• Управител: МАРИЯ БОЙЧЕВА ХРИСТОВА-ПЕНЧЕВА
  • Град: Пловдив
  • Седалище: 4003 Пловдив, ул. Дилянка 27
  • Телефон: +359 32 953913, 953985
  • Предмет на дейност: професионално обучение
  • Булстат: 000455375