Камара на строителите в България (КСБ) участва в първата онлайн работна среща по проект “SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”, която се проведе на 31 март 2020. Той обединява секторни социални партньори от строителната индустрия (синдикати и работодателски организации) от България, Хърватия, Кипър, Гърция Унгария и Словения, както и Европейския строителен синдикат EFBWW. Асоциираните партньори, подкрепящи изпълнението на дейностите са BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC и SME United. България е представена от КСБ, синдиката на строителната индустрия – КТ „Подкрепа„ и Института за обучения на екип в международни организации ITPIO. Основната цел на SUSODCO е да изгради и подобри капацитета партньорите за успешно и активно сътрудничество в областта на социалния диалог. Позовавайки се на новата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на социалния диалог в строителната индустрия, партньорите ще усъвършенстват националите си практики за провеждането му и ще подобрят комуникационните си умения чрез разнообрази интерактивни обучения.

След официалното представяне на всички участници координаторът на проекта Валентина Кузма представи планираните основни дейности и очакванията от всички партньори по отношение на изпълнението им. Бяха изложени и основните индикатори за въздействие и качествено изпълнение на задачите. Бяха дадени инструкции за успешна популяризация на проекта на национално и международно ниво. Не на последно място, Кузма представи и изискванията за отчетността по проекта, която ще се провежда на две нива:

  • вътрешна, която ще се извършва на всяко тримесечие, за да се осигури качествено изпълнение на дейностите  и своевременна реакция при несъответствия; и
  • отчетност към Европейската комисия, която ще се извърши по средата на проекта, към м. март 2021 г. и след приключването му през м. март 2022 г.

 

Партньори по проект SUSODCO: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY

 

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „SUSODCO – ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО“, № VS/2020/0046, съфинансиран от Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.

 

Върховният комисариат на ООН за бежанците /ВКБООН/ в България предоставя Списък с имена на бежанци, търсещи активно работа в строителството. Лицата имат същите права за работа, както и българските граждани.

Те се намират на територията на гр. София, имат наети жилища и се нуждаят от работа:

  1. Мустафа Махмуд, 1979 г., Сирия, хуманитарен статут – общ работник;
  2. Исам Албакри, 1967 г., Сирия, хуманитарен статут – стругар, шлосер;
  3. Мохамад Абдуллатиф, 1974 г., бежански статут – електротехник (бяла техника);
  4. Рами Харма Махмуд, 1985 г., бежански статут – заварчик;
  5. Ахмад Харма Махмуд, 1997 г., бежански статут – общ работник;
  6. Ахмад Иса, 1992 г., бежански статут – заварчик;
  7. Ибрахим Сангаре, 1991 г., Мали, търсещ закрила – общ работник.

В случай, че работодатели от сектора проявят интерес, могат да се свържат с г-жа Ива Парцалева от ВКБООН:

Тел:  02/ 980 24 53  и 02/ 98024 54

Адрес:

гр. София 1000

ул. „Позитано“ 2

 

„Кроношпан България“ ЕООД предлага рециклиране на дървесни отпадъци.

За повече информация вижте прикачения файл.
SOF_20-01-21_Kronospan_BG_reciklirane_darvesni_otpadazi

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Нека Новата година бъде изпълнена с вълнуващи предизвикателства, вдъхновение и благополучие.

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и насят удовлетворение и радост.

Весели Коледни празници!

Здрава, мирна и щастлива Нова 2020 година !

 

инж. Иван Делчев

Председател на КСБ ОП – Пазарджик

Камарата на строителите в България (КСБ) и Китайската асоциация на международните контрактори (CHINCA) ще подпишат Меморандум за сътрудничество. Това стана ясно по време на официална визита на китайска делегация в Камарата. Двете страни ще излъчат представители, които да работят по текстовете на документа за съвместни инициативи. Очаква се меморандума да бъде подписан следващата година по време на международен форум по инфраструктурни проекти и инвестиции, където ще присъстват ръководители на правителствени структури от 57 страни, 35 банкови институции и 20 международни организации.

„Нашата асоциация има подписани подобни с над 20 страни в света“, каза Фанг Чиучен, председател на СHINCA. Той покани КСБ да се включи в международната платформа, наречена „План за съвместни действия по международно сътрудничество в областта на инфраструктурата“, където асоциации от различни държави си сътрудничат.

„България е в етап интензивно изграждане на своята транспортна и енергийна инфраструктура и възможностите за инвестиции и публично-частно партньорство в страната са много големи, каза председателят на УС на КСБ Илиян Терзиев. Убеден съм, че заедно можем да направим значими крачки за развитие на сътрудничеството в тази сфера на строителството, каза председателят на УС на КСБ Илиян Терзиев. По думите му предстоящият Китайско-български инфраструктурен форум за инвестиции и сътрудничество, който ще се проведе утре в хотел „Балкан“ в София, е реална стъпка в засилването на двустранните отношения. „Камарата е готова за съвместни инициативи и проекти и пожелавам заедно да поставим основите на едно устойчиво и перспективно партньорство“, допълни Терзиев.

„Китайските компании идват в България не, за да се конкурират с българските строителни фирми, а да си сътрудничат и да помогнат с експертиза и финансиране и други видове възможности“, каза председателят на СHINCA. Той изрази надежда, че членовете на асоциацията на китайските контрактори, които наброяват над 1500 фирми, ще намерят допирни точки с българските фирми и ще започнат интензивно сътрудничество.