Камара на строителите в България организира анкетно проучване за използването на многофункционални информационни системи от фирмите в строителни бранш. Целта на проучването  е да се използва за да се установи, дали българските фирми в строителния бранш използват софтуерни продукти.

За допълнителна информация относно анкетното проучване, можете да се обърнете към Вашето областно представителство.

 

Уебинарът „Гранични процедури и митнически изисквания след излизането на Великобритания от ЕС“, който се проведе на 16 ноември 2020 г. е вече достъпен онлайн. Всички заинтересовани лица могат да изтеглят запис на събитието на български чрез следните два линка:

или

Търговският отдел към британското посолство в София, също си партнира с Британско-българската бизнес асоциация Delamode international logistics, за организирането на уебинар относно Движението на стоки след Брекзит, който ще се проведе от 16:00 ч. на 10 декември 2020 г.

Желаещите да се присъединят към онлайн събитието е необходимо да попълнят регистрационната форма на следния линк: https://bbba.bg/posts/show/webinar-moving-good-after-brexit

Уебинарът ще се проведе на български език с превод на английски език.

За допълнителна информация за събитието, можете да се обърнете към г-н Димитър Анев на тел. +359 892289499, или на email: [email protected] 

Най-големият форум у нас – FORUM REAL ще се проведе виртуално на 3-5 декември 2020 г.

Над 30 000 посетители ще гледат и разговарят онлайн с водещите експерти на България в областта на недвижимите имоти, строителството, инвестициите и иновациите.

За да заявите регистрация за безплатно участие във форума е необходимо да посетите следния линк:

https://forum-real.com/bileti.php

     Основни теми на форума:

 • Възможности по време на криза;
 • Дали по време на Ковид-19 покупката на имот е сигурна инвестиция;
 • Кои градове и райони са атрактивни за инвестиции?

     С безплатната си регистрация ще може да присъствате на разговори за:

 • Бъдещето на офиса и как ще работим след Ковид?
 • Колко е умен Умният дом?
 • Как ще се променят градовете?
 • Как ще се промени транспорта?

     След регистрация ще имате достъп до:

 • над 300 лектори;
 • десетки работни срещи и семинари;
 • виртуално експо и над 100 щандове на изложители;

На участниците ще бъде предоставена възможност за виртуални срещи с инвеститори, анализатори, брокери, архитекти, дизайнери и строители.

Експерти ще обсъждат чистотата на въздуха и решения за подобряването й.

Събитието е под патронажа на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството и под егидата на кмета на София – Йорданка Фандъкова.

През месец октомври Европейската комисия стартира новата си платформа „Access2Markets“, която обединява два съществуващи портала – База данни за достъп до пазари и Информационно бюро за търговия.

Достъпът до новия портал става на следния линк: Access2Markets

Access2Markets съдържа цялата необходима информация за митата, данъците, продуктовите правила и изискванията за всички страни от ЕС и за над 120 други пазара по света.

На новата платформа можете да намерите кода на всеки продукт, който е необходим за определянето на мита и национални или местни данъци при търговията с този продукт.

Порталът служи и като платформа за уведомяване на Комисията за пречките, възникнали по време на работа извън единния пазар на ЕС.

Посолството на Република България в Париж предоставя информация относно организирането на Бизнес форумът ITER, който ще се проведе от 5 до 7 април 2022 г. в Palais du Pharo в град Марсилия, Франция. Международният изследователски проект ITER във Франция е най-мащабния съвременен научно-изследователски проект, чиято цел и мисия първоначално са експериментални, а в последствие свързани с производство на енергия в резултат на ядрен синтез.

Бизнес форумът предоставя възможност за запознаване с дейността на международния изследователски проект ITER, за срещи на заинтересовани компании, както и на отделни експерти, като целта е да се улеснят контактите с потенциални партньори или подизпълнители на европейски или международно ниво.

Повече информация относно изследователския проект ITER и форума може да намерите на следния линк: https://www.iterbusinessforum.com/

Проектът на „Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стманобетонни конструкции“ е възложена по предложение на секция „Високо строителство“ и на основание решение на Управителния съвет на Камара на строителите в България.

