• Управител: Стефан Филипов Тотев
  • Град: София
  • Седалище: София 1407 бул.”Черни връх” 92
  • Телефон: 02 8169900,0887707068
  • Fax: 8169999
  • E-mail: office@gpgroupbg.com
  • Web_site: www.gpgroupbg.com
  • Предмет на дейност: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛСТВО
  • Булстат: 204257528