„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство.

В обхвата на дейностите на компанията се включват строителство, проектиране, архитектура и СМР във всички сфери.

Метростанция “НДК II”

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД е специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

„Garitage Park“ – офис сгради 1 и 2, жилищен комплекс и спортна зала

Компанията разполага със собствени складови бази, техника, механизация и всичко необходимо за изпълнението на всеки един проект, както и екипи от специалисти, разположени в офиси в цялата страна, което осигурява поддръжка на обектите след тяхното завършване. Приоритети на фирмата са качеството на изпълнение, безопасността на служителите, обучението и квалифицирането на кадритте, както и коректността във взаимоотношенията с клиенти и партньори.

Метростанция “Патриарх Евтимий”

„ДЖИ ПИ ГРУП“ AД е синоним на професионализъм, прецизност, гъвкавост и иновативност в сферата на строителството. Екипът от висококвалифицирани специалисти, инженери и мениджъри са водени от основните ценности на компанията – работа в екип и коректност към служителите и партньорите.

тунел “Железница”
В процес на изграждане 

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП София.