• Управител: Диана Глосова
  • Град: София
  • Седалище: София 1303 ул. Шар планина 59-63, ет. 2
  • Телефон: 02 9318116
  • Fax: 8335177, 8329264
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Web_site: www.biad-s.com
  • Предмет на дейност: . Фирмата е специализирана предимно в изграждането на жилищни и обществени сгради, малки промишлени сгради, както и прилежащата им инфраструктура.
  • Булстат: 831376250