• Управител: Маргарита Цветкова Топалова
  • Град: Хасково
  • Седалище: 6300 Хасково, ул. „Пловдивска“ № 37
  • Телефон: +359 38 663897
  • Fax: +359 38 663897
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.pgds.org
  • Предмет на дейност: Професионално образователно училище.
  • Булстат: 000896213