Фирма „Ва и Бо – М” ООД има дългогодишен опит в изграждането на външни водопроводи, канализация, ВиК съоръжения, сградни водопроводни и канализационни отклонения, вертикални планировки, изкопни и насипни работи, хоризонтални сондажи с различни диаметри и международен транспорт.

Фирмата е дългогодишен член на Kамара на строителите на България. Разполага с всички необходими разрешителни за транспорт и извозване на строителни отпадъци, инертни материали и товари, включително и с международен лиценз за превоз на товари.

„Ва и Бо – М” ООД е сертифицирана по стандартите ISO:9001/14001/45001 и има интегрирана система за управление, насочена към непрекъснато подобрение на качеството на продукта, управление на околната среда и безопасност и здраве при извършване на дейностите.

Обект: „Реконструкция на същ. стоманен водопровод с диаметър Ф400мм по ул.”Народен Герой”, СО, р. „Овча Купел”

Фирмата разполага с широка гама от строителна механизация и техника, товарни автомобили и добре обучен персонал с опит и квалификация, като през годините е участвала в строителството на редица инфраструктурни обекти, някой от които:

  • „Софийски околовръстен път в участъка от км 36+260 до км 41+340 (от Пътен възел „Цариградско шосе“  до пътен възел „Младост“)

Обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 36+260 до км 41+340 (от Пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)

Обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско”(АМ „Европа”)

  • „Водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в петролна база „Антон“.
  • „Превантивен ремонт на път II – 81 ”СОП – Костинброд“ от км 0+00 до км 5+500“.
  • „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул.“Благой Гебрев“, кв. „Изток“, гр.Перник, община Перник“.
  • „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул.„Манастирска“ до ул.“Калиманци“ и др.

При изпълнението на възложените  обекти се държи на качественото изпълнение в определените срокове, което се постига чрез добрата организация и квалифициранияте кадри.

„ВА И БО – М“ ООД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП София.