Във връзка със стартиралата нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете, Българска стопанска камара се обръща с молба за попълване на приложената на този линк: АНКЕТА

Краен срок:30.06.2021 г.

Как технологиите променят съвременното строителство: отговорите на Архитектурно-строителна седмица.

Високите технологии са във всеки аспект на живота ни. Примерите черпим от интересни предложения, които ще видим на изложение Архитектурно-строителна седмица, от 16 до 19 юни, в Интер Експо Център.

Всеки, който иска да посети изложението може да направи електронната си регистрация в сайта www.buildingweek.bg.. С попълването ѝ, посетителите получават свободен и пълен достъп до всички изложбени зали и съпътстващи събития. „Тази стъпка е част от пакета мерки за осигуряване на здравната сигурност на присъстващите“, коментират организаторите.

Управлението е вече онлайн

В следващите редове отговаряме на въпроса, как технологиите промениха отоплението и климатизацията.

Сензорно управление и възможност за контрол от разстояние дава контролер на известен бранд. Той оптимизира работата на климатичните системи в дома и офиса и може да се внедри в Smart home. Ще се запознаем с интелигентни хибридни системи за отопление и охлаждане, избиращи най-икономичния режим на работа. Те бързо навлизат в новото строителство и реновирането на стари сгради, съчетавайки икономия, ефективност и екологичност. Следва още едно решение за търговски и офис сгради и за къщи – системите за рекуперация на топлина и свеж въздух. Едновременно и непрекъснато извличат застоялия въздух, обновявайки го със свеж. Захранващият и отвежданият потоци се насочват един срещу друг в отделни канали, а отработеният въздух загрява постъпващия. Системата пести енергия, подава въздух равномерно в помещенията и го пречиства. Цялата система може да се управлява онлайн през смарфон или таблет.

Съвременните технологии дават неограничени възможности. Доказват го стъклените системи от последно поколение, с които могат да се изградят стъклени преградни стени, безрамкови стъклени балкони, остъклявани тераси, зимни градини.  Акцент са и домашната и сградната автоматизации.

Наред с всичко това, на Архитектурно-строителна седмица ще откриете климатичната техника, фотоволтаичните панели, системите за окачване, работещи решения за изграждане на пасивни сгради. За нуждите на управлението на автопарка, се предлагат и демонстрират софтуери за флийт мениджмънт – достъпни за интеграция и осигуряващи намаляване на оперативните разходи.

Да поговорим и за материалите

Безспорно е, че оптималните нива на отопление и охлаждане се постигат чрез иновативните продукти. Такива са изолиращите кофражни форми, с които се строят енергоефективни сгради с двойноизолирани стени, земетръсоустойчиви и екологични съоръжения.

Екологичността е водеща при кофражните блокове, създадени от остатъчна дървесина. Представени на изложението са битумни хидроизолационни мембрани от ново поколение с повишена огъваемост при ниски и устойчивост на високи температури. Ще се запознаем и  качествата на топлоизолационните панели тип „сандвич“, ще се представят нови продуктови гами на български и чуждестранни брандове. Компаниите ще представят и системи за пречистване на битови отпадъчни води с био реактор с циклична последователност на SBR принцип.

Професионалистите ще открият и цялостни решения за строителството с конструктивна дървесина, интериорни и екстериорни решения.

Привлекли сме вниманието Ви. Всичко, споменато можете да видите наживо от 16 до 19 юни на изложение Архитектурно-строителна седмица. И разбира се богата съпътстваща програма с кръгли маси и конференция по важни за сектора теми, продуктови и фирмени презентации.

Нужно е само да се регистрирате за свободно посещение на www.buildingweek.bg.

Интер Експо Център насърчава онлайн регистрацията за посетители като част от пакета мерки за здравна сигурност.

Стартира интерактивна карта за дейността на компании от трети държави с държавно финансиране на пазара на обществените поръчки в ЕС. Инициативата предоставя информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от 2009 г. насам, както и информация за това, дали участията в тези търгове са успешни, неуспешни или резултатът все още се очаква.

Проектът е изготвен от Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Европейските международни контрактори (EIC), Европейската асоциация на драгажните предприятия (EuDA) и Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE).

