„ЛОГ-СИБЕРИЯ“ ЕООД

„ЛОГ-СИБЕРИЯ“ ЕООД е специализирана и има дългогодишен опит в разработването на комплексни строителни решения, обхващащи инфраструктурно и транспортно строителство, строителство на обекти от енергийната инфраструктура, обекти със специално предназначение и военни обекти.

Фирмата предлага цялостни решения в областта на строителството.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране и строителство на:

  • Инфраструктурни обекти – транспортни съоръжения и комплексни строителни обекти – хангари, специализирани складове и публична инфраструктура;
  • Обекти от енергийната инфраструктура и всички видове електрически инсталации;
  • Системи за наземно осветление на летателното поле, прожекторно перонно осветление и системи за дистанционно управление и контрол, радио-навигационни и метео-съоръжения на летища;
  • Оптични кабелни линии и системи, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Системи за наблюдение, мониторинг, управление и охрана;
  • Решения за военна информация и телекомуникация.

Основните принципи на компанията са професионализмът, удовлетворяването на клиента, стремежът към утвърждаване на пазара и високото качество на предлаганите услуги.

Амбицията на компанията е да продължи своето развитие с досегашните темпове и да предлага на своите клиенти качествени услуги и решения, коректност, сигурност и професионализъм.