КСБ обявява месец на наградените строители през 2020 г.

Камара на строителите в България обявява месец февруари 2021 г. за „Месец на наградените строители през 2020 г.“. Инициативата ще представи фирмите, отличени в Годишната класация на КСБ за най-добри строители през 2019 г., която беше проведена въпреки трудностите и ограничителните мерки, наложени в усложнената епидемиологична обстановка през изтеклата година. Избраните фирми бяха обявени по време на редовното Общо събрание на КСБ. В надпреварата се включиха 5202 компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя, които традиционно бяха разделени на 4 категории строителство. Всяка категория има по три раздела „Големи“, „Средни“ и „Малки“ строители, като победителите в тях получават съответно златна, сребърна и бронзова награда1.

Като единствена браншова организация, представляваща интересите на строителните компании, желанието на КСБ е да покаже  постиженията на българския строител през изминалата година и да засвидетелства уважението и преклонението пред труда на компаниите от бранша в България. Кратка информация за дейността и знаковите строителни обекти на наградените строители е представена в активните линкове по-долу.

ПОБЕДИТЕЛИ:

Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел големи фирми”

Награда
Строител
Седалище
Златна ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София
Сребърна ГЕОСТРОЙ АД София
Бронзова ИСА 2000 ЕООД София

Раздел средни фирми

Златна ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София
Сребърна ЮНГ ПРОЕКТ ООД София
Бронзова ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ  ЕАД София

Раздел малки фирми

Златна БИ ДЖИ АР ГРУП ООД София
Сребърна ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Велико Търново
Бронзова ЕН И СИ ГРУП ООД София

Втора група – строежи от транспортната инфраструктура

Раздел големи фирми

Златна ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София
Сребърна ХИДРОСТРОЙ АД София
Бронзова ДЖИ ПИ ГРУП АД София

Раздел средни фирми

Златна МОНИ – 07 ЕООД Девин
Сребърна ЛОГ – СИБЕРИЯ ЕООД София
Бронзова ТОНИ ТОДОРОВ ООД Перник

Раздел малки фирми

Златна ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София
Сребърна ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД Пловдив
Бронзова ЛИН ПАРТНЪРС ООД Враца

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура

Раздел големи фирми

Златна МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД София
Сребърна АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД Козлодуй
Бронзова ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово

Раздел средни фирми

Златна ЕЛЕМОН ООД Варна
Сребърна ЕЛМИ ООД Стара Загора
Бронзова МЕТИКС ООД Петрич

Раздел малки фирми

Златна ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД София
Сребърна ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД София
Бронзова ДЕЛТА СТАР АД Севлиево

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел големи фирми

Златна ПАЙП СИСТЕМ AД София
Сребърна РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София
Бронзова КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София

Раздел средни фирми

Златна ИВКОМПЛЕКТ ЕООД София
Сребърна ВЕНИГАЗ ЕООД с. Баните, обл. Смолян
Бронзова СЕВЕРНИ ВОДИ ООД Бургас

Раздел малки фирми

Златна ВА  И  БО – М ООД София
Сребърна СТАТУС – Н ООД София
Бронзова ЧАВДАРОВ ЕООД Хасково

1Източник: в. Строител