До фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

Камара на строителите в България представя на Вашето внимание aнкетно проучване относно иновативната BIM технология (строително-информационно моделиране), или най-общо казано дигитален прототип на реален обект с всички негови параметри.

Целта на настоящата анкета е да се проучат нагласите на българските строители, като акцентът е поставен върху малките и средни предприятия.

Разчитайки на Вашата обратна връзка по темата, бихме искали да допринесем за ефективното използване на новите технологии от българския строител.

Анкетата на български език е достъпна за попълване на следния линк:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1T9kozsrSVWiwXH?Q_Language=BG

Предварително благодарим за отделеното време !

Пражката пътна администрация „Technická správa komunikací hl. м. Prahy“ (TSK), която отговаря за изграждането и поддръжката на пътищата и мостовете на територията на гр. Прага, обяви две открити процедури за възлагане на обществени поръчки с цел възстановяване на Либенския мост в гр. Прага, със следните предмети:

  1. Избор на изпълнител за строителните дейности и свързаните с тях проектантски и инженерингови услуги, които да бъдат извършени съгласно условията на договор по Жълтата книга на FIDIC; и
  2. Избор на ръководител на строителните дейности и координатор на проекта (инженер).

Повече информация за двете процедури е налична в следната публикация: tsk-praha.cz

 

Източник снимка: Praguemorning.cz

Изграждането на фотоволтаични електроцентрали предизвиква все по-голям интерес сред клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в последната една година. Нарастващото търсене от страна на бизнеса на енергия от възобновяеми източници мотивира компанията да покани най-добрите в бранша за партньорство в реализацията на бъдещи проекти. За да отговори на интереса към инсталирането на PV системи в страната и да се гарантира високоефективното им функциониране, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги обявява конкурс за подизпълнители за проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) при крайни клиенти. Конкурсът ще се проведе в три основни направления:

  • Изграждане „до ключ“, обхващащо проектиране, доставка на оборудване и материали и монтаж;
  • Строително монтажни работи, включващи доставка на помощни материали и изграждане;
  • Проектиране, което може да обхваща части „Електрическа“ и „Конструкции“ или само една от тях.

Целта на конкурса е да бъдат одобрени подизпълнители по всяко от трите направления, на които ЕПРЕУ ще възлага съответната дейност в изграждането на ФЕЦ за свои клиенти. Необходимо е те да отговарят на зададените критерии, да притежават организационни, технически и квалификационни способности да извършат инсталирането на PV системата успешно и сигурно, което предполага качество на всички етапи на осъществяване на PV инсталациите, като проектиране, инсталиране, поддръжка.

Повече информация за конкурса на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да се намери на:

– В секция партньори: https://energo-pro-energyservices.bg/bg/izkupuvane-na-elektricheska-energija

– Или в секция Енергийна ефективност: https://energo-pro-energyservices.bg/bg/energijna-efektivnost

Европейските политики, отнасящи се до енергията и промените на климата, както и националните законови рамки на страните членки на ЕС допринесоха за значителен ръст на пазара на фотоволтаични (PV) инсталации. Редица държави предприеха мерки за развитие на фотоволтаичните системи като начин да се започне плавен преход към нисковъглеродна енергетика. Фотоволтаиците помагат за намаляване на емисиите от парникови газове в сектора на електропроизводството. Поради способността им да произвеждат от слънцето чиста електроенергия, те са част от решението на съвременните енергийни и екологични проблеми.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

На 06.11.2020 г. от 11:00ч. ще се проведе онлайн видео конференция на тема „Вълната от саниране – пътят към неутрално въглеродна Европа“.

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова – замeстник-председател на политическата група „Обнови Европа“.

На събитието ще участват г-жа Кадри Симсон – еврокомисар за енергетика, г-н Томислав Дончев – вицепремиер на Република България, г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ и други.

Конференцията ще засегне темата за вълната от саниране.

Можете да се регистрирате на официалния сайт на събитието:

www.iskramihaylova.eu/renovate

Почти година след местните избори отново е време гражданите да дадат оценка и изберат Кмет на годината. През 2020 г. местните власти имаха трудната задача да запазят здрави общинските финанси, като едновременно създадат редица отстъпки за гражданите и бизнеса в извънредна за държавата и света ситуация. В същото време отново те трябваше да се погрижат и за хората в най-затруднено и неравностойно положение – възрастни, семейства с деца, ученици.

За осма поредна година конкурсът „Кмет на годината“ ще даде възможност на стотици хиляди българи да направят своя избор на платформата kmetnagodinata.bg в осем категории.

Гласуването започва на 15 октомври и ще продължи да 29 октомври включително.

Победителите от националното онлайн допитване ще бъдат обявени на 30 октомври, а церемонията ще бъде излъчена същия ден от 23:30 ч. по БНТ

Повече информация относно условията можете да видите и в  приложения файл.

През 2019 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята оценка на Регламента на ЕС за строителни продукти (CPR), налична тук, която определи пет различни политически варианта как да се подобри функционирането на европейския пазар за строителни продукти. От името на ЕК Copenhagen Economics, Датският технологичен институт и EPRD Policy & Development провеждат проучване, за да оценят потенциалното въздействие на тези предложения.

В тази връзка каним всички заинтересовани строителни фирми да споделят мнението си по темата на следния линк. След регистрация и потвърждение за предпочитания език (английски, немски, френски, италиански и полски) ще получите потвърждение по имейл и линк към същинската анкета. Въпросите са налични English – SurveyXact.

Крайният срок за попълване на анкетата се удължава до 30-и октомври 2020.

Съгласно НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, от 1 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Агенцията по обществени поръчки набира външни експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор (съгласно чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки).

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, раздел „Външна експертна помощ“.

До 1 декември 2020 г., външните експерти, за които тригодишният срок за включване в списъка изтича на 1 януари 2021 г., могат да заявят желание за служебно подновяване на регистрацията. Необходимо е да подадат декларация, че няма промяна в обстоятелствата и продължават да отговарят на изискванията по чл. 3 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки.

Подписаната с електронен подпис декларация се изпраща на електронна поща: [email protected].

На 15 октомври 2020 г. ще се проведе обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХ).

В следващия програмен период ПРЧР и Програмата за храни ще разполагат със значително увеличен ресурс. Предвижда се изпълнението на мерки, свързани с насърчаване на заетостта и развитието на умения на работната сила, които да отговорят на променящите се условия на труд и на предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху дигиталните обучения на заети и безработни лица. Приоритетно ще бъдат реализирани мерки за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с основно и по-ниско образование, безработни над 50 г., с увреждания. Една от целите на ПРЧР 2021-2027 ще бъде да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и здравословна и добре приспособена работна среда.

Проектите на двата документа са достъпни тук и тук.

Събитието ще се проведе под формата на уебинар в ZOOM на 15 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа. Допълнително ще изпратим линк за регистрация в събитието.

Междувременно заинтересованите лица могат да изпратят предварително коментари и въпроси по двата проекта като попълнят формата тук. Формата ще е активна до края на работния ден на 8 октомври 2020 г.

Управляващият орган ще отговори на изпратените коментари и въпроси по време на живото предаване на уебинара.