Интерактивната карта може да разгледате тук.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Изпълнител е „Ефективни и Ефикасни Обучения“ ДЗЗД.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проекта предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприятия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия .
Ще бъдат проведени най-малко 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно).

За всички участници, провеждането и присъствието на обучителните семинари е безплатно.

Още за проекта, предстоящи дати и РЕГИСТРАЦИЯ за обучителни семинари можeте да направите, като кликнете върху банера по-долу.

 

 

Онлайн семинар „New European Bauhaus-unleashing the potential of the Circular Еconomy across Europe“  ще се проведе на 27 Май от 13.30 (часова зона Брюксел).

Новият европейски Bauhaus (NEB) е индустриален, екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия. Чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции, той цели да постигне целите за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно в целия Европейски съюз. NEB предлага нов начин на мислене за това как да изградим бъдещия си живот в светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация и научните разработки. Такъв подход е особено необходим във връзка с  новата реалност и предизвикателствата, породени от COVID-19.

Предстоящият онлайн семинар предпоставя диалог, който преплита множеството теми, обхванати в NEB. Той ще обедини перспективите на  Европейската комисия, националните експерти, заинтересованите страни от различни държави-членки и членовете на Европейския парламент от Renew Europe.

Сред основните дискусионни теми са:

• Решения за подобряване на качеството на живот, като изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин чрез алтернативни строителни методи, които зачитат природата, и прилагането на креативни архитектурни идеи,  трансформиращи нашите пространства по по-зелен и естетически приятен начин .

• Синергия със съответните европейски инициативи като Европейската зелена сделка, Вълната за обновяване и кръговата икономика.

• Местни перспективи – чрез включване в диалога на различни градове, общини и селски райони, за да чуят техните перспективи, семинарът ще разгледа какви са техните нужди и пред какви предизвикателства са изправени.

• Възможности за съживяване на културния и творческия сектор, които продължават да бъдат сериозно засегнати от здравната и икономическа криза, по-специално чрез цифрови технологии.

• Разглеждане на европейската Зелена сделка през призмата на културата – със специален фокус върху културното наследство, реконструкцията и обновяването на исторически сгради и дигитализацията на културното наследство като средство за осигуряване на неговото опазване и популяризиране.

• Потенциалното развитие на младите хора и изграждането на мостове между поколенията през NEB.

• Необходими действия от политиците, като определяне на приоритети на политическите цели и координиране на инвестициите.

Всички заинтересовани страни, които желаят да наблюдават семинара в реално време могат да използват следния уеб адрес: New European Bauhaus: Unleashing the Potential of the Circular Economy Across Europe :: Livecasts.

Град Хелзинки организира конкурс за намиране на партньор за проектиране и изпълнение на мащабен строителен проект за реконструкция и промяна на предназначението на Makasiiniranta – най старата пристанищна част на града, която ще бъде трансформирана в публично пространство. Конкурсът е отворен за кандидатстване от 12-и май до 21-и юни 2021 г.

Следвайки стратегията Хелзинки да се позиционира като най-функционалния град в света с по-добър градски живот, двуетапният конкурс за изработване на концептуален проект цели да трансформира изцяло тази крайбрежна дестинация от 83 000 кв. м. в пространство за култура с висококачествени пешеходни пространства, интегрирани с центъра на града, с възможност за изграждане на хотел, търговски площи и други развлекателни обекти.

Кандидатите ще се оценяват от комисия, преди да бъдат обявени публично. Конкурсът е насочен към фирми от сектор „Строителство“ и „Недвижими имоти“ или консорциум от фирми, който има необходимите технически, финансови и други умения, за да изпълни този взискателен и високо-качествен строителен проект.

Четири от избраните кандидати ще бъдат поканени за участие във втората фаза на конкурса през м. февруари 2022 г., за да представят подробен проект. Победителят в конкурса ще бъде избран през есента на 2022 г.

Във връзка с кандидатстването се организира семинар на 27-и май 2021 г. от 12 ч. местно време, където кандидатите ще могат да задават въпроси относно процедурата за участие.

