УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бих искал от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България и от мое име да се обърна към Вас с най-сърдечни поздрави и пожелания. Изпращаме една трудна година, изпълнена с многобройни предизвикателства, които обаче не ни спряха в нашата дейност за провеждане на политиките на КСБ в интерес на бранша, страната и обществото. Въпреки пандемията, сложната политическа и икономическа ситуация в страната, драстичното покачване на цените и материалите българските строители продължиха да реализират ключовите за страната ни инфраструктурни обекти, да обновяват българските градове, да изграждат модерни и красиви сгради. Правейки равносметка за 2021 г., с удовлетворение можем да кажем, че КСБ реагира своевременно и адекватно на всички възникнали проблеми. Поставихме на всички възможни нива темата за скока на цените и необходимостта от индексация на стойностите на договорите. Работихме за подобряване на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, в Консултативния съвет на браншовите организации и в различни работни групи. Проведохме срещи и представихме актуалните проблеми на строителния сектор пред част от политическите формации, които влязоха в 47-ото Народно събрание. Застанахме зад пътния бранш в исканията му да бъдат изплатени дължимите средства на фирмите за изпълнени от тях СМР.

През 2021 г. Камарата води диалог не само с държавата на централно ниво, но и с институции на местната власт. Добрата ни комуникация с НСОРБ бе надградена с подписването на Меморандум за сътрудничество, който очертава насоките на развитие на бъдещото ни взаимодействие. Укрепихме партньорствата си и с бизнес и работодателските организации и синдикатите. Камарата бе активен участник в ръководството на КРИБ и се включваше в инициативите за подкрепа на отговорния бизнес и провежданите срещи на високо ниво от конфедерацията. Направихме крачка напред и за дигитализацията на бранша, КСБ е инициатор и съучредител на Цифров информационен хъб в сферата на строителството. Вложихме сериозни усилия и в професионалната квалификация. КСБ традиционно бе активна и на европейско и международно ниво. Ще запомним годината и с поредната успешна изложба по повод Деня на строителя, която организирахме съвместно с изданието на Камарата вестник „Строител” и с подкрепата на Столичната община и в която за пореден път бяха представени постиженията на българските строители.

В навечерието на Нова година гледаме напред с очакване тя да бъде по-добра и успешна. Политиките на Камарата са ясни, а целите, които си поставяме, са амбициозни, но изключително важни за целия бранш. Нека не забравяме, че можем да ги постигнем само заедно, с обединени усилия.

Уважаеми колеги, по повод настъпващите коледни и новогодишни празници позволете ми да отправя най-сърдечните си пожелания към Вас, Вашите семейства и близки, Вашите екипи. Желая Ви здраве, сили да се справим с предстоящите предизвикателства, вяра и оптимизъм, че най-доброто предстои. Нека новата година Ви донесе вдъхновение за нови проекти и нестихваща енергия за реализацията им, изпълнени обекти, които да Ви носят удовлетворение от съграденото.

 

Светла Коледа и щастлива 2022 г.!

 

 

Инж. Илиян Терзиев,

Председател на

УС на КСБ

Във връзка с предстоящи промени в търговията между ЕС и Обединеното кралство през 2022 г., информация по темата може да намерите тук и тук.

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че Агенцията по заетостта  е обявила на сайта си Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г., с което се информират работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., (изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021 г.), че срокът за подаване на документи за кандидатстване е удължен, както следва:

–      За м. ноември – документите се подават не по-късно от 31.12.2021 г.

–      За м. декември – документите се подават не по-късно от 31.01.2022 г.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване, тъй като подадените след тях документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Промяната в сроковете за кандидатстване е извършена на основание §6 и §7 от Допълнителните разпоредби към ПМС 322/2021 г. и във връзка с решение на Европейската комисия за удължаване срока на Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, по реда на която се предоставят средствата по мярката 60/40.

Актуализираните материали за информация на работодателите и процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”.

Запозналите се с публикуваните документи могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Анкетата се организира от ЕК като изводите от нея ще залегнат в разработването на „Стратегия за дронове 2.0“.

Линк към проучването:  https://chkmkt.com/drones

Инициативата ще предостави анализ на текущото състояние и очакваното развитие до 2030 г. на използването на дронове в индустрията, включително представяне на всички трудности и потенциални възможности.

В заключителната част ще бъдат препоръчани действия, които да са в подкрепа на безопасното и устойчиво възприемане на дроновете в индустрията и обществото.

Попълването на анкетата отнемa около 30 минути, софтуерът има бутон за пауза, който позволява поетапно попълване на анкетата.

При въпроси или предложения относно проучването може да пишете на [email protected].

КСБ е съорганизатор на форум за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност

Финансовите институции имат важна роля в реализирането на зеления преход и те все по-усилено работят към включване в портфолиото си на атрактивни продукти за подкрепа на енергийната ефективност. ББР вижда приноса на малките и средни предприятия за устойчив зелен растеж и ще финансира жизнеспособни проекти. Фонд ФЛАГ от своя страна разработва инструмент, насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели.

