ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящата конференция ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ ЗА УСТОЙЧИВА, ЕФЕКТИВНА И СИГУРНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, която ще даде официалното начало на обществените консултации по Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата. 

Събитието се организира със съдействието на Министерство на енергетиката, като ще се съсредоточи върху стратегическата визия, политиките и необходимите реформите за осъществяването на енергийния преход. 

Това е стартът и на XVI национална конференция на АБЕА – тридневен международен форум, в който ще бъдат засегнати редица теми, свързани с декарбонизацията на българската икономика: от стратегическо планиране и механизми за финансиране до управление на енергията в общините, намаляване на енергийната бедност, създаване на енергийни общности, схеми за сертифициране и развитие на умения за проектиране и строителство на нулево-енергийни сгради. 

27-и ноември от 9:00 ч. в хотел Хемус, София и онлайн.

Регистрацията за събитието е достъпна на адрес  https://forms.gle/22taYqDMoBZrN95t7 , като местата са ограничени до капацитета на залите. 

Приложение: Предварителна програма за събитието.