„ИСА 2000“ ЕООД е една от големите и най-динамично развиващите се строителни компании на територията на България.

Компанията предлага цялостни решения в областта на високото, хидротехническото и инфраструктурното строителство, недвижимите имоти, добива на инертни  и производството на строителни материали.

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

„ИСА 2000“ ЕООД има дългогодишни традиции в сферата на проектирането и строителството на инфраструктурни обекти. До 2021 г. фирмата е изпълнила над 80 км. магистрали, като е участвала в изграждането на АМ „ Тракия“, АМ „Марица“, АМ „ Струма“ и множество първокласни, второкласни и третокласни пътища.

С цел осигуряването на затворен цикъл на производство, „ИСА 2000“ ЕООД експлоатира няколко кариери за добив на инертни материали, използвани във високото, пътното и железопътното строителство. Също така тя притежава собствени асфалтови и бетонови бази, разположени на територията на областите София, Пловдив, Пазарджик и Смолян.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

Обхватът на дейностите на „ИСА 2000“ ЕООД включва изпълнението до ключ и експлоатацията на пречиствателни станции за отпадни води, помпени станции,  гравитачни и напорни тръбопроводи, водопроводи и канализации. През 2012 г. от „ИСА 2000“ ЕООД успешно е извършена реконструкцията на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която позволи увеличение на капацитета на станцията от 350 000 на 1 300 000 екв. жители. Софийска ПСОВ е най-голямата на територията на България, както и на Балканския полуостров.

В периода от 2013 г. до 2016 г. са изградени и въведени в експлоатация новите пречиствателни станции за отпадни води в градовете Свищов, Павликени, Стамболийски и Момчилград.

ВИСОКО и ИНДУСТРИАЛНО СТРОИТЕЛСТВО

„ИСА 2000“ ЕООД вече 30 г. се занимава с проектирането и строителството на фамилни къщи, жилищни и офис сгради. През 2015 г. „ИСА 2000“ ЕООД придобива производствените мощности на „Европрефабрикати България“, специализирани в проектирането на индустриални халета, производството на готови стоманобетонови елементи и изграждането на обекти до ключ. Към настоящия момент заводът разполага с най-модерна техника за производство на предварително напрегнати стоманобетонови конструкции, разположен до град София.

Логистична база Кауфланд, с. Стряма

„ИСА 2000“ ЕООД е редовен член на КСБ – Областно представителство – София.