Това стана ясно днес на форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово.

Посланието на европейско равнище е много ясно – освен очакванията за минимален европейски стандарт за сградно обновяване, вече се говори за нулево енергийни сгради като задължително условие за строителство след 2030 г., каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“. И добави, че най-големите банки са заинтересувани от развитието на разнообразни продукти в подкрепа на енергийната ефективност.

Необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на европейските средства – важно е привличането на частния капитал, което може да стане само на пазарен принцип, обясни изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев. Според него трябва да се реализира преход от високогрантови схеми към пазарна реализация на такива проекти. Затова ролята на банковите институции е изключително важна и се надявам в следващите години да се реализират поредица от успешни проекти, добави той.

Времето на грантовете отминава, нужно е съфинансиране с финансови инструменти, каза и София Касидова от ББР. Банката е направила проучване сред малките и средни фирми, които са водещият сектор в икономиката. ББР ще финансира жизнеспособни проекти на малки и средни предприятия, ще споделя риска на търговските банки като структурираме такива инструменти. Малките и средни предприятия имат нужда от облекчения, от гаранционни механизми, които да разрешават затрудненията им в прилагането на политики за енергийна ефективност, обясни Касидова. Тя даде пример с много успешен продукт на ББР за финансиране на фотоволтаични централи до 1 мегават. И отбеляза, че почти 34 на сто от средствата в НПВУ ще бъдат насочени към нисковъглеродна икономика.

Надя Данкинова от фонд ФЛАГ също отбеляза, че в бъдеще все по-голяма роля ще имат механизми, които не са 100 процента грантове. В момента се работи по инструмент, който да е насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели. „Опитваме се да намерим и техническа помощ, за да можем да подсигурим на проектите и тази предварителна подкрепа, която е изключително важна. Т.е. обединяването на микса на финансови ресурси, които ще направят атрактивна крайната цена на предлаганото финансиране, споделянето на риска между ФЛАГ и другите финансови институции, които предоставят части от финансирането и една добра техническа помощ, която да подкрепи както подготовката на проектите, така и регистрацията и отчета на постигнатите резултати на финала“, обясни тя.

Галя Василева от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи разработен инструмент за финансиране на проекти за енергоспестяване като минималното участие на кредитополучателя е 10 на сто, обемът на инвестицията – от 30 000 лв. до 3 млн. лв. за срок до 10 г. при фиксирана лихва от 3,5 %. Нужно е проектът да внедрява стандартна технология като поне 50 на сто от икономическите ползи да са доказуемо енергоспестяване.

Във втората част на сесията бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки – УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит Банк, сред които се откроиха решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, както и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради. Паралелно с това беше обсъдена необходимостта от гарантиране на качеството и доказване на резултатите от проектите, с цел привличането на допълнителни частни инвестиции и възползване от новите възможности по линия на европейските фондове и програми.

Камарата на строителите в България, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ и др., ще проведат първият регионален форум „Инвестиции в устойчива енергия“ по проект BeSMART, съфинансиран от ЕС.  Събитието ще се проведе на 29-и ноември 2021 г., от 09:00 до 13:00 ч., в гр. Велинград.  в хибридна форма – присъствено и онлайн в платформата ZOOM.

В контекста на подготовката на новите оперативни програми и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК, водещата тема на форума ще бъде ролята на финансовите институции за зеления преход. Целта на събитието е да се представят политиките на специализираните фондове и вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, като по този начин се подобри връзката между разработването на програмите за публична подкрепа и се стимулира участието на частните финансови институции. Акцентите на форума са:

  • Актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България
  • Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти
  • Ролята на механизма за гарантиране на качеството за намаляване на финансовия риск за банковите институции
  • Потенциалът на националните програми за подкрепа за засилване на участието на финансовия сектор.

В рамките на форума представители на националните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще могат да вземат участие в две допълващи се паралелни сесии, чиято цел е да се анализира ефективността на съществуващите финансови инструменти и да се идентифицират допълнителни инструменти, които да осигурят надеждна гаранция за качеството на проектите за енергийна ефективност и ВЕИ. Направените изводи в рамките на събитието ще бъдат обединени в обща визия за  приложимите финансови инструменти и набори от помощни средства, които следва да бъдат допълнително подкрепени на държавно равнище и популяризирани сред ключовите пазарни сегменти.

За участие в събитието се изисква регистрация тук.

С предварителната програма можете да се запознаете тук.

Обнародвана е Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г., която е свързана  със задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. В заповедта, както всяка година, е определен коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова злополука е равен или по-висок от средния за страната.  Застраховка „Трудова злополука“ покрива рисковете смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

С пълният  текст на Р Е Ш Е Н И Е  № 771 от  6 ноември   2021 година за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския съвет от 2021 г. може да се запознаете тук