ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ,

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание писмо от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с покана за включване в бизнес делегация, която ще съпровожда Президента на Република България, г-н Румен Радев, по време на неговото държавно посещение в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия в периода 11 – 16 май 2023 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на български компании от следните сектори от взаимен интерес: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), финтех, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), машиностроене, електроника и електротехника, автомобилостроене (аутомотив), строителство, хранително-вкусова промишленост (ХВП) и селско стопанство, минерални торове, фармация и фармакология, отбранителна индустрия, енергетика в областта на ВЕИ и зелени технологии.

В случай, че желаете да се включите в бизнес делегацията, е необходимо да направите регистрация най-късно до 28.04.2023 г. на следния линк https://docs.google.com/forms/d/1ssXSwFDP5AhYASeAEPGcBSVRzDqPr1aOb861bbhGGiM/edit.

Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, тел: 02/940 79 75; е-mail: [email protected] .

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Администрацията на Президента и българските посолства в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

С пълният текст на доклада може да се запознаете тук.

Търговска секция при Посолството на Република Турция уведомява за новосъздадения В2В портал https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr.

Порталът цели да посочи адрес за чуждестранните купувачи, чрез  който те да се свържат с турските фирми за строителни материали. По този начин се подготвя основата за създаване на двустранни бизнес отношения между фирмите от сектора с чуждестранните купувачи.

Порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr обслужва на турски, английски, арабски и руски език, като предоставя информация за фирмите от сектора в 3 основни направления: строителни материали, оборудване и машини.

При необходимост от допълнителна информация във връзка с функционирането на В2В порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr, може да се свържете с г-н Синем Таштан, Търговски съветник в Посолство на Република Тюркийе, тел: 02 958 12 02, 854 87 25, www.trade.gov.tr

.

С текста на становището на КСБ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията може да се запознаете тук.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Строителите винаги сме били хората, които не просто изграждаме обекти и формираме облика на държавата. Ние сме меценати, дарители на благородни каузи, помагаме на изпаднали в беда.

Управителният съвет на КСБ реши да подкрепи инициативата за изграждане на най-високия пилон на емблематичните Роженски поляни, на който гордо да се извиси българският трикольор.

Събирането на дарения от всички строители и физически лица, които желаят да се включат в благотворителната инициатива, ще се реализира чрез Фондацията на КСБ  „Български строител“.

Подробна информация за инициативата можете да намерите на страниците на в.“Строител“.

Средствата ще се събират до края на месец юни, а на 13.07.2023 г. е планирано голямото събитие в сърцето на Родопите. Цялата сума, която строителните компании съберем за каузата, ще бъде предоставена на инициаторите в лицето на Фондация „Наследство в бъдещето“.

Даренията се събират по следната банкова сметка:

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ

Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN:BG29STSA93000027602955

 

Контакти на Фондация „Български строител“: [email protected]  или [email protected].

Нека ние, строителите на България, подкрепим тази инициатива и всички заедно да допринесем за благополучното й реализиране!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

 

Любомир Пейновски е новият председател на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ), реши единодушно Общото събрание на организацията. Той поема ръководството от Валентин Николов, който бе председател на УС на ЕЦИХ от създаването му.

Кандидатурата на Пейновски бе издигната от председателя на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Любомир Пейновски е инициатор на създаването на ЕЦИХ и е движещата сила да се реализира кандидатстването и одобрението на проекта за ЕЦИХ в сектор строителство по програма „Цифрова Европа“ на Европейска комисия, посочи инж. Терзиев. Той благодари на г-н Пейновски и екипа му за постигнатото до този момент. И подчерта, че разчита на новия председател на УС на ЕЦИХ за реализиране на заложените дейности и постигане на целите на организацията – повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш, образование и квалификация на работещите в сектора, използването на дигитализация и иновации, за да станат по-ефективни строителните процеси, кръгова икономика и ресурсна ефективност, работа в мрежа и утвърждаване на стратегически партньорства.

Любомир Пейновски благодари за оказаното доверие. „Вече имаме добра комуникация с ресорните институции и останалите дигитални хъбове в България, като една от водещите ни задачи ще е да разширим сътрудничеството с партньорската ни мрежа в Европа“, посочи той. От думите му стана ясно, че членовете на ЕЦИХ ще започнат и обсъждането на нови възможности за развитие.

Общото събрание на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) в София. На него присъстваха делегати от всички членове на Сдружението – КСБ, Камара на архитектите в България (КАБ), Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Института по механика -БАН, ВСУ „Любен Каравелов“, „Клийнтех България“ ООД, „Планекс“ ЕООД, „Геострой“ АД, Българска асоциация по управление на проекти, „Баумит България“ ЕООД и „ЕСРИ България“ ООД.

Пейновски е и председател на съвета на директорите на дъщерното дружество на КСБ „Строителна квалификация“ ЕАД.

 

Ръководството на Камарата на строителите в България проведе днес среща с партия „Продължаваме промяната“, на която бяха обсъдени теми, приоритетни за бранша и неговото развитие. Тя бе в рамките на традиционната поредица от разговори между браншовата организация и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

От КСБ присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите инж. Любомир Качамаков, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов, председателят на съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изпълнителният директор арх. Иван Несторов. От „Продължаваме промяната“ участваха съпредседателят на партията Кирил Петков, Андрей Цеков и Настимир Ананиев.

В разговорите беше поставен акцент върху нуждата от адекватна индексация на договорите за строителство с публични възложители. Обсъдена беше необходимостта от осигуряване на ресурс за реализирането на индексацията, за да бъдат успешно завършени започнатите обекти. Както и за да се планират добре бъдещите инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост и по новите европрограми, където са заложени остарели стойности.

От страна на КСБ беше отбелязано, че при работещ строителен отрасъл се увеличават приходите от данъци и осигуровки, което дава възможност на държавата да планира по-добре социалните си политики. Това е и един от преките пътища за излизане от инфлационния цикъл.

Обсъдена беше още нуждата от установяване на политическа стабилност, от предвидимост за бизнеса, добро планиране, продължаване на инфраструктурните връзки Север-Юг, дигитализацията в строителството и др.