„Инжстрой Механизация” ООД гр. Пловдив е създадена през 2009 г. и е специализирана в областта на пътното строителство. Фирмата има опит в изграждането на селищни и извънселищни обекти от общинската и републиканската пътна инфраструктура, ремонт, модернизация, реконструкция на пътни настилки, съоръжения на селищни и извънселищни обекти от общинската и републиканската пътна инфраструктура, търговски и промишлени обекти и др.

Пътен възел, с. Радиново

„Инжстрой Механизация” ООД е работила по изграждането на следните по-големи обекти:

  • Текущи ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район Западен“ – Община Пловдив /2014-2020 г./, включително полагане на асфалтови настилки.
  • Текущи ремонт на подбалканската линия  и околовръстен път на територията на  Община Сопот /2019-2020 г./.
  • Асфалтови работи на пътен възел с. Радиново, „Латекоер“, „Одело Фарба“ и др.

„Инжстрой Механизация” ООД разполага с опитни специалисти за изграждане и проектиране  на транспортна инфраструктура. Служителите  на компанията са с многогодишен опит в пътното строителство.

Индустриална зона, Куклен