• Управител: Петя Михайлова Иванова
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: 4402 Пазарджик, ул. Кочо Честименски 33
  • Телефон: +359 34 84951, 0888775719
  • Булстат: 000344332