. /виж таблицата/.

„Данните са изключително тревожни, при това не отчитат реалната инфлация. Те са резултат от липсата на индексация на договорите с публични възложители, а никой не поставя под съмнение скока в цените на строителните материали“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Да, служебното правителство прие методика, но липсата на единни указания за прилагането й позволява разностранни интерпретации от отделни възложители“, каза още той. „Държавата трябва да разбере, че има интерес от стабилен и работещ строителен отрасъл, който внася данъци и осигуровки в хазната, с които да се правят социални политики. Затова е необходимо да се предвидят средства в бюджета за индексация и да се изработят единни указания за прилагане на методиката, за да стане тя работеща“, добави инж. Терзиев.

За деветмесечието на т.г. се отчита ръст от 14,7% в броя и 136,5% в стойността на обявените обществени поръчки за строителство. Но има спад в сключените договори след проведени търгове –  15,2 % спад в броя и 20,1 % спад в стойността им.

По предварителни данни на БНБ към 18 ноември т.г., преките чуждестранни инвестиции за деветмесечието на 2022 г. в строителството са с отрицателна стойност и възлизат на – 58,2 млн. евро, като спрямо същия период на миналата година са намалели с 33,7 млн. евро /137,6%/.

С целият текст може да се запознаете тук.

 

С настоящото съобщение се уведомяват всички заинтересовани лица, които са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин в хода на обществените обсъждания на проекта на Насоките за кандидатстване, проведени в периода от 30 септември 2022 г. до 30 октомври 2022 г. включително, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ от инвестиционен проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, „Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях.

В утвърдените Насоки за кандидатстване се предвижда срокът за кандидатстване на сдруженията на собствениците за участие в процедурата да бъде 31 май 2022 г. Кандидатстването ще се осъществява чрез общините, които ще бъдат водещи партньори на сдруженията и при тях ще бъдат подавани проектните предложения.

Заповедта за утвърждаване в едно с приложенията към нея са публикувани на официалната електронна страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“, както и на сайта информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

С текстът на доклада, изготвен от Камара на строителите в България може да се запознаете тук.