Уважаеми колеги,

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бих искал от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България и от мое име да се обърна към Вас с най-сърдечни поздрави и пожелания. Отиващата си 2022 г. беше специална за КСБ – отбелязахме 15 г. от създаването на браншовата организация. Посветихме традиционната фотоизложба по случай Деня на строителя, която КСБ и в. „Строител“ организират със съдействието на Столичната община, на годишнината ни. Паната на „Виж София – 15 години заедно строим за хората“ показаха значими постижения на българските строители от 1990 г. до сега. Възстановихме традицията на КСБ да връчва отличията на най-добрите компании в сектора на Бала по повод Деня на строителя, на който отпразнувахме и 15 г. КСБ.

Ще запомним 2022 г. и с полученото одобрение от Европейската комисия за проекта „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, съучредител и координатор. Проектът не само стартира, но и получи престижна награда от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Много са постигнатите успехи през годината, но и преминахме през сериозни предизвикателства, които направиха бранша още по обединен и още по-силен. Бяхме изправени пред непрекъснато покачващите се цени на строителните материали, на електроенергията и горивата, сблъскахме се със забавени и липсващи доставки на основни суровини. Сред трудностите бяха и остават неразплатените средства от държавата към пътностроителните фирми, поредните опи­ти за уронване на престижа на българския строител, някои предлагани промени в нормативната уредба, касаещи строително-инвестиционния процес, в противоречие с интересите на бранша. Най-сериозното предизвикателство категорично продължава да е индексацията на договорите в строителството. През цялата 2022 г. КСБ работи за въвеждането на Методика. На 21 септември Министерският съвет прие такава, но все още не сме довели битката докрай, защото три месеца по-късно тя не се прилага реално. Застрашени от неизпълнение са проекти за над 4,2 млрд. лева. КСБ ще продължава да настоява да се намери решение по този въпрос в най-кратки срокове. Убеден съм, че в диалог с институциите ще успеем да преодолеем проблема, който стои не само пред строителните фирми, но и пред общините, държавните агенции, министерствата и всички възложители. Индексацията е не само в интерес на бранша, тя е важна за икономиката, за развитието на регионите и за цялото обществото.

През 2022 г. КСБ води диалог с институциите по актуалните проблеми на строителния сектор и укрепи партньорствата си и с бизнес и работодателските организации и синдикатите. Камарата сключи нов Отраслов колективен трудов договор с двете строителни федерации в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Бяхме изключително активни в Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Ръководството на КСБ бе близо и до Областните представителства и проведе редица срещи и инициативи в подкрепа на строителните фирми на местно ниво.

КСБ традиционно бе дейна и в европейски и международен план. Камарата на строителите в България вече има вицепрезидент на Конфедерацията на международните контактори (CICA) в лицето на инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София.
Пред прага на Новата година нека гледаме напред с очакване тя да бъде по-добра и успешна, да има повече предвидимост в бранша и повече отговорност от институциите към него и заетите стотици хиляди работници и служители в отрасъла. Политиките на Камарата са ясни, а целите, които си поставяме, са амбициозни, но изключително важни за бъдещето на сектор „Строителство”. Нека не забравяме, че можем да ги постигнем само когато сме обединени, заедно.

Уважаеми колеги, по повод настъпващите светли Коледни празници позволете ми да отправя най-сърдечните си пожелания към Вас, Вашите семейства и близки, Вашите екипи. Желая Ви здраве, сили да се справим с предстоящите предизвикателства, вяра и оптимизъм, че най- доброто предстои. Нека Новата година Ви донесе вдъхновение за нови проекти и нестихваща енергия за реализацията им, изпълнени обекти, които да Ви носят удовлетворение от съграденото.

Светла Коледа и щастлива 2023 г.!

Инж. Илиян Терзиев,
Председател на
УС на КСБ

Стойността й за деветмесечието на т.г. е 10,6 млрд. лв.

Започналият през 2021 г. спад в произведената строителна продукция продължава с още 8,2 на сто през деветмесечието на тази година спрямо същия период на м.г. Това сочи новият Икономически отчет на строителния сектор на Камарата на строителите в България. По предварителни данни на НСИ произведената през деветмесечието на тази година строителна продукция е на обща стойност 10, 6 млрд. лв. като от нея за 6 милиарда лв.  е сградното строителство /жилищно и нежилищно/, а за останалите 4,6 млрд. лв. – инженерното /ВиК, жп, пътна, енергийна инфраструктура/. За сравнение за деветмесечието на 2020 г., след която започва спадът, продукцията е била за над 4 млрд. лв. повече – 14,8 млрд. лв. /виж таблицата/.

„Данните са изключително тревожни, при това не отчитат реалната инфлация. Те са резултат от липсата на индексация на договорите с публични възложители, а никой не поставя под съмнение скока в цените на строителните материали“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Да, служебното правителство прие методика, но липсата на единни указания за прилагането й позволява разностранни интерпретации от отделни възложители“, каза още той. „Държавата трябва да разбере, че има интерес от стабилен и работещ строителен отрасъл, който внася данъци и осигуровки в хазната, с които да се правят социални политики. Затова е необходимо да се предвидят средства в бюджета за индексация и да се изработят единни указания за прилагане на методиката, за да стане тя работеща“, добави инж. Терзиев.

За деветмесечието на т.г. се отчита ръст от 14,7% в броя и 136,5% в стойността на обявените обществени поръчки за строителство. Но има спад в сключените договори след проведени търгове –  15,2 % спад в броя и 20,1 % спад в стойността им.

По предварителни данни на БНБ към 18 ноември т.г., преките чуждестранни инвестиции за деветмесечието на 2022 г. в строителството са с отрицателна стойност и възлизат на – 58,2 млн. евро, като спрямо същия период на миналата година са намалели с 33,7 млн. евро /137,6%/.

С целият текст може да се запознаете тук.

 

С настоящото съобщение се уведомяват всички заинтересовани лица, които са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин в хода на обществените обсъждания на проекта на Насоките за кандидатстване, проведени в периода от 30 септември 2022 г. до 30 октомври 2022 г. включително, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ от инвестиционен проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, „Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях.

В утвърдените Насоки за кандидатстване се предвижда срокът за кандидатстване на сдруженията на собствениците за участие в процедурата да бъде 31 май 2022 г. Кандидатстването ще се осъществява чрез общините, които ще бъдат водещи партньори на сдруженията и при тях ще бъдат подавани проектните предложения.

Заповедта за утвърждаване в едно с приложенията към нея са публикувани на официалната електронна страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“, както и на сайта информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

С текстът на доклада, изготвен от Камара на строителите в България може да се запознаете тук.

На пет лева на ден се увеличава и разходът за храна

Минималната работна заплата в строителството се повишава от 887,5 лева на 994 лева, а дневният разход за храна – от 4 лв. на 5 лева. Това следва от подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България и двете строителни федерации в „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а занапред ще е 1,40. Към настоящия момент минималната работна заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент, тя съответно става 994 лева за отрасъла.

„Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента – то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече, че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък с липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, неразплащането от страна на държавата и др.“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк.