• Управител: Стефан Тотев
  • Град: София
  • Седалище: София 1407 бул.“Черни връх“ 92
  • Телефон: 02 8169900 , 8169999
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://gpgroup.bg
  • Предмет на дейност: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛСТВО.
  • Булстат: 204257528