BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Преходът към нисковъглеродна икономика изисква по-висока енергийната ефективност и по-добро управлението на енергията, навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми. Това изключително предизвикателство особено актуално в сградния сектор, където използваният в момента механизъм за 100-процентова безвъзмездна финансова помощ при обновяване на многофамилни жилищни сгради трябва да се реформира в по-устойчива схема за финансиране, която да бъде социално проемлива, да осигурява участието на уязвимите потребители и в същото време да поставя по-високи критерии за енергийна ефективност и екологични ползи.

Целта на BeSMART e да се създаде постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и  структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. В тази връзка проектът предвижда следните дейности:

  • Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог
  • Разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти
  • Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит
  • Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване
  • Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност

Очакваните ползи от планираните дейности включват:

  • Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови схеми за енергийна ефективност
  • Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко, енергийноефективно обновяване на сградите
  • Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 година и на стратегиите за обновяване на сградите
  • Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.
За повече информация, посетете https://www.besmartproject.net/, страницата на проекта във Facebook, Linkedin, и последвайте профила в Twitter.

Събития