От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата „Експортен хъб България“, зад която застават 16 публични и частни организации. Участието в програмата е безплатно.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите – учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 – февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

 • Кратка биография на фирмата;
 • Сектор;
 • Годишен оборот – 2017,2018,2019;
 • Седалище;
 • Брой служители;
 • Потенциален продукт за износ;
 • Целеви пазар;
 • Социални мрежи;
 • Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
 • Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
 • Информация за регистриращия се участник;
 • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Цялата статия можете да видите на сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=52077

Конкурсът за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г. стартира на 17 септември 2020 г.

Чрез инициативата HR гилдията в България отличава най-иновативните и успешни HR практики в страната, припознати за ценни от бизнеса, обществото и хората.

Процесът по кандидатстване в тазгодишния конкурс за Наградите продължава до 30 октомври 2020 г. и ще бъде последван от оценяване на кандидатурите от компетентно жури. Процесът по кандидатстване е изключително лесен и достъпен:

 • Всеки може да номинира през електронната форма колега, екип или организация в някоя от седемте категории: HR директор/мениджър на годината; HR професионалист на годината; Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер на годината; Най-добър HR проект на голяма компания; Най-добър HR проект на малко/средно предприятие; Най-добър HR екип; HR консултантски проект/инструмент на годината.
 • Номинираните трябва да са членове на БАУХ – екипът на Асоциацията ще се свърже с тях, за да получи потвърждение, че са съгласни да бъдат кандидати за Наградите.
 • Кандидатите трябва да изпратят формуляр и презентация по посочения в комуникацията начин до 30 октомври 2020 г.
 • Следващите стъпки касаят оценка на подадените проекти от журито и обявяване на победителите.

Организаторите очакват вашите номинации ТУК!

Благодарим на компетентното жури в състав (по азбучен ред):

Бранимира Нешовска, ръководител Човешки ресурси за България, Унгария и Хърватска, Ейч Пи Инк България

Венцислав Савов, бизнес редактор, сп. Мениджър

Дарина Пенева, управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл

Зорница Янкова, директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Милена Богданова, директор Човешки ресурси – Източна Европа, Идеал стандарт – Видима

Пламен Вушев, управител, JOBS.BG

Рада Йосифова, началник отдел ЧР, Райфайзенбанк (България)

           

Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към Министерство на вътрешните работи отправя покана към членовете на Камара на строителите в България за участие в предстоящи обучения по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

По проекта се организират и провеждат обучения за действие при наводнение, на представители на различни целеви групи.

Към настоящия момент се извършва организация на обучения от тип:

 • Програма 6: ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ (за представители на НПО и бизнес организации) – двудневно обучение;

Програма на обучението е налична Тук

Те ще бъдат провеждани в центровете на РД ПБЗН, които са ситуирани в градовете: София, Пазарджик, Варна и Бургас.

Консорциум „Дикон – БЧК“ осигурява транспорта, настаняването и изхранването на участниците в обученията, както и всички материали за провеждането им.

За участие в планираните обучения, моля да попълните и да изпратите Заявление за интерес на email: [email protected], в срок до 30.09.2020 г.

Поканата за участие в тази инициатива е насочена към технологични центрове – публични или частни организации, които биха желали да работят с индустрията и с малки и средни предприятия. Картографирането включва съществуващи технологични центрове в Европа, работещи в следните технологии:

 • Изкуствен интелект;
 • Сигурност;
 • Свързаност;
 • Виртуална реалност;
 • Големи данни;
 • Блокчейн;
 • Облачни технологии;
 • Технологии за мобилност и мобилност на предприятия;
 • Роботика и нанотехнологии;
 • Напреднали производствени технологии
 • Микро и наноелектроника;
 • Съвременни материали;
 • Фотоника;
 • Индустриални биотехнологии

Повече информация може да намерите в приложената Покана (линк)

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“с провеждане на бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес, Събитието ще се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс.

Международната конференция е тип „хибридна конференция“ (присъствена или онлайн)  и е част от поредицата събития в рамките на „зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. Участието в конференцията е безплатно.

В рамките на първия ден, 28.09.2020 г., ще бъде разгледана темата за биоикономиката като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и ще се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми.

Вторият ден е на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в дунавския и европейския контекст.

В допълнение на основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представителите на клъстери, като е осигурен социален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Очакванията са конференцията да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми е обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност. По време на събитието ще има възможност да се проведат преки бизнес срещи с представители на румънски фирми и клъстери с цел създаване на дълготрайни бизнес партньорства и други ползотворни дейности от взаимен интерес между двете страни. Работният език на конференцията е английски език.

За участие в конференцията е необходимо да попълните приложената регистрационна форма (изтегли), която да изпратите на email: [email protected] или [email protected] до 23.09.2020 г.

Допълнителна информация може да получите от Светлa Запрянова, тел. 02 940 79 75 и Ася Андреева, тел. 02 940 7989.

ДО СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА

ИНЖ. СИМЕОН ПЕШОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД,

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ

 

Скъпо семейство и близки,

Позволете ми в този тежък момент от мое име и от името на УС на Камарата на строителите в България да изразя нашите най-искрени съболезнования. Дълбоко скърбим за загубата на нашия скъп колега и приятел, големия български Строител, патриот, благотворител инж. Симеон Пешов. Кончината му е тежка загуба не само за КСБ, не само за бранша, а и за цяла България.