Повече информация за конкурса е налична тук: makasiiniranta.hel.fi

Кратко информационно видео: https://www.youtube.com/watch?v=Tl29vwqgrSc

Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно промяната в режима на работа след пиковете от пандемията от COVID-19, както и дейностите, които компаниите предприемат във връзка с възстановяване към нормалното функциониране на дейността.

Анкетата е поместена в следния линк:https://www.surveymonkey.com/r/JYQ9NCC

Вашите отговори може да изпращате в срок до 28 май (петък) 2021 година.

На 19-и май 2021 г. от 10:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София и онлайн ще се проведе третото издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия в рамките на едноименната инициатива ЕК. Събитието ще се фокусира върху възможностите за обновяване на сградния фонд в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2021 г., като специално внимание ще бъде отделено на осигуряване на качество на изпълнението и гарантиране на реалните ползи за гражданите и бизнеса.

В конференцията ще вземат участие представители на централни и местни власти, браншови организации, финансови институции, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции. Сред водещите лектори са:

  • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
  • Юлиан Попов, Европейски институт за сградните характеристики
  • Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове
  • Йордан Николов, БАИС / Камара на строителите в България
  • Иван Велков, БГФМА / Българска стопанска камара

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите в сайта на организаторите от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и във фейсбук страницата на събитието.

Санирането на съществуващите сгради вече привлича значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж. В актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, за осъществяване на програми за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени близо 3 милиарда лева. От своя страна, Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 милиарда лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Въпреки безспорните икономически и социални ползи от сградното обновяване, тези инвестиции предизвикват сериозна политическа и обществена реакция, което е знак за необходима незабавна промяна в начина на изпълнение на проектите. Скорошна декларация на 11 професионални асоциации, неправителствени организации и експерти предложи 12 мерки за подобряване на политиките за сградно обновяване, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

 

Снимка: https://www.openaccessgovernment.org/clean-energy-investment/57092/

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) отправя покана за включване в проучване на ефектите от COVIDизацията на икономиката чрез попълване на анкета.

Целта на проучването е да установи как изследваните фирми са се справили с възникналите обстоятелства през 2020 г. и какви са очакванията им за 2021 г. Цели се и събирането на допълнителна информация, която касае стратегическите намерения на фирмите, тяхната пазарна и дигитална дейност.


Колко време ще отнеме попълването на анкетата?
10-15 минути
Период на провеждане:
12-30 април, 2021 г.

Организатори на проучването са представители: Бизнес факултета на УНСС , Стопанския факултет на ИУ-Варна, Стопански факултет  на УХТ – гр. Пловдив, Стопански факултет на СА „“Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.
Инициатори на проучването:  Научноизследователски център „Иновации и конкурентоспособност(U2B)“ и консултантска фирма BUSINESS MODEL DESIGN Ltd.

Как ще се използва събраната информация?
Настоящото проучване няма за цел да събира конфиденциална информация за отделните фирми по какъвто и да е начин.
Всички участници в проучването ще получат резултатите от анализа от проучването на своите имейли.
Резултатите ще бъдат използвани за научноизследователските цели на организаторите в проучването.
Предвижда се WEBinar, в който да вземат участие включилите се в проучването фирми. Целта на WEBinarа е да се представят получените резултати, като участниците обменят своя опит и виждане за развитие в настоящите и бъдещите условия, в които се очаква да функционират фирмите в България.

Линк към анкетата: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgD72Hz0YKpSciFdp0nAGJMGD81iirkB_CUMIe608RmOCQvg/viewform?usp=sf_link

 

Търговско-икономическият отдел на Посолството на Република Аржентина в България представя  следните аржентински фирми:

1. TECNOPERFILES S.A. – дограми, ламинати, цокли
Link: http://www.tecnoperfiles.com.ar/tecnoperfiles

2. INDELAMA S.R.L. – врати, подови настилки, обков, обзавеждане
Link: http://www.indelama.com.ar/productos

3. ADALTIUM S.A. – бои с нано-покритие, анти-бактериални, инновативни
Link: http://www.adaltium.com/es/productos

Аржентинските фирми предлагат богат асортимент висококачествени продукти – които могат да бъдат разгледани на горепосочените линкове – и желаят да осъществят контакти с потенциални купувачи, вносители и/или представители за българския пазар.

Допълнителна информация може да бъде намерена тук