Уважаеми строители,

В периода 18-27.10.2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със сдружение „Българска финтех асоциация“  организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в бизнес събития в Сан Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас, Съединени американски щати, включваща и посещение на най-голямото събитие за финансово-технологичния бранш отвъд океана – Money 20/20-US.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитална трансформация на индустриални процеси, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Лас Вегас, Лос Анджелис и Сан Франциско, срещи в Силиконовата долина и др., както и посещение на Money 20/20-US. Програмата на търговската мисия се изготвя в партньорство с Българската финтех асоциация и Българското посолство във Вашингтон и др.

Money 20/20 Лас Вегас стартира през 2012 година и 10 години по-късно се превръща в най-голямото финтех събитие в САЩ. През 2021 г., въпреки пандемията, Money 20/20 събира над 8 000 души и 2 800 компании. Събитието успява да събере на едно място иновативните финтех Klarna, Plaid, Mastercard, Visa, American Express и др., фондове за рисков капитал,  технологични гиганти като Amazon, Google, Meta, IBM, Uber, както и традиционните банкови институции Bank of America, Citi, HSBC, J.P. Morgan и др.

Очакванията за изданието през 2022 г. са панелни дискусии с някой от най-изявените в брашна, между които Kathryn Van Nuys, от AWS, Gregory Cunningham от U.S Bank, Nadou Lawson, от Stripe, Morgan McKenney от Provenance Blockchain Foundation и др. Всички те се обединяват около идеята за предоставяне на все по-висока стойност на клиентите във финансовия свят чрез нови продукти и услуги. През годините Money 20/20 Лас Вегас се превръща не само в събитие от най-висок ранг, а в определяща бъдещето на парите среща на най-големите световни имена във финансовата индустрия.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

В случай на отказ от участие, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

При интерес за участие следва да изпратите необходимите документи до 14 юни 2022 г.

Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) стартира допитване сред българския бизнес, което ще е ежемесечно и ще има за цел да събере възможно най-много информация за отражението на кризата  върху реалната икономика.

Представителите на бизнеса могат да сигнализират за проблемите, с които се сблъскват на страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

Стандартизираната таблица може да се изтегли тук и да се изпрати попълнена на електронен адрес [email protected] 

Крайният срок е последният ден на всеки месец.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Насроченият за 18 май 2022 г. протест се отлага. Национално представителните работодателски организации остават в протестна готовност, в случай че постигнатите днес с представителите на правителството договорености не бъдат изпълнени.

По време на проведената днес среща с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов беше постигната договореност за следното:

За месеците май и юни 2022 г. небитовите потребители на ел. енергия да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;

През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.;

През месец май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. Подобна компенсация ще има и през юни, ако юнската цена се окаже по-висока от априлската;

Да се промени Законът за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия. Така ще има възможност да се продължи и с компенсациите към небитовите потребители и след 1 юли. Компенсациите от 1 юли няма да са по-лоши от тези за месеците май и юни;

Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата;

На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации;

Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството;

Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Оставаме в протестна готовност, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, тъй като и преди няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега няма резултат.

Евгений Иванов

Изп. директор КРИБ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с насрочения за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ със следните основни искания:

 1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.
 2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.
 3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
 4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

Бихме искали да Ви информираме, че на проведена по-ранo среща в Министерския съвет с министър-председателя Кирил Петков, с вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов, беше договорено следното:

 1. За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;
 2. През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г.
 3. До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия;
 4. През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.
 5. Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата.
 6. На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации.
 7. Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството.
 8. Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Във връзка с горното и с оглед факта, че по-голямата част от протестните ни искания получават удовлетворяващо решение, отлагаме насрочения за 18 май протест, но оставаме в протестна готовност, в случай, че в оптимално кратък срок обещанията на управляващите не се превърнат в нормативен факт.

С надежда очакваме и на утрешната среща по проблемите на транспорта да бъдат решени изключително сериозните проблеми на този икономически сектор.

Бихме искали да благодарим на всички Вас за подкрепата, тъй като вярваме, че обединението на бизнеса е изключително важно. Само обединени можем да браним интересите на икономическите оператори и да работим за по-добра и спокойна бизнес среда.

„СОФ Кънект“ АД, в качеството му на Възложител, публикува съобщение за тръжна процедура с предмет: Комплексно изпълнение  на обект: Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и изпълнение) с две обособени позиции за един постоянен и три временни открити паркинги.

Приложено, хипервръзка към интернет-страницата на дружеството, съдържаща съобщение за откриване на горепосочената тръжна процедура и документи.

https://sofia-airport.eu/en/procurement/renovation-of-sofia-airport-terminal-2/

https://sofia-airport.eu/bg/procurement/osnoven-remont-na-pokritia-parking-na-terminal-2-na-letishte-sofia/

„СОФ Кънект“ АД отправя покана да заявите Вашия интерес, в съответствие с изискванията, съдържащи се в публикуваната Инструкция и Съобщението за заявяване на интерес.