Като инициатор за създаването на Камарата на строителите в България, основател и пръв председател, а след това и неин почетен председател инж. Пешов защитаваше отрасъла и работеше всеотдайно за създаването на правила в него, даваше пример как да превърнем професията в мисия за добруването на бранша и на държавата. Заразяваше със съзидателния си дух и стремеж за самоусъвършенстване. Обогатяваше ни с мъдростта си.

Големите инфраструктурни проекти бяха неговата стихия, а мотото на ръководената от него компания – „Доверие, завоювано с качество“, се превърна в запазена марка за изпълнените от „Главболгарстрой холдинг“ обекти.

Едва ли днес има по-достоен българин да носи името Строител на съвременна България. Защото Симеон Пешов беше и духовен водач. Благодарение на личната му инициатива днес България има „Цари Мали град“. Безценен е и приносът му за създаването на Националния инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска – дело, което сме длъжни да доведем до край. Той беше ктитор, който може да бъде сравняван само с големите български възрожденци.

Голям Българин, оставящ след себе си ярка следа, която няма да бъде забравена, а делото му ще пребъде. За нас беше чест да работим заедно!

Почивай в мир, скъпи приятелю! Дълбок поклон! Вечна памет!

 

С уважение:

София                                                                          Инж. Илиян Терзиев

17 септември 2020 г.                                            Председател на УС на КСБ

 

 

В сградата на Камарата на строителите в София е поставена съболезнователна книга в памет на почетния  председател на КСБ и президент на „Главболгарстрой Холдинг“ АД инж. Симеон Пешов.

Всеки, който желае, може да изрази своите съболезнования в книгата утре от 9:00 до 17:00 часа.

Поклонението ще се състои на 18.09.2020 (петък) от 10:00 до 12:30 в църквата „Св. Св.
Апостоли Петър и Павел“ – село Белчин.

министерство на икономиката МИ

В КСБ се получи писмо от министъра на икономиката, относно започнало проучване за наличието на намеса в бизнеса и проблемна бизнес среда в различните сектори на икономиката, провокирани включително от административни органи на местно и централно ниво.

В тази връзка моля да изпратите информация за наличие на практики за добро взаимодействие с администрацията и/или на случаи за оказване на административен натиск при изпълнение на Вашите задължения на електронна поща: [email protected]

Обобщената информация ще бъде изпратена до Министерство на икономиката с оглед подобряване на инвестиционния климат.

Имаме удоволствието да Ви представим новия сайт на Експортен хъб България, съдържащ актуална информация за инициативата, която беше създадена от 16 български публични и частни организации в подкрепа на бизнесa.

На www.exporthub.bg всички заинтересовани могат да открият информация за предстоящите събития, организирани в рамките на ЕХБ, за инициативите с международен характер и експортна насоченост от партньорите на инициативата, анализи за състоянието на МСП в България, международни изследвания на световните пазари, двустранни търговски споразумения, новини и полезни връзки.

Предстои да бъде обявена и предстоящата обучителна програма за развитие на експортния потенциал на българските предприятия, през която ще преминат 15 предварително избрани компании.

Експортен хъб България бе учреден на 02.12.2019 г. в София Тех Парк чрез подписване на споразумение между 12 учредители. През месец февруари 2020 г. беше подписан анекс за присъединяването на 4 други организации към партньорите на инициативата, всеки от които ще работи за насърчаването на експортната дейност в България чрез своята експертиза.

Учредителите на инициативата са:

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор;
 • София Тех Парк – домакин;
 • Българска агенция за експортно застраховане;
 • Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • Българска стопанска камара;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 • Висше училище по застраховане и финанси;
 • Институт по икономическа политика;
 • Клийнтех България;
 • M3 Къмюникейшънс Груп;
 • Българска консултантска организация;
 • Българската стартъп асоциация (BESCO);
 • Професионална асоциация по роботика и автоматизация БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите);
 • Софтуерен университет

Може да последвате Експортен хъб България и в социалните мрежи:

        

 

На 7 септември правителството на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия стартира нова информационна кампания, която цели да помогне на компаниите от ЕС да се подготвят за края на настоящия преходен период. Великобритания ще напусне митническия съюз и единния пазар на ЕС на 31 декември 2020 г., независимо от резултата от настоящите преговори. В тази връзка предстоят редица промени, за които бизнесът от ЕС (включително българският) е необходимо да се подготви.

Информационната кампания „Бизнесът продължава да работи“ ще предостави на търговците от ЕС полезна информация за действията, които трябва да предприемат, за да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство и след 31 декември 2020. Информацията ще е достъпна на специално разработена уеб страница: www.gov.uk/eubusiness. Страницата ще се актуализирана с допълнителна информация, онлайн семинари и секторни събития, през идните седмици и месеци.

Настоящата информационна кампания допълва вече започната вътрешната кампания на правителството на Обединеното кралство, която очертава респективно стъпките, които  и британският бизнес трябва да предприеме, за да се подготви за промените.

Приоритетите на  всички посолства на Великобритания в цяла Европа са насочени към тясно им сътрудничество с европейски партньори, фирми и бизнес асоциации, с цел подкрепа на подготовката на бизнеса в ЕС за възможните промени, за да могат да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство.

Като петата икономика в света и многосекторен пазар, амбицията на Обединеното кралство е да продължи да бъде силен търговски партньор на бизнеса от ЕС, включително и в България.