• Управител: МАРИАНА ЯНКОВА СПАСОВА
  • Град: Пловдив
  • Седалище: 4000 Пловдив, ул. Камен Петков 3
  • Телефон: +359 32 632339
  • Fax: +359 32 632339