Моля да изпращате заявяването на интерес за участие, както и необходимите документи към него/декларация за конфиденциалност/ на посочения в Поканата е-mail [email protected]

 

 

КСБ подкрепя протеста на работодателските организации на 18 май

Приемането на методика за индексиране на договорите с публични възложители вече е закъсняло, а обвързването й с промени в Закона за обществените поръчки ще я забави драматично. Камарата на строителите в България категорично заявява, че отрасълът е на ръба и няма време да чака повече.

Вече близо година КСБ сигнализира, че от началото на 2021 г. има драстично поскъпване на строителните материали. Това води след себе си лавина от проблеми в изпълнението на договорите с държавата или с общините, тъй като компаниите са изправени пред невъзможност да работят на старите цени.

Вече близо година Камарата води разговори с властта за намиране на решение. Но няма реални резултати. През тази седмица от страна на властта беше обявено, че индексацията трябва да мине през промяна в Закона за обществените поръчки. Това означава отлагане на решението с месеци! Строителите нямаме това време! Нужни са мерки сега! Индексация на договорите с публични възложители може да бъде регламентирана само с акт на Министерския съвет и категорично не е необходима изрична законова делегация.

Отново заявяваме, че е неприемливо на индексацията да се слага таван, защото това я обезсмисля. И няма да е адекватно нито на ръста в поскъпването на строителните материали, нито на инфлацията.

В защита на интересите на своите членове, Камарата на строителите в България подкрепя Общонационалния протест на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. Посочените теми – незабавно компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ и спиране обедняването на нацията са приоритети, които засягат не просто всеки бизнес, но и всеки български гражданин. Заставаме зад тези искания не само като браншова организация, а и като отговорни работодатели, които са загрижени за своите стотици хиляди служители.

Няма време! Индексация сега!

Докторант от катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИСТТ), Бизнес факултет- УНСС отправя молба за попълване на анкета относно обектите на индустриална собственост и бизнеса.

Анкетата е анонимна и не събира лични данни, достъпна е на следния линк: https://forms.gle/ZpBSqPphbyMs3pi88

Тя може да бъде попълнена  свободно без да е необходим e-mail или регистрационна форма от всяко едно персонално устройство.

 

На 27 април Европейската комисия представи предложение за регламент „за временната либерализация на търговията, допълващ търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от другата страна”.

На практика регламентът въвежда мерки за либерализиране на търговията под формата на следните три мерки, които следва да се прилагат за период от една година:

 1. Временно преустановяване на всички неуредени мита съгласно раздел IV от Споразумението за ЕС и Украйна за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (DCFTA). Това се отнася до три категории продукти:
 • промишлени продукти, подлежащи на постепенно премахване на митата до края на 2022 г.;
 • плодове и зеленчуци по входна ценова система;
 • селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти.

2. Временно несъбиране на антидъмпингови мита върху внос с произход от Украйна към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Временно спиране на прилагането на общите правила за внос (предпазна мярка) 2 по отношение на внос с произход от Украйна.

Държавата трябва да се разплати с пътния бранш, индексацията се обезсмисля, ако й се сложи таван.

Камарата на строителите в България призовава разрешаването на проблемите на отрасъла да не става заложник на политически игри. Категорично подкрепяме справедливите искания на колегите от Българска браншова камара “Пътища” и протеста им с настояване държавата да се разплати с фирмите за възложените и извършени дейности.

Забавяния има и по договорите за строителство, крайно време е компаниите да получат изработените средства.

Драстично закъснява индексацията на договорите с публични възложители. Получавахме разбиране и обещания и от служебното правителство, и от настоящото редовно, но резултат няма вече дълги месеци.

Забавянето изправя строителите пред невъзможност да работят, което води след себе си непредвидими икономически последици. За първи път от години по предварителни данни на НСИ се отчита спад в произведената строителна продукция и то сериозен. За 2021 г. той е близо 31% спрямо 2020 г. През тази година проблемите се задълбочават и данните вероятно ще са още по-тревожни.

Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел!

Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това, на практика, я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности.

Недопустимо е с политически цели да се уронва доброто име на професията. Нанасят се тежки имиджови щети, които имат своя негативен ефект и върху компаниите, и върху заетите в тях стотици хиляди честни и работливи български граждани. Ние сме българските строители и не можем да позволим подобно убийствено за отрасъла отношение.

Очакваме в спешен порядък властта да предприеме действия за разрешаване на проблемите.