Текстът на проекта на наредбата може да намерите тук

С оглед обсъждане и съгласуване на проекта на предложения нормативен акт,  в срок до 18 декември 2020 г. може да изразите вашите конкретни бележи и становищa на мейл адрес: [email protected]

Лице за контакт:
инж. Емил Гигов
Тел: 0878 971150

Д-р Роб Диксън, посланик на Нейно Величество в посолство на Великобритания, гр. София предоставя информация, свързана с актуалните и важни промени, които касят бизнеса между Великобритания и България, в следствие на края на преходния период, свързан с Брекзит.

Преходният период, свързан с излизането на Великобритания от Европейския съюз, завършва на 31 декември 2020 г. Независимо от всякакви бъдещи споразумения, които ще бъдат постигнати с Европейския съюз по отношение на бъдещите си търговски отношения, Великобритания ще напусне единния пазар на ЕС и митническия съюз, така че правилата за търговия ще се променят. Това от една страна ще открие нови възможности пред Великобритания, но също така ще доведе до важни промени за бизнеса, за които той трябва да се подготви отсега.

Настоящата информация е предназначена да помогне на бизнеса да разбере какви евентуални промени трябва да бъдат направени през предстоящите седмици и месеци. Екипът на посолството на Великобритания в София са на разположение за уточняване на всички свързани с това аспекти.

Митници и граници

Организацията на границите на Великобритания ще се промени от 1 януари 2021 г. Представителите на бизнеса трябва да се уверят, че разбират каква е организацията на границата на Великобритания с ЕС след 1-ви януари и да се уверят, че необходимите изисквания са изпълнени предварително. Бизнесът, свързан с движението на стоки между Великобритания и България, ще изисква попълване на митнически декларации. Тези, които внасят стоки от Великобритания в България, следва да проверят приоритетно чрез българските митнически власти какви процедури ще бъдат прилагани, вкл. дали ще се дължат вносни мита. Следва да обсъдят с търговските си партньори във Великобритания и отговорностите по обмена на документи и да се стигне до спаразумение  с тях, за да бъдат налице правилните документи за съответния вид стоки, с които се търгува. Следва да се провери също така правилата за заплащане на ДДС и възстановяване на ДДС.

Повечето бизнеси използват специализирани компании за транспорт и логистика, които им помагат да транспортират стоките през границите. Сега е моментът да се свържете с тези компании и да се уверите, че сте осигурили всичко необходимо в срок до 31 декември 2020 г.

Предлагане на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия

Условията по отношение предлагането на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия също ще се променят. Представителите на бизнеса следва приоритетно да проверят насоките, изброени по-долу и да предприемат необходимите действия. Стъпките, които ще трябва да се предприемат варират, в зависимост от вида на стоките, но е възможно да включват:

 • Преразглеждане на маркировката, етикетите и опаковката
 • Получаване на допълнителни одобрения, сертифицирания или регистрации
 • Назначаване на законен представител, който е базиран във Великобритания
 • Проверка за настъпили промени в законовите Ви задължения (или тези на Вашите дистрибутори)
 • Където е необходимо, предварително уведомяване на властите във Великобритания за стоките, които внасяте във Великобритания от България.

Предоставяне на услуги във Великобитания

 Представителите на бизнеса, свързан с предоставяне на услуги във Великобритания, също следва да предприемат определени стъпки преди края на преходния период, като напр.:

 • Проверка на изискванията за визи и бизнес командировки
 • Да се уверят, че професионалните квалификации се признават (във Великобритания – б.пр.)

Има и други важни мултидисциплинарни аспекти, които се отнасят за различни икономически отрасли и може да имат отражение върху бизнеса Ви. Те са свързани със защитата на личните данни, авторските права и правата върху дизайн. Има и специфични изисквания, свързани с продуктите от растителен или животински произход. Следва да проверите внимателно тези изисквания и да предприемете необходимите стъпки.

