Търговско-икономическият отдел на Посолството на Република Аржентина в България представя  следните аржентински фирми:

1. TECNOPERFILES S.A. – дограми, ламинати, цокли
Link: http://www.tecnoperfiles.com.ar/tecnoperfiles

2. INDELAMA S.R.L. – врати, подови настилки, обков, обзавеждане
Link: http://www.indelama.com.ar/productos

3. ADALTIUM S.A. – бои с нано-покритие, анти-бактериални, инновативни
Link: http://www.adaltium.com/es/productos

Аржентинските фирми предлагат богат асортимент висококачествени продукти – които могат да бъдат разгледани на горепосочените линкове – и желаят да осъществят контакти с потенциални купувачи, вносители и/или представители за българския пазар.

Допълнителна информация може да бъде намерена тук

Верига InterContinental Hotels Group (IHG) е подготвила специално предложение за проекти в Строителния сектор през 2021 г., в което Холидей Ин София участва.

Ако компании от бранша предвиждат строителни проекти, както в България, така и по света, и служителите им имат нужда от настаняване, биха могли да се възползват от до 20% отстъпка от цената на нощувка във всички хотели от веригата IHG, които участват в програмата. Предложението е валидно за строителни компании, за всички дни от седмицата до 31 декември 2021г.

Резервации могат да бъдат направени бързо и лесно  през официалния сайт на веригата или през мобилното приложение с въвеждането на уникален корпоративен номер, създаден за всяка отделна компания. Повече информация може да намерите в прикачения файл.

 

Агенция по заетостта провежда своето първо за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Участие в анкетното проучване могат да вземат всички работодатели, извършващи дейност на територията на Софийска област (без значение от седалището на фирмата).

Краен срок: 16.04.2021 г.

Заинтересованите лица могат да попълнят анкетата на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/713738?langbg

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),  информира относно анонимна анкета – проучване от Комисията за защита на личните данни.

Целта на проучването е да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни от частния сектор да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.

 

„Бранд Медия България“, издател на Kmeta.bg, съвместно с Българската агенция за инвестиции подготвя специализираното издание „Инвестиции и региони“ 2021. В него ще бъдат представени приоритетите за развитие и възможностите за инвестиции в общините в България. Компаниите могат да разкажат за опита си при реализирането на инвестиционен проект, как той е повишил качеството на живот на местното население, как да се разреши проблемът с липсата на кадри по места и пр.

Допълнителна информация за възможността за позициониране в „Инвестиции и региони“2021 можете да намерите в приложения файл.

За повече информация можете да се обърнете към:

Виктория Илкова,
Мениджър Маркетинг и реклама,
„Бранд Медия България“ ЕООД,
тел. +359 888 870 406
Email: [email protected]

Ангола е била сред важните партньори на България, както в сферата на образованието, така и в търговията, строителството и военната авиация. По настоящем интересите ни са към някои от основите вносни стокови групи в Ангола – машини, електротехника, електроника, корабостроене, строителство, добивна промишленост.

България няма дипломатическо присъствие в страната, но могат да се ползват както услугите на посолството ни в Претория, така и тези на представителството на ЕС в Луанда – https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en.

В тази връзка, Българска стопанска камара се обръща с молба да споделите интересите и проблемите си в Ангола. Можете да споделите както общи, така и специфични въпроси, дали искате да продавате или купувате, какви стоки, интересувате ли се от инвестиции там и друга подобна информация.

Вашата информация може да изпращате в срок до 13:00 на 19 март на e-mail: [email protected]

 

Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно очаквания ефект от използването на „евро“ във връзка с приемането на България в ERM II.

Вашата оценка е важна, за да може да се изразят позиции по формирането на политики, чрез които да има плавен преход в промяната на бизнес и инвестиционната среда.

Краен срок: 16 март (вторник) 2021 година.

Проучването може да намерите тук: https://www.surveymonkey.com/r/KDQJFVM

Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ инициира изработване на анализ, оценка и определяне на необходимите промени на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, в частта – изграждане.

Разработване на Проекта за промени в Наредбата бе възложен на група експерти от секцията и УАСГ под ръководството на професор Димитър Аличков.

Бе извършен анализ на текстовете от част Трета „Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водоснабдителните системи”, глави: десета; единадесета; дванадесета; тринадесета; четиринадесета; петнадесета и шестнадесета. След запознаване с Наредбата, приложимите стандарти, наредби, др. нормативни документи и добрите европейски и световни практики, касаещи изграждането и експлоатацията на водоснабдителни системи, kолективът от експерти идентифицира проблеми, пропуски, неточности, неясноти и  несъответствия, и разработи текстове и приложения, които ще бъдат предложени за включване в съществуващата Наредба.

Вашите предложения, мнения и становища по разработката може да изпращате на елeктронна пощта [email protected]

С предложенията за актуализация на Наредба 2 може да се запознаете ТУК

В Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

Камарата на строителите в България (КСБ) подкрепя включените изменения, които ще премахнат административните пречки пред строителите при регистриране на собствените си вътрешни обекти и ще се прекрати практиката по противоречивото прилагане на ЗАРИДСНПНП от административните органи в различните общини.

Пълният текст можете да намерите на следния линк