В сградата на Камарата на строителите в София е поставена съболезнователна книга в памет на почетния  председател на КСБ и президент на „Главболгарстрой Холдинг“ АД инж. Симеон Пешов.

Всеки, който желае, може да изрази своите съболезнования в книгата утре от 9:00 до 17:00 часа.

Поклонението ще се състои на 18.09.2020 (петък) от 10:00 до 12:30 в църквата „Св. Св.
Апостоли Петър и Павел“ – село Белчин.

министерство на икономиката МИ

В КСБ се получи писмо от министъра на икономиката, относно започнало проучване за наличието на намеса в бизнеса и проблемна бизнес среда в различните сектори на икономиката, провокирани включително от административни органи на местно и централно ниво.

В тази връзка моля да изпратите информация за наличие на практики за добро взаимодействие с администрацията и/или на случаи за оказване на административен натиск при изпълнение на Вашите задължения на електронна поща: [email protected]

Обобщената информация ще бъде изпратена до Министерство на икономиката с оглед подобряване на инвестиционния климат.

Имаме удоволствието да Ви представим новия сайт на Експортен хъб България, съдържащ актуална информация за инициативата, която беше създадена от 16 български публични и частни организации в подкрепа на бизнесa.

На www.exporthub.bg всички заинтересовани могат да открият информация за предстоящите събития, организирани в рамките на ЕХБ, за инициативите с международен характер и експортна насоченост от партньорите на инициативата, анализи за състоянието на МСП в България, международни изследвания на световните пазари, двустранни търговски споразумения, новини и полезни връзки.

Предстои да бъде обявена и предстоящата обучителна програма за развитие на експортния потенциал на българските предприятия, през която ще преминат 15 предварително избрани компании.

Експортен хъб България бе учреден на 02.12.2019 г. в София Тех Парк чрез подписване на споразумение между 12 учредители. През месец февруари 2020 г. беше подписан анекс за присъединяването на 4 други организации към партньорите на инициативата, всеки от които ще работи за насърчаването на експортната дейност в България чрез своята експертиза.

Учредителите на инициативата са:

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор;
 • София Тех Парк – домакин;
 • Българска агенция за експортно застраховане;
 • Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • Българска стопанска камара;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 • Висше училище по застраховане и финанси;
 • Институт по икономическа политика;
 • Клийнтех България;
 • M3 Къмюникейшънс Груп;
 • Българска консултантска организация;
 • Българската стартъп асоциация (BESCO);
 • Професионална асоциация по роботика и автоматизация БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите);
 • Софтуерен университет

Може да последвате Експортен хъб България и в социалните мрежи:

        

 

На 7 септември правителството на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия стартира нова информационна кампания, която цели да помогне на компаниите от ЕС да се подготвят за края на настоящия преходен период. Великобритания ще напусне митническия съюз и единния пазар на ЕС на 31 декември 2020 г., независимо от резултата от настоящите преговори. В тази връзка предстоят редица промени, за които бизнесът от ЕС (включително българският) е необходимо да се подготви.

Информационната кампания „Бизнесът продължава да работи“ ще предостави на търговците от ЕС полезна информация за действията, които трябва да предприемат, за да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство и след 31 декември 2020. Информацията ще е достъпна на специално разработена уеб страница: www.gov.uk/eubusiness. Страницата ще се актуализирана с допълнителна информация, онлайн семинари и секторни събития, през идните седмици и месеци.

Настоящата информационна кампания допълва вече започната вътрешната кампания на правителството на Обединеното кралство, която очертава респективно стъпките, които  и британският бизнес трябва да предприеме, за да се подготви за промените.

Приоритетите на  всички посолства на Великобритания в цяла Европа са насочени към тясно им сътрудничество с европейски партньори, фирми и бизнес асоциации, с цел подкрепа на подготовката на бизнеса в ЕС за възможните промени, за да могат да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство.

Като петата икономика в света и многосекторен пазар, амбицията на Обединеното кралство е да продължи да бъде силен търговски партньор на бизнеса от ЕС, включително и в България.

 

FIEC публикува годишния дигитален доклад за дейността на федерацията за периода май 2019 г. – април 2020 г. Той представя основните краткосрочни и дългорочни цели на организацията, резултатите от работата на социалната, икономическата и техническата комисия, текущите инициативи на FIEC и кратка статистика за строителния сектор в Европа.

Годишният доклад 2020 на FIEC е наличен на следния линк.

Фонд „Условия на труд“ финансира извършването на превод на материали, приложени към Насоките на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условия на коронавирус. Разработени са от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и са подбрани съобразно секторната структура на икономиката ни и надеждността на източника.

Приложените преведени материали за превенцията на разпространението на коронавируса в работна среда за сектор „Строителство“ може да намерите на следните две връзки за преглед:

 

 

На 05.08.2020 г. в Портала за обществените консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците.

В настоящата публикация Ви представяме Становище на Българска стопанска камара (БСК) до Министъра на околната среда и водите, относно Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (линк).

Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия се обърна към Камара на строителите в България с информация относно възможността български компании – производители и доставчици на базови и довършителни материали  – да се включат във възстановяването на икономическата, транспортната инфраструктура и жилищния фонд в ливанската столица Бейрут.

Фактор с предимство за българските компании са готовност за доставка в краткосрочен план и конкурентни цени.

Пълния текст на писмото и лицата за контакт може да намерите тук

„Фондът за иновации“ е една от най-големите програми в света за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии, финансирана от приходи от търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския сьюз.

Фондът ще финансира иновативни технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, технологии за съхраняване на енергия, както и ще оказва съдействие за стимулиране изграждането и експлоатацията на проекти, насочени към безопасно за околната среда улавяне и охранение в геоложки формации на СО2.

Първата процедура е отворена за мащабни проекти за чисти технологии, с капитал над 7,5 милиона евро.

Срокът за подаване на проектните предложения е 29 октомври 2020 г.

Допълнителна информация може да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Ви кани да участвате в проучване относно очакванията Ви за 2021 година. Анкетата е част от европейското изследване – Eurochambres economic survey, като в България се осъществява само от Българската търговско-промишлена палата.
БТПП разчита на Вашата активна позиция, защото резултатите от проучването са се доказали като надежден показател за икономическото развитие на страната.

Резултати от изследването в общ европейски план ще бъдат обявени на интернет страницата на Европалати: http://www.eurochambres.be/ в края на годината.

Анкетата е поместена в линка: https://www.surveymonkey.com/r/TTP5YY3

Срокът за отговори е 25.09.2020г.