На 06.11.2020 г. от 11:00ч. ще се проведе онлайн видео конференция на тема „Вълната от саниране – пътят към неутрално въглеродна Европа“.

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова – замeстник-председател на политическата група „Обнови Европа“.

На събитието ще участват г-жа Кадри Симсон – еврокомисар за енергетика, г-н Томислав Дончев – вицепремиер на Република България, г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ и други.

Конференцията ще засегне темата за вълната от саниране.

Можете да се регистрирате на официалния сайт на събитието:

www.iskramihaylova.eu/renovate

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) и от мое име имам удоволствието да Ви поздравя с професионалния празник на българските строители – Димитровден! Почитайки традицията, на 26 октомври правим равносметка за отиващата си 2020 г. и си поставяме нови цели. Отминаващата година бе различна – тя бе белязана от пандемията COVID-19, изправи ни пред нови предизвикателства, но ние не спряхме да работим, за пореден път показахме, че строителството е двигателят на икономиката. Обръщайки се назад в една от най-трудните не само за България, но и за света години, можем да сме горди с резултатите от труда на българските строители – 8-те нови, изключително красиви и модерни станции на Софийското метро, стотиците километри новоизградена и рехабилитирана пътна инфраструктура, екологични обекти, детски градини, училища, обновени градски центрове, сгради, паркове и много други изпълнени с професионализъм и високо качество обекти.

Коронавирусът не попречи на КСБ да се грижи и да помага на своите членове, да отстоява интересите им. Камарата продължи да изпълнява и набелязаните приоритети, свързани с предложения за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. Водихме ползотворен диалог с правителството, институциите, работодателските, синдикалните и сродните браншови организации.

И през 2020 г. българските строители не изневериха на благородната традиция – да са първите, които се отзовават на помощ при беди и природни бедствия. Фирми членове на КСБ помогнаха за справянето с водната криза в Перник.

Пред нас е новата 2021 година, която отново няма да бъде лека за икономиката. Ще е необходима мобилизация на бранша за успешно завършване на проектите от настоящия програмен период. Ще трябва да сме добре подготвени и за предизвикателствата, пред които ще ни постави новият със старта на инициативата „вълна на саниране“, включването на страната ни в европейския Зелен пакт и програмите за възстановяване на икономиката на ЕС. На дневен ред е и въпросът за по-активното включване на КСБ в подготовката и квалификацията на кадрите.

Камарата на строителите в България работи по всяко от тези направления.

Скъпи колеги, нека да продължим да бъдем сплотени, а професионализмът и доброто изпълнение да са видими във всички наши обекти. Да градим и да правим страната ни по-красива, по-модерна и по-привлекателна за живеене, бизнес и инвестиции.

На светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи и постигнати цели в отговорната и благородна професия, която сме избрали!

Честит празник!

 

Инж. Илиян Терзиев,

Председател на УС на КСБ

Почти година след местните избори отново е време гражданите да дадат оценка и изберат Кмет на годината. През 2020 г. местните власти имаха трудната задача да запазят здрави общинските финанси, като едновременно създадат редица отстъпки за гражданите и бизнеса в извънредна за държавата и света ситуация. В същото време отново те трябваше да се погрижат и за хората в най-затруднено и неравностойно положение – възрастни, семейства с деца, ученици.

За осма поредна година конкурсът „Кмет на годината“ ще даде възможност на стотици хиляди българи да направят своя избор на платформата kmetnagodinata.bg в осем категории.

Гласуването започва на 15 октомври и ще продължи да 29 октомври включително.

Победителите от националното онлайн допитване ще бъдат обявени на 30 октомври, а церемонията ще бъде излъчена същия ден от 23:30 ч. по БНТ

Повече информация относно условията можете да видите и в  приложения файл.

През 2019 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята оценка на Регламента на ЕС за строителни продукти (CPR), налична тук, която определи пет различни политически варианта как да се подобри функционирането на европейския пазар за строителни продукти. От името на ЕК Copenhagen Economics, Датският технологичен институт и EPRD Policy & Development провеждат проучване, за да оценят потенциалното въздействие на тези предложения.

В тази връзка каним всички заинтересовани строителни фирми да споделят мнението си по темата на следния линк. След регистрация и потвърждение за предпочитания език (английски, немски, френски, италиански и полски) ще получите потвърждение по имейл и линк към същинската анкета. Въпросите са налични English – SurveyXact.

Крайният срок за попълване на анкетата се удължава до 30-и октомври 2020.

Съгласно НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, от 1 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Агенцията по обществени поръчки набира външни експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор (съгласно чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки).

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, раздел „Външна експертна помощ“.

До 1 декември 2020 г., външните експерти, за които тригодишният срок за включване в списъка изтича на 1 януари 2021 г., могат да заявят желание за служебно подновяване на регистрацията. Необходимо е да подадат декларация, че няма промяна в обстоятелствата и продължават да отговарят на изискванията по чл. 3 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки.

Подписаната с електронен подпис декларация се изпраща на електронна поща: [email protected].

На 15 октомври 2020 г. ще се проведе обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХ).

В следващия програмен период ПРЧР и Програмата за храни ще разполагат със значително увеличен ресурс. Предвижда се изпълнението на мерки, свързани с насърчаване на заетостта и развитието на умения на работната сила, които да отговорят на променящите се условия на труд и на предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху дигиталните обучения на заети и безработни лица. Приоритетно ще бъдат реализирани мерки за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с основно и по-ниско образование, безработни над 50 г., с увреждания. Една от целите на ПРЧР 2021-2027 ще бъде да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и здравословна и добре приспособена работна среда.

Проектите на двата документа са достъпни тук и тук.

Събитието ще се проведе под формата на уебинар в ZOOM на 15 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа. Допълнително ще изпратим линк за регистрация в събитието.

Междувременно заинтересованите лица могат да изпратят предварително коментари и въпроси по двата проекта като попълнят формата тук. Формата ще е активна до края на работния ден на 8 октомври 2020 г.

Управляващият орган ще отговори на изпратените коментари и въпроси по време на живото предаване на уебинара.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ . Изпълнител е „Ефективни и Ефикасни Обучения „ ДЗЗД.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проекта предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприя-тия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия .

Ще бъдат проведени най-малко 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно).

За всички участници, провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО.

За актуална информация относно предстоящите дати за провеждане на обучителните семинари е необходимо да следите редовно следния интернет адрес: https://www.eetraining.eu/

 

От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата „Експортен хъб България“, зад която застават 16 публични и частни организации. Участието в програмата е безплатно.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите – учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 – февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

 • Кратка биография на фирмата;
 • Сектор;
 • Годишен оборот – 2017,2018,2019;
 • Седалище;
 • Брой служители;
 • Потенциален продукт за износ;
 • Целеви пазар;
 • Социални мрежи;
 • Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
 • Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
 • Информация за регистриращия се участник;
 • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Цялата статия можете да видите на сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=52077

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и фонд ФЛАГ се споразумяха за заем в размер на 25 млн. евро, предназначен за градовете в цялата страна. 20 % от инвестициите са за енергийна ефективност и приспособяване към изменението на климата. Очаква се да се разкрият 1 500 работни места в строителния сектор, в резултат на изпълнение на проекта, които ще получат финансова подкрепа.

Източник: ЕИБ