Къде може да получите допълнителна информация?

Актуална информация може да бъде намерена на уеб страница: : https://www.gov.uk/eubusiness. Тази страница се актуализира редовно и включва информация за законовите наредби, свързани с  покупко-продажба на произведени стоки, внос и износ на животни, животински продукти, растения и растителни продукти, продукти от енергийния сектор, ДДС, защита на личните данни, авторските права и защита на нерегистрирани права върху дизайн, юридически специалисти, бизнес командировки и имиграция. На страницата са описани подробно стъпките, които следва да предприемете, а също така и как и в какъв срок да ги направите.

Вслучай на необходимост от допълнителна информация може да се свържете с  екипа на посолството на Великобритания в София.

Ако сте лице с британско гражданство с местоживеене и работа в България, горещо се препоръчв следването на актуалната информация и предприемането на необходимите стъпки за запазване на правата си тук (в България-б.пр.)

Допълнителна информация по тези въпроси можете да намерите на Фейсбук страницата на Посолство на Великобритания в София и в тяхното ръководство за условията да живеете в България: htpps://www.gov.uk/guidance/living-in-bulgaria.

Камара на строителите в България организира международен семинар за изграждане на капацитет и подобряване на уменията на социалните партньори в сферата на индустриалните отношения в Централна и Югоизточна Европа. Това е първото от четири взаимосвързани събития, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за провеждане на социален диалог на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Четирите двудневни виртуални събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог между  участниците.  Уъркшоповете ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво.

Темите на тези последователни събития за изграждане на капацитет са следните:

 • 09 декември и 16 декември 2020 г.: Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог. Интегриране на Европейската многогодишна програма за социален диалог на национално ниво.
 • Април 2021 г.: Значението на комуникационната стратегия за ефективен социален диалог.
 • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
 • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Всички събития за изграждане на капацитет по проект SuSodCo са насочени към синдикатите, работодателските организации и останалите социални партньори на регионално, национално и европейско ниво. Събитията са подходящи за изпълнителни директори, консултанти по човешки ресурси, юристи, членове на национални комитети и експерти, участващи в индустриалните отношения в строителния сектор.

Официалната покана е налична тук.

Дневният ред за събитието през месец декември т.г. може да откриете на следния линк.

За да участвате в събитието е необходимо да се регистрирате онлайн най-късно до 1-и декември, като използвате следния линк.

С любезното разрешение на авторите, Технически Комитет  101 „Устойчиво строителство” при Български институт за стандартизация предоставя презентации от проведено открито заседание на комитета, проведено на 19.11.2020 г.

Презентация: С малки крачки към устойчиво строителство: Екологични декларации на продуктите. доц. д-р инж.Румяна Захариева – УАСГ

Презентация: „Необходимостта от интегриране на Структурно/Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“ – документ на Европейския съвет на строителните инженерии 2020 – инж. Димитър Начев 

Презентация: Шаблони за данни и конфигурируеми строителни обекти – обхват на стандарта prEN 17549-2, етап на работа, принос на ТК 101- инж. Станислав Дерменджиев – Кобилдер 

Презентация: Въвеждане на BIM във Великобритания – промяната и напредъка след 10 години – инж. Мария Стефанова – КИИП 

Презентация: Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровизацията на строителния сектор в Р България – инж. Николай Станков – Съветник на Министъра на МРРБ 

До фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

Камара на строителите в България представя на Вашето внимание aнкетно проучване относно иновативната BIM технология (строително-информационно моделиране), или най-общо казано дигитален прототип на реален обект с всички негови параметри.

Целта на настоящата анкета е да се проучат нагласите на българските строители, като акцентът е поставен върху малките и средни предприятия.

Разчитайки на Вашата обратна връзка по темата, бихме искали да допринесем за ефективното използване на новите технологии от българския строител.

Анкетата на български език е достъпна за попълване на следния линк:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1T9kozsrSVWiwXH?Q_Language=BG

Предварително благодарим за отделеното време !