„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е създадена през 1991 г., с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи. В развитието си компанията разширява своята дейност в областта на строителство на пречиствателни станции и депа за отпадъци.

Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи от всякакъв вид и за всякакви нужди, както и с високо технологично оборудване за безизкопното им полагане и изграждане.

За изминалите 30 години, компанията е положила повече от 800 км. водопроводи, 300 км. канализация и над 40 км. газова инфраструктура.

През 1995 г. е първата в България компания, която прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж.

11 години по-късно „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, отново първата в България, прилагаща технологията на микротунелиране.

Партньорството със „Софийска вода“ АД, част от Veolia Water, започва през 2001 г. и вече 20 години компанията отговаря за аварийната поддръжка и рехабилитацията на над 30% от водоснабдителната мрежа на град София. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е единствената частна компания в България, на която е гласувано доверието да поддържа и обслужва водопроводната мрежа на столицата за такъв дългогодишен и непрекъснат период.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за редуциране на налягането на довеждащ водопровод Ф 1700, кв. „Манастирски ливади“, гр. София

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД има внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, и система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на ISO 50001:2018. За постигнатите успехи в прилагане и спазване на най-високи стандарти за безопасност и здраве при работа „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е двукратен носител на награди от “Годишните национални награди по здраве и безопасност при работа” – през 2016 г. печели първо място в група 1 големи предприятия, а през 2018 г. завоюва втората позиция в същата категория.

Проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Елхово

Екипът на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е най-ценният актив на фирмата, споделящ общи ценности като доверие, взаимно уважение и солидарност. Именно тези ценности са причината в компанията да има работници и служители, които са постъпили на работа още по време на своето обучение и са продължили да се развиват през изминалите десетилетия.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП София.