„Трейс Груп Холд“ АД е българска компания с 25 годишна история, регистрирана на Българската фондова борса, която успешно развива своята дейност на европейския строителен пазар.

„Трейс Груп Холд“ АД проектира и изгражда обекти в транспортната и инженерна инфраструктура (метростанции, пътища и автомагистрали, жп трасета, ВиК мрежи, и др.), високо строителство, градската и парковата среда (надлези, многоетажни пътни възли), екопроекти и др.

Холдингът обединява строителни, проектантски и търговски фирми, които успешно развиват своята дейност на територията на България, Р. Сърбия, Румъния и др. За „Трейс Груп Холд“ АД стратегическите предизвикателства са свързани с подобряването на пазарните позиции у нас и в чужбина, както и в запазването и развитието на кадровия потенциал на компанията.

Холдингът е с двустепенна система на управление. Председател на Надзорния съвет е проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, а изпълнителен директор на компанията е инж. Боян Делчев.

Част от тази група е Фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерство на правосъдието на България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза. Фондацията подкрепя проекти и каузи, които са в синхрон с фирмената култура на „Трейс Груп Холд“ АД и с ценностите, които компанията следва и представя пред обществото.

През 2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД успешно завърши рехабилитацията на железопътния участък от гара „Скутаре“ до гара „Оризово“, с дължина 26.135 км и прилежащите гари, метростанциите от Трети метродиаметър на Столичното метро – „Орлов мост“, „Театрална“ и  „Хаджи Димитър“.

„Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”

По отношение на пътната инфраструктура компанията приключи ключови  проекти в София, както и в Старозагорска, Ловешка, Бургаска област и др.

През ноември м.г., холдингът стартира изграждането на градски комплекс „АТАНА“, разположен в ъглов имот, в непосредствена близост до входовете и изходите на метростанция „Дружба“.

Стартиране изграждането на градски комплекс „Атана“

Рехабилитация на бул. „България“, етап III-2

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП София.