• Управител: доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов
  • Град: София
  • Седалище: 1373 София, ул. Суходолска 175
  • Телефон: +359 2 8029100
  • Fax: +359 2 8029101, 9203774
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: vsu.bg
  • Предмет на дейност: обучение на студенти в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия”
  • Булстат: 131207254