The nZEB Roadshow: Пътят към сградите с почти нулево потребление на енергия

Програма: Хоризонт 2020
Период: 1.06.2020 г. – 31.12.2022 г.
Целева група: A) настоящи и бъдещи строителни специалисти и строителни фирми и Б) администрация, ангажирана с мерки и политики за енергийна ефективност, енергийни одитори, крайни потребители на енергийно-ефективно строителство, производители и дистрибутори на енергийно-ефективни материали, обучителни институции, финансови институции, фирми за недвижими имоти, НПО-та в сферата на енергийната ефективност.
Уебсайт: www.nzebroadshow.eu/
Facebook: www.facebook.com/nzebroadshow
Twitter: www.twitter.com/nzebroadshow

Координатор: Center for Energy Efficiency EnEffect (EnEffect) – BG
Партньори: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering (UNIZAG) – HR, Hellenic Passive House Institute (HPHI) – GR, ZEPHIR srl (ZEPHIR) – IT, Association Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings (Pro-nZEB) – RO, Bulgarian Construction Chamber (BCC) – BG

Въпреки силния политически тласък към сградите с почти нулево потребление на енергия (СПНПЕ) и дълбоко енергийното обновяване, традиционно консервативният пазар на недвижими имоти все още е бавен в усвояването на новите строителни стандарти и практики, особено в жилищния сектор. Като се има предвид условията в сградите ни, усилията на политиците не изглежда да  са насочени към по-устойчив и екологичен начин на живот, а ползите от СПНПЕ по отношение на комфорта, здравето и доброто физическо състояние все още са неизвестни на широката аудитория, тъй като тези теми определено остават извън вниманието на медиите. Със сигурност тези фактори влияят негативно върху търсенето на професионално обучение и образование (ПОО) в строителния сектор, включително и върху професионалната квалификация в сферата на СПНПЕ, въпреки вече съществуващото качествено предлагане на такива услуги. В същото време, проектирането и строителните практики за СПНПЕ предлагат уникален потенциал за промяна на тази тенденцията, тъй като чрез систематична маркетингова и комуникационна стратегия, те биха могли да бъдат перфектно позиционирани към съвременния начин на живот, насърчаващ устойчивост и отговорно използване на ресурсите, а чрез автоматизация на сградите, BIM и VR / AR решения, пряко свързани с ИКТ сектора и същевременно напредващи в сферата на ПОО, младото поколение определено ги счита за най-обещаващи специалности.

За да отговори на предизвикателството и да използва нововъзникващите възможности, мрежата на Центровете за знания в строителството (ЦЗС), изградена по проектите за строителни умения на програма H2020 – Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB, обединява усилията си, за да приложи един изцяло нов подход за популяризиране на СПНПЕ, а именно: въвеждане на подходящо обучение и образование, обединяващо всички заинтересовани страни, поставяне на темата за изграждането на СПНПЕ във фокуса на общественото внимание, значително повишаване на обществения интерес и разбиране за ползите от СПНПЕ, стимулиране на пазарното им търсене и по този начин – устойчиво увеличаване на броя на квалифицираните строителни професионалисти в целия строителен цикъл, вкл. проектиране, експлоатация и поддръжка. Новият проект „The nZEB Roadshow“ възнамерява да стимулира местните пазари чрез най-обикновени инструменти – разговори с потребителите, за да ги накара да видят, докоснат и усетят предимствата на качествените сгради.

Сгради с почти нулево потребление на енергия (СПНПЕ) навсякъде….Твърде хубаво, за да е истина, нали? За съжаление, все още сме много далеч от това да виждаме качествено и енергийно ефективно строителство на всеки ъгъл. Коя е причината? Някои експерти твърдят, че строителните специалисти нямат необходимите знания, умения и опит за изпълнение на качествени проекти. Истината обаче е различна – да, наистина няма достатъчно квалифицирани специалисти. Но преди всичко липсва информация за този пазар на местно ниво. Това, от което наистина имаме нужда, са пазари, задвижени от търсенето на качествени сгради – тези, които не само спестяват енергия, а подобряват комфорта и здравето на обитателите, правят ги щастливи и доволни от добре похарчените средства.

Качествените сгради се строят от квалифицирани специалисти. Квалифицираните специалисти се нуждаят от информирани пазари. Ако пазарите не са добре информирани, няма да има и търсене на квалифицирани строителни специалисти. Ето защо през следващите 3 години ние ще предложим не по-малко от 25 седмици посветени на СПНПЕ в България, Хърватска, Гърция, Италия и Румъния. Ако локацията на тези събития не е достатъчно близо до Вас, ще представим стойностно онлайн съдържание в платформата: www.nzebroadshow.eu. Нещо повече, можете да станете наш партньор, като ни последвате на: www.facebook.com/nzebroadshow и www.twitter.com/nzebroadshow.

КАКВО ВИ ОЧАКВА?

  • Мащабни конференции с разнообразна и атрактивна програма
  • Строителни изложения, демонстрации на живо и игри
  • Мобилни демонстрационни и обучителни съоръжения
  • Демонстрации на VR и BIM решения
  • Обучителни курсове за дизайнери, строителни специалисти и инвеститори
  • Обучение на място и подкрепа за изпълнение текущи проекти на местните власти
  • Панаири за работа и кариерно ориентиране
  • Много ЗАБАВЛЕНИЯ!

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 892378.