• Управител: Ваня Вълчева Димитрова
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: 6000 Стара Загора, кв. Лозенец, ул. Мусала № 38
  • Телефон: 042 649 188, 0885284280
  • Fax: 042 649 188
  • E-mail: pgsdsz@abv.bg
  • Предмет на дейност: https://www.pgsdsz.com/
  • Булстат: 000806319