„Ен И Си Груп“ ООД е консултантска и строителна фирма, предлагаща специализирани услуги от концепцията до пълното завършване на проектите.

През 2013 г. към дружеството се присъединява „Инженеринг енд Консултинг Груп“ ООД. Двете фирми съвместно предлагат проектиране и управление на проектирането, управление и контрол на проекти, инвеститорски контрол, строителен надзор и координатор по безопасност и здраве.

„Ен И Си Груп“ ООД предоставя всички проектантски и консултантски услуги, необходими за разработването и реализирането на цялостни промишлени, инфраструктурни и проекти на сгради и съоръжения.

Компанията е специализирана в цялостното изпълнение на довършителни работи на административни сгради. Също така има значителен опит в изграждането на индустриални обекти.

Освен строителство тя предлага и услуги по управление на проекти, като в тази сфера е лидер на пазара.

Концепцията за строителство и управление на „Ен И Си Груп“ ООД е проста:

„Ние се грижим за всичко“.

Компанията поема пълната грижа за планирането, проектирането и строителството, уверявайки се, че и най-малките нужди на клиентите са удовлетворени.