• Град: София
  • Седалище: София 1606 ул. Люлин планина № 9
  • Телефон: 02 902 40 90
  • Fax: 958 20 14
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: geostroy.com/bg
  • Предмет на дейност: проектиране, ремонтна дейност, строителство и интериор на обекти с висока степен на качество и лукс
  • Булстат: 175102326