Изп. дир. на КСБ Валентин Николов пред в. „24 часа“

Камарата на строителите в България категорично застава зад справедливите искания на Българска браншова камара „Пътища“. Подкрепяме колегите от пътния бранш, които са важна част от строителния отрасъл на страната. Забавените разплащания и липсата на ясна перспектива поставят на изпитание фирмите – членове на КСБ, както и бъдещето на семействата на хиляди работници.

Досега държавата винаги е успявала да осигури средства за разплащане на извършените и приети през годината строително-монтажни работи в нормални срокове в рамките на текущата година. Тази практика вече не съществува и това вече има негативен ефект върху сектора, който осигурява 12 на сто от БВП. Всички строителни фирми се превръщат в рискови кредитополучатели за банките, расте междуфирмената задлъжнялост, възникват проблеми с доставчиците на материали.

Има опасност хиляди работници не само от пътния бранш да останат без работа. Ако фирмите бъдат принудени да ги освобождават, те ще се влеят в социалната система и допълнително ще я натоварят. Това също би довело до дългосрочни проблеми не само в отрасъла, но и в цялата икономика.

Крайно време е държавата да влезе в ролята си и да спазва ангажиментите, поети с подписването на договори. Строители от всички сектори имат договорни отношения с държавата, с общините и няма значение кой е министър или кмет. След като е назначен или избран на този пост, той представлява държавата или общината и носи пълна отговорност за действията или бездействията си.

Ние, строителите, изпълняваме поетите договорни отношения. Доказахме нееднократно в годините, че сме готови на диалог и разумни компромиси. Ние искаме ясни правила и най-вече тяхното спазване.

Категорично стоим встрани от политическите битки, на които сме свидетели всеки ден. Особено във времето, в което живеем – на пандемия, страх и несигурност в утрешния ден на стотици хиляди хора за хляба им, за децата им.

Запазваме си правото да предприемем всички законни действия, за да бъде чут гласът ни далеч извън пределите на страната.

„Агрополихим“ АД  стартира мащабна реорганизация на логистичната си дейност и като основна част от този процес бе взето решение за възлагане на изпълнението на вътрешните логистични дейности на външен партньор с доказан във времето опит и капацитет.

В обхвата на бъдещите договорни взаимоотношения, ще бъдат включени разнородни товаро-разтоварни и транспортни операции, които се извършват на територията на завода за минерални торове, депото за отпадъчен фосфогипс и Пристанище Варна-Запад, които се намират в индустриалната зона на град Девня.

Допълнителна информация относно основните изисквания може да намерите тук

В случай, че проявявате интерес, може да изпратите официално писмо с информация за Вашата компания на имейл адрес: [email protected] до 17.09.2021 г.

Най-голямата база данни за информация за строителни проекти в скандинавските държави – ByggFakta SMART се свързаха с представители на КСБ с предложение за 15% отстъпка от регистрационната такса за вписаните в ЦПРС и асоциираните членове на КСБ. Базата данни предоставя информация за около 90% от строителните проекти в частния и публичния сектор. Системата предоставя пълен преглед на 20 000 проекта, над 28 000 регистрирани фирми и 75 000 контакти в сектор строителство. Базата данни се актуализира ежеседмично със средно 500 нови проекта, 1500 актуализации на съществуващи проекти, както и нови фирми и и контакти. Търсачката може да бъде персонализирана според конкретните нужди и спецификите на търсене.

      Предимства за фирмите, регистрирани в базата данни:

  • Намиране на информация за всички текущи строителни проекти;
  • Преглед, проследяване и мониторинг на отделите фази на строителните проекти;
  • Контакти на фирми;
  • Предоставя възможност за маркетинг, реклама и управление на контактите;
  • Българските фирми могат да предлагат по-лесно своите продукти и услуги в Скандинавия, и да намерят подходящи проекти (спестява разходи за пазарни проучвания);

Базата данни е подходяща за строителни фирми, ръководители на проекти, инженери, архитекти, доставчици и т.н.

Заинтересованите лица могат използват посоченото намаление като попълнят контактната форма на следния линк.  

На заседание, организирано от Националното сдружение на общините в България, в курортния комплекс „Албена“ д-р Дарин Димитров бе избран за представител на общините от Североизточния район за планиране.

Освен д-р Димитров, общините от област Търговище ще бъдат представени в РСР и от кмета на Опака Мехидин Кадиров.

49 е общия на членовете в РСР от Североизточния район, в който влизат още и областите Добрич, Варна и Шумен. Представителите на общините са 11. В съвета ще участват и представители на областните управи, неправителствения сектор, бизнеса, научната общност, синдикални организации и други.

Регионалните съвети за развитие ще бъдат важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Тя ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата ще продължи инвестициите в инфраструктура, като ново ще бъде финансирането на регионални индустриални зони, които да разширят възможностите за развитие на икономическия сектор и разкриването на нови работни места.

Жителите на Североизточна България ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз, благодарение на новооткрития център „Европа Директно“, който започва да действа от днес в областите Търговище и Шумен. Офисът се намира в на ул.„Оборище“6 в Шумен и е част от общо 424 информационни центъра от ново поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС. Целта на тези центрове е да укрепят връзката между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.

Участие в откриването взе ръководителят на отдел Комуникации на Европейската комисия в България – Бойко Благоев. Поканени бяха представители на организации партньори на сдружение АлДоРа и множество уважавани граждани, дали своя принос в развитието на града.

„Офисът е нов, нови са амбициите ни, както и предизвикателствата пред нас. Със сдружение АлДоРа работим от много години и вече със сигурност Европа ще е по-близо до гражданите“ – каза Бойко Благоев по време на откриването. Той уточни, че Информационният център ще служи като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Сред основните му задачи са да дава информация по най-актуалните теми в Европейския съюз.

В момента една такава тема е ваксинационната кампания.

„Ние, от представителството на ЕС, организираме комуникационна кампания за ваксинацията и разчитаме центърът „Европа Директно“ да продължи да работи с местните медии и чрез тях да информира гражданите и бизнеса. Разчитаме също гражданите да са активни и информацията да стига не само от Брюксел към Шумен, но и обратно – до хората, които вземат решенията и работят по политиките в европейската столица“ – изрази надежда Благоев.

Европейският информационен център в Шумен разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

Офисът на „Европа Директно“ – Шумен е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите на гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите – членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство, за да се възползват напълно от него.

„Добре е хората да знаят, че винаги могат да почукат на вратата на центъра „Европа Директно“, защото това е вратата към Европейски съюз.“ – добави Благоев.

По информация на GO.Targo