„Геострой“ АД е една от водещите строителни компании в България. За своята 16-годишна история компанията е реализирала редица мащабни и знакови проекти от инфраструктурното, гражданското, промишленото, екологичното, минното, тунелното и хидротехническото строителство. Добре подготвените инженерно-технически кадри на „Геострой“ АД са изпълнили над 200 обекта, сред които 38 км. пътища и улици, 15 пътни съоръжения, 14 км. тунели, две метростанции, едно метродепо, 16 ВиК проекта, 6 съоръжения за управление на отпадъци и други. В областта на гражданското строителство екипът на дружеството работи, отговаряйки на най-високите приложими световни стандарти за устойчиво развитие на сградите.

Като строителна компания с богат опит, „Геострой“ АД се отличава с редица силни страни, сред които:

  • Богато портфолио от изпълнени сложни проекти;
  • Висококвалифициран инженерно-технически екип;
  • Непрекъснат стремеж към внедряване на иновации;
  • Модерен, разнообразен и високопроизводителен машинен парк;
  • Безпилотни летателни апарати и софтуер за заснемане и обследване при изпълнението на геодезически и картографски услуги, както и за изготвяне на термография на сгради, 3D модели, следене на напредъка на строителните процеси, изчисляване на изкопи и насипи;
  • Собствена складова и производствена база.

Едни от най-значимите обекти, реализирани от „Геострой“ АД през 2019-та година, са депото за метровлакове „Земляне“, част от трета метролиния, дейностите по второкласния път II-81 „Костинброд – Бучин проход“, офис и складова база в столицата, както и други инфраструктурни, екологични и промишлени проекти.

През 2019 г. „Геострой“ АД започна  изграждане на важни за пътната инфраструктура на страната обекти. В обединение с „Пътстрой-92“ АД, компанията подписа договор за изпълнението на 19.3 км от Лот 1 от Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“.

От 2020 г. екип на компанията работи по реконструкцията на най-дългия жп тунел на територията на България – „Козница“, с дължина близо 6 км, както и  модернизацията на жп участъците Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, които са част от проекта за развитие на Железопътен възел „Пловдив“.

„Геострой“ АД изпълнява и проекти на свои частни партньори.

„ГЕОСТРОЙ“ АД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП София.